တနသၤာရီတိုင္းတြင္ငလ်င္ေဘးတုံ႔ျပန္ေရး အရွိန္ျမႇင့္ေလ့က်င့္မည္

0
159

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ငလ်င္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ နည္းပါးေသာ္လည္း ငလ်င္ေဘး အႏၱရာယ္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးသဏၭာန္ တူေလ့က်င့္ခန္းမ်ား အရွိန္ုျမႇင့္ေလ့က်င့္ သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဘးအႏၱရာယ္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ရာသီအလိုက္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး သဏၭာန္တူေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို သံုးလလွ်င္ တစ္ၾကိမ္ခန္႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ငလ်င္ေဘး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးကိုလည္း ယင္းေလ့က်င့္ခန္းအတြင္း ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြဋ္ဦးက ေျပာသည္။

“သဘာ၀ေဘးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အရင္ကထက္ အရန္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ သေႏၶတပ္သား(မီးသတ္တပ္သား) အင္အား ေပါင္းၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေတြ အထိ အရွိန္ ျမႇင့္ၿပီးေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရွိတယ္။ အဲဒီေလ့က်င့္ ခန္းေတြထဲမွာ ငလ်င္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထည့္သြင္းၿပီး ေလ့က်င့္ သြားမွာ”ဟု ဦးသန္းထြဋ္ဦးက ဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ငလ်င္ေၾကာမရွိဟုဆိုေသာ္လည္း ငလ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား ရရွိထားေစရန္ ယင္းကဲ့သို႔ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္း(Disaster Risk Reduction and Resilience)ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

လူအမ်ားသည္ ေနရာတစ္ခုတည္းတြင္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ေလ့မရွိဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူတိုင္းသည္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားရွိထားသင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုလုပ္ ေဆာင္ျခင္းသည္ ေဘးျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

Dawei Watch