ထား၀ယ္လွ်ပ္စစ္တင္ဒါ ေလွ်ာက္သူ မရွိေသး

0
813
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

ထား၀ယ္ခရိုင္၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕က တင္ဒါေခၚယူထားရာ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ လာေလွ်ာက္သူမရွိေသးေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သူရက ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

အထက္ပါေန႔ရက္အထိ တင္ဒါ ေလွ်ာက္လႊာ ၂၆ ေစာင္ ေရာင္းခ်ထားၿပီး ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားသူ မရွိေသးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“(အခ်ိန္) ကပ္ၿပီးေတာ့မွ လာတင္ ခ်င္လည္း တင္မွာပါ”ဟု ၀န္ႀကီးဦးေအာင္သူရ က ေျပာသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးတင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေရာင္းခ် ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ  ၈ ရက္တြင္ တင္ဒါပိတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရက ေၾကညာထားသည္။

သတ္မွတ္ရက္အတြင္း တင္ဒါပိတ္ၿပီးပါက တင္ဒါဖြင့္မည့္ရက္ႏွင့္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သူရက ဆိုသည္။

လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါေခၚရာတြင္ တစ္ယူနစ္ ေစ်းႏႈန္းကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အပါအ၀င္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္း ၃၆ ခ်က္ကို တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကိုေဇာ္