တရား၀င္ မွတ္ပံုမတင္ထားသည့္ က်ားအဂၤါႀကီးထြားေဆးမ်ား သံုးစြဲရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေၾကညာ

0
554

ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ က်ားအဂၤါႀကီးထြားေစသည္ ဆိုသည့္ ေဆးမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ မရိွ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လိင္အဂၤါႀကီးထြားေစသည္ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံျခားထုတ္ အဆိုပါ လိမ္းေဆး၊ ေသာက္ေဆးမ်ားကို သံုးစြဲပါက ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈမရွိေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာနက ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္း ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

Manmax အမွတ္တံဆိပ္လိမ္းေဆး ႏွင့္ ေသာက္ေဆး၊ JO အမွတ္တံဆိပ္ လိမ္းေဆး၊ Formula 41 အမွတ္တံဆိပ္ေသာက္ေဆး၊ ကာမစိတ္ ႂကြေစသည္ဆိုသည့္ Dr.X 100 အမွတ္ တံဆိပ္ေသာက္ေဆး အစရွိသည့္ ေဆးမ်ား ကို သံုးစြဲရန္မသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ အဆိုပါေဆးမ်ားကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူသူမ်ား ရွိေနသည္။

အဆိုပါေဆးမ်ားမွာ က်ပ္သံုးေသာင္း ၀န္းက်င္မွ ခုနစ္ေသာင္း၀န္းက်င္အထိ ေစ်းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည္။

တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိ သည့္ အဆိုပါေဆးမ်ားမွာ အရည္အေသြး စိတ္ခ်ရမႈမရွိသည့္ အတြက္ မသံုးစြဲသင့္ ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“စိတ္ခ်ရမႈမရွိလို႔ မသံုးစြဲသင့္ဘူး၊ အတုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိတယ္” ဟု အထက္ပါ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းအမ်ားစုက အဆိုပါ ေဆးမ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံ ထုတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာေရာင္းခ်ေနမႈမ်ား ရွိသည္။

Dawei Watch