ကၽြန္းႏွင့္ကမ္းေျခ အမိႈက္ကိစၥ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျဖရွင္းေနဟုဆို

0
401

ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား သြားေရာက္လည္ပတ္ေနသည့္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ကၽြန္းမ်ားႏွင့္ ကမ္းေျခမ်ားရွိ အမိႈက္ကိစၥကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးလွေထြးက ေျပာသည္။

စည္ပင္သာယာေရးဧရိယာျပင္ပ ေနရာမ်ားရွိ ကမ္းေျခမ်ားကို ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ေက်းရြာလူထုကို အသိပညာေပး စည္း႐ံုး ၿပီး ရြာအစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

“ေနရာအႏွံ႔ေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူးေပါ့၊ တစ္ရြာၿပီးတစ္ရြာ စည္းရံုး ေဆာင္ရြက္ေနတာ ရွိတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

စည္ပင္သာယာေရးဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ ကမ္းေျခမ်ားကို စည္ပင္ႏွင့္ ယင္းကမ္းေျခရွိ ပရဟိတ အသင္းအဖဲြ႔မ်ား ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

ကုမ္ၸဏီမ်ားအား ခရီးသြားလုပ္ငန္း တရား၀င္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးထားသည့္ ကၽြန္းမ်ားကိုမူ ကုမၸဏီကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာ ေရးဆဲြေစၿပီး ၎အစီရင္ခံစာကို လိုက္နာလုပ္ ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ အမိႈက္ျပႆနာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္း သက္သာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးလွေထြးက ေျပာသည္။

“လုပ္/မလုပ္ကေတာ့ အခါအား ေလ်ာ္စြာ စိစစ္ၿပီး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

လူမေနဘဲ ခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္ လည္ပတ္ေနသည့္ ကၽြန္းမ်ားကိုမူ ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္သည့္ ေရယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ အမိႈက္ပံုးထားရွိေစၿပီး ခရီးသည္မ်ားစြန္႔ ပစ္အမိႈက္မ်ားကို ကၽြန္းေပၚ မခ်န္ခဲ့ဘဲ ေရယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ယူလာေစျခင္း ျဖင့္အမိႈက္ကိစၥ ထိန္းသိမ္းၾကရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား မွာၾကားထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

ခရီးသည္မ်ားကိုပို႔ေဆာင္ေနသည့္ ေရယာဥ္အားလံုးသည္ ေရယာဥ္ေပၚ အမိႈက္ပံုမ်ား တင္ေဆာင္ထားရွိၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ထား၀ယ္ခရိုင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚမိုးမိုးသူက ေျပာသည္။

“ကၽြန္းေပၚ သီးသန္႔ အမိႈက္သြား ေကာက္တာမ်ိဳး မရွိေသးေပမဲ့ ကၽြန္းေပၚက အမိႈက္ေတြ အိတ္နဲ႔ထည့္ၿပီး ႏိုင္သေလာက္ သယ္လာတာမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ခရီးသည္အမိႈက္ကို မခ်န္ခဲ့တာမ်ိဳးကေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေန ၾကပါတယ္”ဟု ေဒၚမိုးမိုးသူက ေျပာသည္။

ေဒသခံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ခရီးသြားအခ်ိဳ႕က ကမ္းေျခအမိႈက္ကိစ္ၥကို အစိုးရမွ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေစလိုေနၾကသည္။

ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခ သန္႔ရွင္းသာ ယာလွပေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေလး၀င္းကမူ ကမ္းေျခ ဆိုင္ခန္းမ်ားက အပတ္စဥ္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အမိႈက္သိမ္းေနၾကသည့္ ေမာင္း မကန္ကမ္းေျခသည္ စည္ပင္ဧရိယာ အတြင္း က်ေရာက္ေနေသာ္လည္း အမိႈက္သိမ္းကား တစ္စီးေပးထားၿပီး အမိႈက္ကန္ကို အနည္းငယ္ျပင္ေပး႐ံု မွအပ  မည္သည့္အေထာက္အပံ့မွ် မရရွိေသးဟု  ဆိုသည္။

ယင္းအမိႈက္ကားကို ဆီထည့္ျခင္း၊ ေမာင္းသူငွားရမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ကုိယ္ထူကိုယ္ထ  လုပ္ေဆာင္ေနရၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ အမိႈက္ပံုး တစ္လံုးမွ် ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း မရွိဟု ဦးေလး၀င္းက ေျပာသည္။

“အေရးေပၚလိုအပ္ေနတာေတာ့ အမိႈက္ပံုးပဲ”ဟု ဦးေလး၀င္းက ဆိုသည္။

Dawei Watch

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု