အိမ္ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားမွ ၀င္ေငြခြန္ က်ပ္ ၉၅ သန္းရ

0
341

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားမွ ရွစ္လအတြင္း ၀င္ေငြခြန္ ၉၅ သန္းကို ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး ဌာနထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္စတင္သည့္ ေအာက္တိုဘာလမွ ေမလအထိ ရွစ္လတာ ကာလအတြင္း အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္း၀ယ္မႈ အေရအတြက္ ၂၁ ခုမွ ၀င္ေငြခြန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၅ သန္း ေကာက္ခံရရွိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါအခြန္ေငြမ်ားမွာ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ရာျဖတ္ အဖြဲ႕(ကာလတန္ဖိုးစိစစ္ သတ္မွတ္သည့္ အဖြဲ႕) က တန္ဖိုးသတ္မွတ္မႈအေပၚ ေကာက္ခံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာက္တာအားလံုး က ျပည္ေထာင္စုကို သြားတယ္၊ တိုင္းဘတ္ ဂ်က္နဲ႔ မဆိုင္ဘူး”ဟု အထက္ပါတာ၀န္ ရွိသူက ေျပာသည္။

ေဒသအတြင္း အိမ္ျခံေျမေရာင္း၀ယ္ မႈအမ်ားစုမွာ  ေရာင္းခ်သူႏွင့္ ၀ယ္ယူသူအၾကား နားလည္မႈယူကာ ရပ္/ေက်းအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရွ႕တြင္ အရပ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

Dawei Watch