ရန္ ငါ စည္းမျခား အျခားနည္းမ်ား

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အခင္းအက်င္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အတိ။

ယင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေအာင္ တြန္းပို႔ေနသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။  ယင္းတို႔အနက္ “ရန္ ငါ စည္းျခားျခင္း”ဟူသည့္ လူမႈ အေျခအေနတစ္ရပ္ကလည္း နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္။

လူပုဂ္ၢိဳလ္စဲြ၊ အဖဲြ႕အစည္းစဲြ၊ အုပ္စုစဲြ၊ လူမ်ိဳးစဲြ၊ ဘာသာစဲြမ်ားေၾကာင့္ မဆံုးျဖတ္ သင့္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ မလုပ္သင့္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ခဲ့ၾကသည္မွာ နည္းနည္းေနာေနာ မဟုတ္။

ရန္ ငါ စည္းျခား အျဖဴအမည္း စဥ္းစားခ်က္မ်ားျဖင့္သာ အရာရာကို ခ်ဥ္းကပ္သည့္အခါ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္၊ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အေျဖမ်ားကို မရဘဲ လမ္းေၾကာင္းလဲြၾကရသည္။

ဥပမာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ လူေရြးသည့္ ကိစၥအစ၊ ရပ္ထဲရြာထဲတြင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးသည္အထိ ရန္ ငါ စည္းျခားျခင္းက နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ပါ၀င္ေနသည္။

အျခား လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္။

လက္ရွိ လူ႔အသိုက္အ၀န္းတစ္ခုလံုးသည္ ရန္ ငါ စည္းျခားျခင္း အေလ့၏ ဒဏ္ကို ခါးစည္းခံေနရသည့္ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အစုအဖဲြ႕ တစ္ခုခ်င္းစီအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ရန္ ငါ စည္းျခားျခင္း အေလ့ကို သက္ဆိုး ရွည္ေစသည့္ အျပဳအမူမ်ားကို သတိျဖင့္ ထိန္းသိမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။

အျခားသူမ်ား မထိန္းသိမ္းသည္ကို လက္ညႇိဳးထိုးေနျခင္းထက္ ကိုယ္တိုင္က စၿပီး သတိျဖင့္ ႀကိဳးစားေျပာင္းလဲသင့္ေပသည္။

နာမည္ေကာင္းအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ထားသည့္ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္၏ ပံုရိပ္ကို ယင္ေကာင္တစ္ေကာင္ေၾကာင့္လည္း ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ထိခိုက္ က်ဆင္းႏိုင္သည္။

အခိုက္အတန္႔တိုင္း အျဖစ္အပ်က္တိုင္းသည္ အေရးႀကီး လွေပသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ကို ဖတ္ရသည့္အခါ  ရန္ ငါ စည္းျခားသည့္အေလ့ လူ႔အသိုက္အ၀န္းအတြင္း နက္နက္႐ိႈင္း႐ႈိင္း စဲြနစ္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ရသည္။

တိုင္းျပည္ကို ပုခံုးေျပာင္းယူမည့္ လူငယ္မ်ားတြင္ ရန္ ငါ စည္းျခားသည့္ အစဲြအယူ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစခ်င္ပါသည္။

ရန္ ငါ စည္းမျခားဘဲ အျခားနည္းျဖင့္ တုံ႕ျပန္ရန္ စဥ္းစားသည့္ အေလ့အထ ထြန္းကားေစခ်င္လွပါသည္။

(အယ္ဒီတာ ၁၃ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၉)