စင္ခြန္းတြင္ သစ္ခြပန္းအေရာင္း အ၀ယ္ပါးလာ

0
273

ေမာေတာင္နယ္စပ္ဂိတ္ကို ျမန္မာ ဘက္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ သစ္ခြပန္း အေရာင္းအ၀ယ္ တျဖည္း ျဖည္း နည္းပါးလာေၾကာင္း ထိုင္းနယ္စပ္ စင္ခြန္းဂိတ္ ေတာင္ေျခေစ်း တြင္ သစ္ခြပန္း ေရာင္းခ်ေနသူအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ သစ္ခြပန္းလာ ေရာက္ေရာင္းခ်သူ နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ပါးလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။

“အရင္က အဖမ္းအဆီး သိပ္မရွိ ေတာ့ လာေရာင္းသူေတြက မ်ားတယ္။ ခုေတာ့ အဖမ္းအဆီးေတြနဲ႔ဆိုေတာ့ လာမေရာင္းရဲၾကေတာ့ဘူး”ဟု ေတာင္ ေျခေစ်းတြင္ သစ္ခြပန္းေရာင္းသူ မမီးမီးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ စင္ခြန္းေတာင္ေျခ ေစ်းတြင္ သစ္ခြပန္းေရာင္းခ်သည့္ ျမန္မာ ဆိုင္ခန္း ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ထိုင္းဆိုင္ခန္း ၁၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံမွ သစ္ခြပန္း မ်ားကိုသာ အဓိကထားအေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနရသည္ဟု သစ္ခြပန္းေရာင္းသူ တခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကရသည့္ သစ္ခြပန္းမ်ားကိုသာ ပိုႏွစ္ၿခိဳက္ၾကသည့္အတြက္ ၀ယ္သူ လည္း နည္းပါးလာေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။

“ထိုင္းေတြက ျမန္မာဘက္ကလာတဲ့ သစ္ခြပန္းေတြပဲ ၾကိဳက္ၾကတာဆိုေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္က အရင္ကထက္ တစ္၀က္ ေလာက္ပါးသြားတယ္”ဟု  သစ္ခြပန္း ေရာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚလွသန္း က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အနည္း အက်ဥ္း တရားမ၀င္ သယ္ေဆာင္ၿပီးလာ ေရာက္ေရာင္းခ်ေနသူ တခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနေသးေၾကာင္း သစ္ခြပန္း၀ယ္ယူ ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

၎င္းတို႔အေနျဖင့္ သစ္ခြပန္းတစ္မ်ိဳးတည္း ေရာင္းခ်ကာ စား၀တ္ေနေရး ေျဖရွင္းေနရသည့္ အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးလွ်င္ ျမန္မာဘက္မွ သစ္ခြပန္းမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ တင္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးေပးရန္ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ သစ္ခြပန္းေရာင္းခ်သည့္ ျမန္မာေစ်းသည္ မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ သစ္ခြပန္းမ်ားကို နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

သဘာ၀အပင္မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ယင္း တို႔၏ အစိတ္အပိုင္းကိုျဖစ္ေစ ယင္းတို႕ ပါရွိသည့္ ဆင့္ပြားထုတ္လုပ္ထားေသာ ပစၥည္းကိုျဖစ္ေစ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တင္သြင္းျခင္း ေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳလုပ္လွ်င္ ထိုသူကို ငါးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆုံးက်ပ္ သုံးသိန္းမွ အမ်ားဆုံးက်ပ္ဆယ္သိန္းအထိ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ ႏိုင္သည္ဟု ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထား ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန ထံမွ သိရသည္။

ကိုဆန္း