တနသၤာရီတိုင္းအတြက္ သဘာ၀ေဘးေထာက္ပ့ံပစ္ၥည္း အိမ္ေထာင္စု ႏွစ္ေထာင္စာ အသင့္ျပင္ထား

0
241

တိုင္းအတြင္း သဘာ၀ေဘးက်ေရာက္ပါက ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အိမ္ေထာင္စု ႏွစ္ေထာင္အတြက္ ႏွစ္စဥ္အသင့္ျပင္ ထားေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ေဒၚ၀င္းစႏၵာၾကည္က ေျပာသည္။

ေရ၊ ေလ၊ မီး စသည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္တစ္ခုခုေၾကာင့္ ေနအိမ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ေပၚပါက ေထာက္ပံ့ သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ထား၀ယ္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀၀ စာ ႏွင့္ ၿမိတ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းတြင္ အိမ္ေထာင္စုငါးရာစီ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ေဒၚ၀င္းစႏၵာၾကည္က ေျပာသည္။

ယင္းေထာက္ပံ့ပစ္ၥည္းမ်ား သံုးပံု တစ္ပံုခန္႔က်န္ပါက ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး ၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ ဗဟိုသိုေလွာင္ရံုမွ မွာယူ ျဖည့္တင္း ေနေၾကာင္း ေဒၚ၀င္းစႏၵာၾကည္ က ေျပာသည္။

“သဘာ၀ေဘးဆိုတာက အခ်ိန္ မေရြး ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုေတာ့ ျဖစ္လာတာနဲ႔ အျမန္ဆံုးေထာက္ပံ့ႏိုင္ေအာင္ ပစၥည္းအျပတ္ မခံဘဲ အျမဲျဖည့္ေနပါ တယ္။ တခ်ိဳ႕ သြားလာရခက္ခဲတဲ့ေဒသ ဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္က်မွ ေထာက္ပံ့ေပးရ တာမ်ိဳးလည္း ရွိတာေပါ့ေနာ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ထား၀ယ္ခရိုင္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေထာက္ပ့ံပစၥည္း တစ္ေထာင္အနက္ တစ္ရာေက်ာ္ကို ေထာက္ပံ့ ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္ စီးမႈမ်ားရွိပါက ပုဆိုး၊ ေစာင္၊ ဒန္အိုး၊ ဆပ္ျပာ စသည့္ ေထာက္ပံ့ပစ္ၥည္း ၁၆ မ်ိဳးကို ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚ၀င္းစႏၵာၾကည္က ေျပာသည္။

ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ သဘာ၀ေဘးက်ေရာက္သည့္ သူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈ မဟုတ္ေၾကာင္း ယမန္ႏွစ္ မိုးရာသီ က ေျမၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ပ်က္စီးသြားသည့္ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“အိမ္တစ္ေဆာင္လံုးပ်က္တာ အိုး ေလးေတြ၊ ခြက္ေလးေတြေပးလာေပးတာ ဘယ္လို အဆင္ေျပမွာလဲ” ဟု ၎အမ်ိဳးသမီးက ဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုင္းသည္ မိုးရာသီတြင္ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ မိုးႀကိဳးပစ္သည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ပိုျဖစ္မ်ားလာေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ေက်ာ္သူစုိး

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု