တိုင္းအတြင္း ေခြး႐ူးကာကြယ္ေဆး တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ် တစ္ေထာင္ခန္႔ သံုးစြဲေနဟုဆို

0
145

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ေခြး႐ူးကာ ကြယ္ေဆးကို တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ် တစ္ေထာင္ခန္႔ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနရွိ တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆး/ကူးစက္ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရ သည္။

ေခြး႐ူးကာကြယ္ေဆးမ်ားကို သက္ ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံုမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေအး သိုေလွာင္စနစ္ထားရွိသည့္ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ျဖန္႔ေ၀ေပးထားေၾကာင္း အထက္ပါအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာျမတ္ျဖဴျပာေအးက ဆိုသည္။

ေခြး႐ူးကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ဗဟို ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဌာနထံ ႏွစ္လတစ္ၾကိမ္ ေတာင္းခံေလ့ရွိျပီး ရရွိပါက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ခြဲေ၀ေပးေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ေဆးရံု အမ်ားစုတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းက ေခြး႐ူးကာကြယ္ေဆးမ်ား ျပတ္လပ္သြား ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အလံုအေလာက္ ျပန္လည္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ျမတ္ျဖဴျပာေအးက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ရရွိ ေနသည့္ ကာကြယ္ေဆးအေနအထားမွာ လံုေလာက္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး ေခြးကိုက္ ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးသိုေလွာင္ထားသည့္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ထိုးႏွံႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“ထိုးတဲ့သူေတြက အခေငြေၾကး မေပးရဘူး”ဟု ေဒါက္တာျမတ္ျဖဴျပာေအးက ဆိုသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလႏွင့္ မတ္လအတြက္ ကာကြယ္ေဆးအလံုးေရ ေလးေထာင္ေက်ာ္ကိုေတာင္းခံခဲ့ဖူးၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဆးအလံုးေရႏွစ္ ေထာင္ခန္႔သာ ေတာင္းခံ သံုးစြဲေနေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနရွိ တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆး/ကူးစက္ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ျပည္သူမ်ားက ေခြး႐ူးကာကြယ္ ေဆးျပတ္လပ္ေနဆဲဟု ထင္ၾကသည့္ အတြက္ သံုးစြဲရသည့္ ေဆးအလံုးေရ နည္းပါးေနသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေခြး႐ူးေရာဂါကာကြယ္ေဆးကို ေခြးကိုက္ခံရသည့္ ဒဏ္ရာအေနအထား အေပၚမူတည္ကာ တစ္ဦးလွ်င္ ပ်မ္းမွ် အားျဖင့္ ၄ ၾကိမ္အထိ ထိုးႏွံရသည္။

ထား၀ယ္ျမိဳ႕ရွိ ျပင္ပေဆးခန္းအခ်ဳိ႕ တြင္လည္း ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါကာကြယ္  ေဆးမ်ားကို ထိုးႏွံေပးေနသည္။

ကိုေဇာ္