ငါးဖမ္းကြက္ေလလံ က်ပ္သိန္းေပါင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရ

0
243

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းရာသီအတြက္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ရွိ သံလြင္ျမစ္၊ အတ္ၳရံျမစ္ႏွင့္ ဂ်ဳိင္းျမစ္ တို႔တြင္ ဖမ္းေနသည့္ ငါးဖမ္းကြက္ (ငါးဖမ္း ပိုက္ခ်က္)မ်ားကို ေလလံတင္ေရာင္းခ် ခဲ့ရာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး ဌာနထံမွ သိရသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေပါင္၊ ေခ်ာင္းဆံုႏွင့္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား အတြင္းရွိ ငါးဖမ္းပိုက္ကြက္ ၁၁၈ ကြက္ ကို ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္က ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ၈၈ ကြက္မွာ ေလလံေအာင္ ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္စိုးက ေျပာသည္။

“ပိုက္ခ်က္ ၂၀ ေလာက္ က်န္ေသး တယ္။ အဲဒါကို ဒီလ ၂၉ ရက္မွာ အျပီးသတ္ သြားမယ္” ဟု ဦးျမင့္စိုးက ေျပာသည္။

အထူးတင္ဒါပိုက္ခ်က္မ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ တင္ဒါကို ၅ ႀကိမ္ထိ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

တင္ဒါပိုက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၾကမ္း ခင္းေစ်း သတ္မွတ္ရာတြင္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္က ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ပိုက္ခ်က္တစ္ခုစီ၏ ရေငြမွ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးၿပီး သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ေလလံဆြဲၾကသည့္ ငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပိုက္ခ်က္တည္ေနရာေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္ပြားမႈရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေလလံေအာင္သြားသည့္ ပိုက္ခ်က္မ်ား တည္ေနရာမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျမျပင္ အမွတ္အသားႏွင့္ စနစ္တက် ကြင္းဆင္း သတ္မွတ္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေရလုပ္ငန္းရွင္တို႔က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္က ငါးဖမ္းပိုက္ခ်က္မ်ား ေလလံ ေရာင္းခ်ေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၈၃၀၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္ဟု ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနရွိ စာရင္းအရ သိရသည္။

ယဥ္စႏိုင္း