မြန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္သံုးခု အသြင္ေျပာင္း ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး အပိုေဆာင္း တိုက္ေကၽြး

0
201

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္သံုးခု ႐ွိ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကို အသြင္ေျပာင္း ပိုလီယို ကာကြယ္ေဆး အပိုေဆာင္း တိုက္ေကၽြးခဲ့ရသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာန ထံမွ သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇြန္လအတြင္းက အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ဦး၌ အသြင္ေျပာင္း ပိုလီယို ပိုး ေတြ႔ရွိသျဖင့္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္မွ သထံု၊ က်ဳိက္ထို၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အသြင္ေျပာင္း ပိုလီယိုပိုးကူးစက္မႈ ျပတ္ေတာက္ႏိုင္ရန္ ကာကြယ္ေဆး အပိုေဆာင္းတိုက္ေကၽြး ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အသြင္ေျပာင္း ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး အပိုေဆာင္း တိုက္ေကၽြးျခင္းကို ဇူလိုင္လ ၇ ရက္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္အထိ တိုက္ေကၽြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အသြင္ေျပာင္း ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး အပိုေဆာင္း တိုက္ေကၽြးရသည့္ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားမွာ သထံုၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ၁၅၇၀၈ ဦး၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၈၅၁၄ ဦးႏွင့္ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၄၃၂၅ ဦးရွိေၾကာင္း သထံုခ႐ုိင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

“ဒီေရာဂါ (အသြင္ေျပာင္း ပိုလီယို) ဆိုတာ သိလိုက္တဲ့အတြက္ အေရးႀကီး လာတယ္။ မစင္ကေနတစ္ဆင့္ ေရာဂါပ်ံ႕ ႏွံ႔ၿပီး အျခားကေလးေတြကို ကူးစက္သြား ႏိုင္တယ္။ ကူးစက္ခံရႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ ေနရာေတြကို ကာကြယ္ေဆး တိုက္ေကၽြး သြားမွာပါ”ဟု သထံုခ႐ုိင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာသင္းသင္းအိက ေျပာသည္။

အသြင္ေျပာင္း ပိုလီယို ကာကြယ္ ေဆး အပိုေဆာင္းတိုက္ေကၽြးျခင္းကို မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ တြင္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ၂ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ စုစုေပါင္း ကေလး ၃ သိန္းခန္႔ရွိၿပီး  ေရာဂါပိုးေတြ႔ရွိသည့္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ ေအာက္ထိ ကေလးမ်ားအား တိုက္ေကၽြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသင္းသင္းအိက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုလီယိုေရာဂါ ကင္းစင္ေၾကာင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေၾကညာခဲ့ၿပီး ထိုႏွစ္မွစ၍ ေရာဂါျဖစ္ပြား သူမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ မွသာ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရာဂါပိုး ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ယဥ္စႏိုင္း