စိတ္တိုင္းက်

0
188

တက္ၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပဲြ ေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီးၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ စာေမးပဲြေအာင္သည့္ လူငယ္မ်ား၏ ေရွ႕ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိဘမ်ားမ်ိဳးစံု စိတ္ကူးေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

သည္အခ်ိန္ေရာက္တိုင္း စိတ္ပူမိသည့္အခ်င္းအရာတစ္ခုမွာ စာေမးပဲြ ေအာင္သည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိဘမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္ေရးကိစၥတြင္ ပါ၀င္မႈျဖစ္သည္။

တခ်ိဳ႕က ကေလး၏ ဆႏၵႏွင့္ ၀ါသနာကို မေမးဘဲ ရမွတ္အေပၚ မူတည္ၿပီး ေက်ာင္းေရြးေပးၾကသည္။

တခ်ိဳ႕က ရပ္ထဲ/ရြာထဲတြင္ ဂုဏ္ရွိသည္ဟု ထင္ရသည့္ အလုပ္မ်ားကို ေပးႏိုင္ သည္ဟု ယူဆရသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရန္ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ လုပ္ၾကသည္။

တခ်ိဳ႕က ကိုယ့္တုန္းက မျဖစ္ခဲ့သည္မ်ားကို ကေလးမ်ားအား လုပ္ေစခ်င္စိတ္ျဖင့္ အတင္း ပံုေဖာ္ၾကသည္။

ကေလး၏ စိတ္အာသီသကို ေသခ်ာ မေမးၾကသည့္ အထက္ပါ အေျခအေန ၃ ရပ္စလံုးသည္ ကေလးအတြက္ မေကာင္းေပ။

မိသားစုတစ္ခု၏ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ ဘ၀ကို အတူတကြ ေအးအတူ ပူအမွ် ျဖတ္သန္းၾကမည့္ ဘ၀ခရီးေဖာ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

“ငါက မိဘ၊ နင္က ငါေမြးတဲ့ ငါ့သားသမီး၊ ငါေကၽြးတဲ့ ငါ့သားသမီး”ဟူသည့္ ခံယူစိတ္မ်ိဳးျဖင့္ ကိုယ့္သားသမီးမ်ား၏ အစစအရာရာအေပၚ ကိုယ့္စိတ္တိုင္းက် ပံုေဖာ္ျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ေပ။

အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္တုန္းက မျဖစ္ခဲ့သည္မ်ားကို ကိုယ့္သားသမီးအလွည့္မွာ ပံုေဖာ္ျခင္းသည္ ရက္စက္ရာ က်လြန္းေပသည္။

ကိုယ့္ဘ၀ခရီးေဖာ္မ်ားျဖစ္သည့္ သားသမီးမ်ား၏ ေရွ႕ေရြးခ်ယ္ရမည္မ်ား အတြက္ ကူၿပီး စဥ္းစားေပး အၾကံေပးျခင္းသာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ ၀င္ဆံုးျဖတ္ျခင္း မလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း ေျပာလိုရင္း ျဖစ္သည္။

(အယ္ဒီတာ ဇြန္ ၈၊ ၂၀၁၉)