မြန္တြင္ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္မညီသည့္ ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီဆိုင္ ၉ ဆိုင္ အေရးယူထား

0
345

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း၌ အရည္ အေသြးႏွင့္ အျခင္အတြယ္ ျပည့္၀မွန္ကန္ မႈမရွိသည့္ ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီဆိုင္ ၉ ဆိုင္ကို အေရးယူထားသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပုဂၢလိကစက္ သံုးဆီဆိုင္မ်ား အရည္အေသြးႏွင့္ အျခင္အတြယ္ ျပည့္၀မွန္ကန္မႈရွိ မရွိကို ေရွာင္ တခင္စစ္ေဆးလ်က္ရွိရာ ဇူလိုင္ပထမ ပတ္အထိ စက္သံုးဆီဆိုင္ ၁၆ ဆိုင္ကို စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဆီဆိုင္ ၉ ဆိုင္မွာ အရည္အေသြးျပည့္၀မႈမရွိသည့္ ဆီေရာင္း ခ်ေနေၾကာင္းကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

“၉ ဆိုင္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဆီအရည္အေသြးမျပည့္မီဘူး။ အဲဒီအတြက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း အေရးယူေဆာင္ ရြက္မႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္”ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္စိုး က ေျပာသည္။

စက္သံုးဆီအရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ စက္သံုး ဆီဆိုင္မ်ားကို ဒဏ္ေၾကးေဆာင္ေစျခင္း ျဖင့္ အေရးယူထားၿပီး ဆီအမ်ဳိးအစား အလိုက္ တစ္မ်ဳိးလွ်င္ ဒဏ္ေၾကး ၅ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ဒဏ္ေၾကးေကာက္ခံ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

စက္သံုးဆီအရည္အေသြးႏွင့္ အျခင္အတြယ္ ျပည့္၀မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ သံုးစြဲသူ ျပည္သူမ်ား နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမရွိ ေစရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွ စကာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ စက္သံုးဆီ ဆိုင္ ၅ ဆိုင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕ရွိ စက္သံုးဆီဆိုင္ ၅ ဆိုင္လည္း ေကာင္း၊ ဇြန္လအေနာက္ဆံုးအပတ္က ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ မုဒံုၿမိဳ႕ စက္သံုးဆီဆိုင္ ၆ ဆိုင္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ ၅ ဆိုင္တြင္ ၄ ဆိုင္သည္ အရည္ အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မညီသည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း အထက္ပါဆပ္   ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ ၅ ဆိုင္တြင္ ၃ ဆိုင္ ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ ၆ ဆိုင္တြင္ ၂ ဆိုင္သည္ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မညီ သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ယင္းဆပ္ေကာ္ မတီထံမွ သိရသည္။

ျပည္နယ္ ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ထိန္းသိမ္းႀကီး ၾကပ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီအေနႏွင့္ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမႈကို ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး တိုင္ၾကားလာပါ ကလည္း အေရးေပၚ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားျဖစ္ေၾကာင္း လိုက္နာမႈမရွိ ပါက ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မႏွင့္ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ တရား၀င္လိုင္စင္ ရရွိထားသည့္ ပုဂၢလိကစက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္ ၁၅၀ ဆိုင္ခန္႔ရွိျပီး ေဆာက္ လုပ္ဆဲစက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ ၃၁ ဆိုင္ ရွိသည္။

Dawei Watch

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု