ကေလးမ်ားအား ေတာင္းရမ္းခိုင္းသူ ကို အေရးယူမည္

0
442
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

ကေလးငယ္မ်ားအား ေတာင္းရမ္းခိုင္းသူကို အေရးယူႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားကို ညႊန္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးဟိုပင္က ေျပာသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းမ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ လိုက္လံေတာင္းရမ္းေနသည့္ ကေလးမ်ားရွိေနၿပီး ေနာက္ကြယ္တြင္ ေတာင္းရမ္းေစသူမ်ားရွိေနေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ခံမ်ားအၾကား ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေတာင္းရမ္းေစမႈမ်ား အမွန္တစ္ကယ္ရွိေနပါက ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္ရန္ ဆက္စပ္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ညႊန္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ရွိရိုးမွန္တယ္၊ ေသလည္းေသခ်ာမယ္ဆို သူ႔ဥပေဒအတိုင္း အေရးယူဖို႔ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမွာေပါ့”ဟု ၀န္ႀကီး ဦးဟိုပင္က ေျပာသည္။

ေတာင္းရမ္းရန္ ေစခိုင္းသူကိုသာ အေရးယူမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ားကိုမူ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာသို႔ ပို႕ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ကေလးမ်ားကို ေတာင္းရမ္းေစခိုင္း မႈမ်ားရွိ/မရွိ စိစစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ရွိေနပါက ဥပေဒအတိုင္း အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴးဒုရဲမွဴး ေအာင္ႏိုင္မိုးက ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက အတည္ ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္ အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ မိမိအက်ဳိး စီးပြားအတြက္ ကေလးသူငယ္ကို ေတာင္းရမ္းေစျခင္း၊ ေတာင္းရမ္းရာတြင္ ကေလးသူငယ္ကို နည္းလမ္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အသံုးခ်ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။

အထက္ပါ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆံုး ၆ လမွ အမ်ားဆံုး ၃ ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆံုးေငြဒဏ္ ၆ သိန္းမွ အမ်ားဆံုး ၁၂ သိန္းအထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါဥပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ားကို ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ယမန္ႏွစ္ကလည္း လိုက္လံေတာင္း ရမ္းေနသည့္ ကေလးမ်ားရွိခဲ့ၿပီး စည္ပင္သာယာေစ်းႀကီးႏွင့္ အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ အဓိက လိုက္လံေတာင္းရမ္းခဲ့ၾကသည္။

ယခုႏွစ္တြင္မူ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေနအိမ္မ်ား၊ ကမ္းနားေစ်း အစရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အဓိကထား ေတာင္းရမ္း ေနၾကသည္။

Dawei Watch