ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္လက္ထက္ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအလွဴေငြ အားလံုးနီးပါးကို သံုးစြဲခဲ့

0
1389

တနသၤာရီတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္လက္ထက္တြင္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလွဴေငြအားလံုးနီးပါးကို သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

အေသးစားျပဳျပင္ရမည့္ စာသင္ေက်ာင္း၊ လမ္းတံတား အစရွိသည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးကုဆရာ၀န္ ႀကီးမ်ားႏွင့္ နယ္လွည့္ကြင္းဆင္းေဆးကုသျခင္း စသည္တို႔တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ေထရ္ႀကီး ၀ါႀကီး ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား၏ စ်ာပနမ်ားတြင္ လွဴဒါန္းေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

NLD အစိုးရစတင္တာ၀န္ယူသည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ယခုႏွစ္မတ္လကုန္ အထိ အလွဴေငြ က်ပ္သိန္းေျခာက္ေထာင္ (၆၂၃၄ သိန္း) ေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္လက္ထက္တြင္ က်ပ္သိန္းေျခာက္ ေထာင္နီးပါး(၅၈၆၉ သိန္းေက်ာ္) သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလွဴေငြမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ား၊ ပုဂၢလိကအလွဴ႐ွင္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လွဴဒါန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအလွဴေငြမ်ားကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ကေမာၻဇ ဘဏ္ႏွင့္ CB ဘဏ္တြင္ စာရင္းဖြင့္ကာ အပ္ႏွံသံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။

 လက္ရွိတြင္ အလွဴေငြက်ပ္ ၃၆၄ သိန္းေက်ာ္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“လက္ရွိ အေျခအေနမွာကေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ကေန ယာယီပိတ္ထားတယ္”ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္သည္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲခံထားရျခင္း ေၾကာင့္ ဘဏ္စာရင္းကို ပိတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လက္ထက္တြင္ အလွဴေငြက်ပ္သိန္း ၅၀ လာလွဴထားၿပီး အဆိုပါေငြကို ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း ႏွင့္အညီ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနထံ တင္ျပထားေၾကာင္း ဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။

တိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ အလွဴေငြ မည္မွ်ရရွိေနသည္၊ မည္ကဲ့သို႔ စီမံသံုးစြဲေနသည္ကို ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ယူထားခ်ိန္က တနသၤာရီအပတ္စဥ္က  ေမးျမန္းခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က အလွဴေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေပး မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္ျပန္ ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။    

Dawei Watch