အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျပန္ခန္႔ေပးေရး ရြာသားငါးဆယ္ခန္႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆို

0
339
ဓာတ္ပံု - ကိုဆန္း
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

တာ၀န္မွ ရပ္နားခံထားရသည့္ ပေသာင္းေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေနလင္းစိုးအား ျပန္လည္ခန္႔အပ္ေပးရန္ ရြာသူ၊ ရြာသား ငါးဆယ္ခန္႔က ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ပေသာင္းေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေနလင္းစိုးသည္ ရြာပိုင္ စားက်က္ေျမ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာ၀န္ပ်က္ ယြင္းသည္ဟုဆိုကာ ဇြန္လ ၁၇ ရက္က ျမိတ္ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ တာ၀န္ ရပ္စဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပေသာင္းေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္း အေဆာက္အအံုႏွင့္ေျမ လိုအပ္မႈမ်ား အတြက္ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား လက္ထက္ ကတည္းက စားက်က္ေျမတစ္ခ်ိဳ႕ေရာင္းခ်ေျဖရွင္းခဲ့ဖူးၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ ေက်ာင္းအတြက္ စားက်က္ေျမေရာင္းခ်ေျဖရွင္း ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေနလင္းစိုးအား အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လက္မခံျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ေျပာဆုိထားသည္။

Dawei Watch