ထား၀ယ္ အထက ၃ ႏွင့္ ၿမိတ္ အထက ၁ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္ တိုက္အသင္း ေငြႏွင့္နည္းပညာပံ့ပိုး

0
360

ထား၀ယ္ အထက ၃ ႏွင့္ ၿမိတ္ အထက ၁ ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္ တိုက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာၾကည့္တုိက္ အသင္းက ေငြႏွင့္ နည္း ပညာပံ့ပိုးခဲ့ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ပညာေရးမွဴး႐ံုးထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္အသင္းက တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ အထက္တန္း ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းကို ေငြေၾကးႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ နည္းပညာ ပံ့ပိုးရန္ ယမန္ႏွစ္က ကမ္းလွမ္းလာသည့္အတြက္ ၿမိတ္ခရိုင္တြင္ အထက ၁ ေက်ာင္းႏွင့္ ထား၀ယ္ခရိုင္တြင္ အထက ၃ ေက်ာင္း တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရး မွဴးရံုးမွ ဒုညႊန္မွဴးဦး၀င္းေနာင္က ေျပာသည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အထက္ပါ ေက်ာင္းမ်ားကို စာၾကည့္တိုက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအတြက္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၄၈ သိန္းႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အထက္ပါ အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လက္ရွိ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ အသက္၀င္ေန ျခင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ အေနအထား အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ဦး၀င္းေနာင္က ေျပာသည္။

“စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြေတာ့ တစ္ခ်က္ ခ်င္း မရွိေပမယ့္ အၾကမ္းဖ်င္းသံုးသပ္ ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ ရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈ ဘယ္ေလာက္ရႏိုင္ မလဲဆိုတာမ်ဳိး တိုင္းပညာကေနၿပီးေတာ့  ေရြးတယ္”ဟု ဒုညႊန္မွဴး ဦး၀င္းေနာင္က ဆိုသည္။

တိုင္းအတြင္းရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕တြင္ စာၾကည့္တိုက္ အသက္၀င္မႈ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္ တိုက္အသင္းက ယခုကဲ့သို႔ ေထာက္ပံ့ လာျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားကို စာၾကည့္တိုက္ အသက္၀င္လႈပ္ရွားမႈ ရွိေစရန္ အသိေပးရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းေနာင္က ဆိုသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္အသင္းတို႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ေသာ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္ပြဲကို ဇူလိုင္လ ၄ ရက္က ထား၀ယ္ ၿမိဳ႕ရွိ အထက ၃ ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ အထက၃ ေက်ာင္း စာၾကည့္တိုက္တြင္ ဒႆနိကေဗဒႏွင့္ စိတ္ပညာ၊ လူမႈေရးသိပၸံ၊ ဘာသာစကား အစရွိသည့္ စာအုပ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း အထက္ပါေက်ာင္းထံမွ သိရသည္။

Dawei Watch