ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ကၽြန္းမ်ား ဆင္းစစ္မည္ဟုဆို

0
287

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ ကၽြန္းမ်ားကို လာမည့္ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ဆင္းစစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြားက႑ကို တာ၀န္ယူထားသည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးလွေထြးက ေျပာသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ခြင့္ျပဳထား ကၽြန္းမ်ားအနက္ ျပႆနာရွိေနသည့္ ကၽြန္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ားရွိေနသည့္ ကၽြန္းမ်ားကို စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ကၽြန္းတိုင္းကိုေတာ့ ေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့၊ (သတင္း)အၾကားမ်ားတဲ့ ကၽြန္းေတြကို သြားမွာ”ဟု ၀န္ႀကီး ဦးလွေထြးက ေျပာသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ ကၽြန္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္စည္း ကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေနေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိပါက ဥပေဒအရ ကိုင္တြယ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးလွေထြးက ဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုင္း ပင္လယ္အတြင္းရွိ ကၽြန္းမ်ားအနက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ ရန္ ကၽြန္း ၁၃ ကၽြန္းကို ကုမၸဏီ ၁၀ ခုအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳထားသည္။

Dawei Watch

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု