ထား၀ယ္ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားပြဲႏွင့္ တနသၤာရီ နဂါးေလွေလွာ္ပြဲကို ယူနက္စကိုထံ တင္ျပထား

0
1593

ထား၀ယ္ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားပြဲႏွင့္ တနသၤာရီနဂါးေလွေလွာ္ပြဲကို ယူနက္ စကိုအဖြဲ႕ထံသို႔ ေမလ၀န္းက်င္က တင္ျပထားေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန(ထား၀ယ္ဌာနခြဲ) ထံမွ သိရသည္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အားလံုးသို႔ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ယူနက္စကို) ကိုတင္ျပမည့္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တင္ျပရန္ ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုင္ဦးစီးဌာနရံုးခ်ဳပ္မွ ညႊန္ၾကားလာသျဖင့္ တိုင္း အတြင္း အၾကမ္းဖ်င္း ေကာက္ယူထားသည့္ ၿဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ ၉၆ ခုမွ ယင္း ႏွစ္ခုကို တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနခြဲမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းပြဲေတာ္ႏွစ္ခုက်င္းပသည့္ ပံုစံကို စာ၊ ရုပ္သံမွတ္တမ္းတိုရိုက္ကူးကာ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

တင္ျပထားသည့္ ႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခု ကို ယူနက္စကိုအဖြဲ႔က ေရြးခ်ယ္ကာ စာ၊ ရုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ တင္ျပထား သည့္အတိုင္း တကယ္က်င္းပေနျခင္း ရွိမရွိကို ယူနက္စကိုအဖြဲ႔က လာေရာက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

“ဘယ္ဟာကို ေရြးထားၿပီးၿပီလဲဆို တာ မသိရေသးဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္လာမလဲ ဆိုတာလည္း အေၾကာင္းမၾကားေသးဘူး။ အခုက မိုးတြင္းဆိုေတာ့လာမွာ မဟုတ္ေသးဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ၿပီးပါက ယူနက္စကိုအဖြဲ႔က သတ္မွတ္ ထားသည့္ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ယူနက္စကို အေမြအႏွစ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပတိုက္ဦးစီး ဌာန(ထား၀ယ္ဌာနခြဲ) တာ၀န္ရွိသူက ဆိုသည္။

“ယူနက္စကို အေမြအႏွစ္အျဖစ္ မသတ္မွတ္ရင္ေတာင္မွ ဒီပြဲေတြ က်င္းပဖို႔ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိတယ္ဆိုရင္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့တာမ်ိဳးလည္း လုပ္ခ်င္ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အပိုင္း မဟုတ္ေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ သူတို႔(ယူနက္စကိုအဖြဲ႔)ကပဲ ဆံုးျဖတ္မွာ ဆိုေတာ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယူနက္စကိုအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပထားသည့္ ထား၀ယ္ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားပြဲ ႏွင့္ တနသၤာရီ နဂါးေလွေလွာ္ပြဲကို တနသၤာရီတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔ လူမႈေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ၾကီး ဦးေဆာင္သည့္ တနသၤာရီတိုင္း ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း ျမွင့္တင္ေရး ေကာ္မတီက ေရြးခ်ယ္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနထံမွ သိရ သည္။

ေက်ာ္သူစုိး