ဓာတ္တိုင္တြင္ မီးရွိသည့္လမ္းက အိမ္မ်ားကိုသာ လမ္းမီးေၾကး ေကာက္ရမည္

0
665

ထား၀ယ္ခရိုင္အတြင္း ဓာတ္တိုင္တြင္ မီးရွိသည့္ လမ္းက ေနအိမ္မ်ားကိုသာ လမ္းမီးေၾကးေကာက္ခံရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။

ယခုဇြန္လမွစတင္ကာ လွ်ပ္စစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္  က်ပ္ ၂၅၀ႏွင့္ လမ္းမီး ေၾကးအျဖစ္ မီတာတစ္လံုးလွ်င္ တစ္လ  က်ပ္၂၀၀ ေကာက္ခြင့္ျပဳထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ တစ္ခါတည္း ညႊန္ၾကားထားတယ္။ လမ္းမီးရွိတဲ့ေနရာ ေလာက္ကိုပဲ ေကာက္ခိုင္းမယ္၊ တကယ္ လို႔သူတို႔ ေကာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ (လမ္း)မီးတပ္ရမွာေပါ့”ဟု ၀န္ႀကီးဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။

 ေမလအတြင္း အသံုးျပဳထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ယူနစ္အတြက္ မီတာခေတာင္းခံ လႊာကို ဇြန္လ ၁၃ ရက္အထိ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း မရွိေသးေပ။

GGS ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူကမူ မီတာခ ေတာင္းခံရန္ တိုင္းအစိုးရဘက္မွ ညႊန္ ၾကားစာ မေရာက္ေသးသည့္အတြက္ မီတာခ ေတာင္းခံလႊာမျဖန္႔ေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

လွ်ပ္စစ္ယူနစ္ေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္ ေကာက္ ခံခြင့္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းမီးအတြက္ မီတာ တစ္လံုးလွ်င္  က်ပ္ ၂၀၀  ေကာက္ခံခြင့္ ျပဳေၾကာင္းကို GGS ကုမၸဏီသို႔ စာထုတ္ အေၾကာင္းၾကားရန္ လွ်ပ္စစ္ဌာနအား ဇြန္လ ၁၃ ရက္တြင္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေအာင္သူရက ဆိုသည္။

မီတာခေတာင္းခံလႊာျဖန္႔ေ၀ရန္ အခ်ိန္ ေနာက္က်ေနသည့္အတြက္ ယခုလတြင္ ရက္လြန္ေၾကးေကာက္ခံခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထား၀ယ္ခရိုင္အတြင္း မီတာအလံုးေရ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုေဇာ္