ဘီးလင္းတြင္ ေရွးေဟာင္း၊ သယံဇာတႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ သုေတသန ျပဳလုပ္မည္

0
140

မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ၊ သယံဇာတႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္မည္ ဟု မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ထံမွ သိရ သည္။

အဆိုပါ သုေတသနကို မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ အၿငိမ္းစားဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ျပင္ပပညာရွင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ National Enlightenment Institute ၏ ဘ႑ာေရး ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ထံမွ သိရသည္။

“သုေတသနျပဳမႈမွာ ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ ေခါင္းစဥ္ ၃ ခုနဲ႔ လုပ္သြားမယ္။ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္လည္း ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သယံဇာတ ေရေျမေတာေတာင္လည္း ပါတယ္။ ေနာက္တခုက လူမႈစီးပြားလည္း ပါတယ္။ ဒီျမိဳ႕နယ္မွာ ရွိေနတဲ့အေျခအေန ကို သီးျခားအခ်က္အလက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ လုပ္တာ၊ ေနာင္လႊတ္ေတာ္ေတြအတြက္လည္း သံုးသပ္လို႔ရမယ္” ဟု မြန္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒု – ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါသုေတသနျပဳမႈအရ ဘီးလင္း ေဒသ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ကူညီအားေပးသြားႏိုင္မည္ဟုလည္း ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆက္ေျပာသည္။

သုေတသနျပဳလုပ္ငန္းကို ဇူလိုင္လ မွစၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အကုန္အထိ  အၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သုေတသနျပဳသူ တို႔ထံမွ သိရသည္။

သုေတသနျပဳမႈမွ ရရွိလာမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာတမ္းအျဖစ္ ျပဳစုသြား မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ စာတမ္းဖတ္ပြဲတစ္ရပ္ကိုလည္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သုေတသနျပဳသူတို႔က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ပထမသက္တမ္းတြင္ ေရႊအဆင္း ၀င္းေသာ သု၀ဏၰဘူမိေျမႏွင့္ ၀ါခ႐ူၿမိဳ႕ ေဟာင္းသုေတသနလုပ္ငန္း၊ ဒုတိယသက္ တမ္းတြင္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္၊ လိႈဏ္ဂူ၊ ေရပူစမ္းမ်ားသုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

Dawei Watch