အေသးစားေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ ေငြေခ်းေနသူမ်ားအတြက္  အတိုး ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေငြေရးေၾကးေရး ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယခင္က အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္က်ပ္ ငါးဆယ္ျပားႏႈန္း (ႏွစ္က်ပ္ခြဲ) နႈန္းျဖင့္ ေငြေခ်းေနရာမွ ဇြန္လ ၁ ရက္မွစၿပီး ႏွစ္က်ပ္ သံုးဆယ္ျပားႏႈန္း ျဖင့္သာ ေခ်းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳက ေျပာသည္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ယခင္က ေငြက်ပ္တစ္သိန္းကို တစ္လအတိုး ၂၅၀၀ က်ပ္ က်သင့္ေနရာမွ ယခုဇြန္လမွစၿပီး ေငြက်ပ္တစ္သိန္းကို တစ္လအတိုး ၂၃၀၀ က်ပ္သာ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။

“ဒီအေသးစာေငြေခ်းလုပ္ငန္းက ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ဦးတည္ၿပီး ေခ်းေပးေနတာျဖစ္လို႔ လူတိုင္းေခ်းႏိုင္ေအာင္ အတိုးေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးခိုင္းတာ ျဖစ္တယ္”ဟု ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳက ေျပာသည္။

အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံတြင္ ေငြေခ်းေနသူ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ခံအခ်ိဳ႕သည္ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ ခ်သတ္မွတ္ထားသည္ကို မသိေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ တရား၀င္အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုမွ တာ၀န္ခံအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကမူ ယခင္အတိုးႏႈန္းအတိုင္း  ေကာက္ခံေနေသးေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔ရံုးခ်ဳပ္က ဘာမွ မညႊန္ၾကားေသးတဲ့အတြက္ အတိုးကို အရင္ အတိုင္းပဲယူေနတယ္။ အတိုးေလွ်ာ့ခ် လိုက္တယ္ဆိုတာေတာ့ သတင္းစာေတြ မွာဖတ္ရလို႔ သိထားတာပါတယ္။ ရံုးခ်ဳပ္ က ညႊန္ၾကားမွ ကၽြန္မတို႔က ေလွ်ာ့ယူလို႔ရ မွာ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုင္း ေငြေရးေၾကးေရး ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိကမူ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ် လိုက္သည့္ ညႊန္ၾကားစာကို တိုင္းအတြင္းရွိ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးသို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေနာက္ပိုင္း ယခင္အတိုးအတိုင္းယူေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက အေရးယူႏိုင္ရန္ အတြက္ ရံုးခ်ဳပ္ကို အစီရင္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိက ေျပာသည္။

“လကုန္ရင္ ကၽြန္မတို႔ ဆီကို ကုမၸဏီ ေတြကေနၿပီး အစီရင္ခံစာပို႔ရတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ သူတို႔ အတိုးဘယ္ေလာက္နဲ႔ ယူေနလဲဆိုတာ တြက္လိုက္ရင္သိတယ္။ အတိုးကို အရင္တိုင္းပဲ ယူေနတာေတြ႔ရင္ ေတာ့ အဲဒီကုမၸဏီကို အေရးယူလို႔ရေအာင္ ရံုးခ်ဳပ္ကို အစီရင္ခံစာတင္ရမွာေပါ့” ဟု ၎က ေျပာသည္။

တိုင္းအတြင္းရွိ အေသစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီ ၁၁ ခု ရွိသည္။

Dawei Watch