တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ တနသၤာရီ အဆင့္ေလးခ်ိတ္

0
2315
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို ဇြန္လ ၈ ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္ရာ တနသၤာရီတိုင္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အဆင့္ ၄ ခ်ိတ္ခဲ့သည္။ မြန္ျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔ေအာက္ အဆင့္ ၄ ခ်ိတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီး ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၃ ဒသမ ၇၈ ရာႏႈန္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရွင္းရွင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တို႔ တစ္တိုင္းလံုးမွာရွိတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အားလံုးက သင္ၾကားေရးကို ေက်ေက်ပြန္ပြန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကလို႔ အခုလိုေအာင္ခ်က္တက္တာဆိုေတာ့ ဂုဏ္ယူစရာေပါ့။ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ဒီလိုမ်ိဳးပဲ ဂုဏ္ယူႏိုင္ေအာင္ ဆက္ၾကိဳးစားရမယ့္ သေဘာေတာ့ရွိတာေပါ့”ဟု တိုင္းပညာေရးမွဴး ေဒၚျမင့္စိန္က ဆိုသည္။

ယမန္ႏွစ္က တနသၤာရီတိုင္းသည္ ေအာင္ခ်က္ရာႏႈန္း ၃၀ ဒသမ ၅၁ ရာႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ျဖင့္ အဆင့္ ၁၁ ေနရာတြင္သာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ခ်က္ျမင့္မားလာသည့္နည္းတူ ေနာက္ႏွစ္တြင္လည္း ေအာင္ခ်က္ ျမင့္မားေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ကို သင္ၾကားေရးစြမ္းရည္ျမႇင့္ေပး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚျမင့္စိန္က ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းသည္ ယခုႏွစ္ ေအာင္ခ်က္ရာႏႈန္း ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ဂုဏ္ထူးရရွိမႈမွာ ယမန္ႏွစ္ထက္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္က ၆ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ ဂုဏ္ထူးထြက္သူ ၁၈၇၆ ဦး ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္မူ ၆၇၈ ဦးသာ ရွိသည္။

ဘာသာရပ္အလိုက္တြင္လည္း ယမန္ ႏွစ္က ေဘာဂေဗဒ ဘာသာတြင္ ဂုဏ္ထူးအမ်ားဆံုးထြက္ခဲ့ၾကၿပီး ဂုဏ္ထူးထြက္သူ ၁၄၃၈ ဦးအထိ ရွိခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္လည္း ေဘာဂေဗဒဘာသာတြင္ ဂုဏ္ထူးအမ်ားဆံုးထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းဘာသာတြင္ ဂုဏ္ထူးထြက္သူ ဦးေရမွာ ၃၅၇ ဦးသာ ရွိသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္တြင္မူ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္က ေအာင္ခ်က္ရာႏႈန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၄၀ ဒသမ ၉၂ ရာႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့သည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ ဒုတိယေအာင္ခ်က္အမ်ား ဆံုးျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မွာေအာင္ခ်က္ အနည္းဆံုး ျဖစ္သည္။

ခ႐ိုင္အလိုက္တြင္ႏႈိင္းယွဥ္ပါကထား၀ယ္ခ႐ိုင္သည္ ေအာင္ခ်က္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္သည္ ေအာင္ခ်က္အနည္းဆံုး ျဖစ္သည္။

ေကာ့ေသာင္းခရိုင္အတြင္း အဆင့္ တိုးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ ခန္႔ထား မေပးႏိုင္ေသးျခင္း၊နယ္စပ္ေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ပညာေရးကို စိတ္၀င္စားမႈ နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ခ်က္ နည္း ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမွဴး ေဒၚျမင့္စိန္က ေျပာသည္။

၀ိဇၨာဘာသာတြဲတြင္ တနသၤာရီ တိုင္းအတြင္း အမ်ားဆံုးရရွိခဲ့သည့္အမွတ္ မွာ ၅၂၂ မွတ္ ျဖစ္သည္။ ဘာသာစံု ဂုဏ္ထူး ထြက္သည့္ အ.ထ.က ၁ ၿမိတ္မွ ေက်ာင္းသား ေမာင္သက္ေဆြလင္းက ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၀ိပၸံဘာသာတြဲတြင္ တနသၤာရီတိုင္း အတြင္း အမ်ားဆံုးရရွိခဲ့သည့္အမွတ္မွာ ၄၈၁ မွတ္ျဖစ္ၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ကန္စြန္းအင္း ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေမာင္၀ဏၰလင္းက ရရွိခဲ့သည္။

၀ိဇၨာဘာသာတြဲတြင္မူ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း အမ်ားဆံုးရရွိခဲ့သည့္အမွတ္မွာ ၃၉၈ မွတ္ျဖစ္ၿပီး အ.ထ.က ၂ ၿမိတ္မွ ေမာင္ဟိန္းေဇယ်ာစိုးက ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ အမွတ္စာရင္း မ်ားကိုယခုအပတ္အတြင္းစတင္ ထုတ္ ေပးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမွဴး ေဒၚျမင့္စိန္က ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ စာရင္းတြင္ ေအာင္ခ်က္ အမ်ားဆံုးမွာ မြန္ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ၃၇.၅၄ ရာႏႈန္းရွိခဲ့သည္။

ေအာင္ခ်က္အနည္းဆံုးမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉.၅၉ ရာႏႈန္းသာ ရွိခဲ့သည္။