အဆင့္တိုးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ မခန္႔ထားႏိုင္ေသး

0
261
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

တိုင္းအတြင္းရွိ အေျခခံပညာ အဆင့္တိုးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာ သည္အထိ ခန္႔ထားႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ပညာေရးမွဴး႐ံုး ထံမွသိရသည္။

တိုင္းအတြင္း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာ မူလတန္း(ခြဲ)မွ အထက္တန္းအထိ စုစုေပါင္း ေက်ာင္း ၁၈၄ ေက်ာင္းကို အဆင့္တိုးျမႇင့္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ေမလ ၁၄ ရက္ က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ထုတ္ျပန္ၿပီး ႏွစ္လ ေက်ာ္ ၾကာသည္အထိ ယင္းအဆင့္တိုး ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ခန္႔ထားႏိုင္ ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမွဴး ေဒၚျမင့္စိန္ က ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

အဆင့္တိုးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခန္႔ထားမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ ခ်ထားေပး ျခင္းမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ၾကန္႔ၾကာေန ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚျမင့္စိန္က ေျပာသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ အဆင့္တိုးေက်ာင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္သည္ႏွင့္တၿပိဳက္နက္ ယင္းေက်ာင္းမ်ား တြင္ သင္ၾကားမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုပါ တစ္ပါ တည္း ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အဆင့္တိုးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျခခံပညာဦးစီး ဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမ မခန္႔ထားေပးမီအထိ ရပ္ရြာ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ငွားရမ္းသင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“လက္ရွိမွာေတာ့ ကိုယ့္ရြာအစီအစဥ္နဲ႔ ကိုယ္ ငွားၿပီးသင္ေနတာလည္း ရွိတယ္။ တစ္တန္းနဲ႔တစ္ တန္း  ရွိသမွ် ဆရာအင္အားနဲ႔ မွ်ၿပီး သင္ေနၾကရတာေပါ့”ဟု ၎က ဆိုသည္။

မူလတန္းေက်ာင္း(ခြဲ)မွ မူလတန္းကို အဆင့္တိုး ပါက ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦး၊ အနည္းဆံုးမူျပႏွစ္ဦးႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ)မွ အလယ္တန္းကို အဆင့္ တိုးပါက ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦး၊ အနည္းဆံုး အလယ္ တန္းျပႏွစ္ဦး ထပ္မံလိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚျမင့္စိန္က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ အလယ္တန္းမွ အထက္တန္း ေက်ာင္း(ခြဲ)ကို အဆင့္တိုးပါက အနည္းဆံုး အထက္ တန္းျပ ၆ ဦး ထပ္မံလိုအပ္ၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္း ခြဲမွ အထက္တန္းကို အဆင့္တိုးပါက အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦး၊ အနည္းဆံုး အထက္တန္းျပ ၃ ဦး ထပ္မံ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနက မခန္႔ထားမီအခ်ိန္အထိ အဆင့္တိုးေက်ာင္း မ်ားတြင္ သင္ၾကားေရးဆရာမ်ားကို ရပ္ရြာအစီအစဥ္ ျဖင့္ ခန္႔ထားသင္ၾကားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္တိုး ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Dawei Watch