ထား၀ယ္တြင္လမ္း/ေရေျမာင္းႏွင့္ မလြတ္သည့္ တိုင္ ၆၀ ခန္႔ရွိ

0
291

ထား၀ယ္တြင္ လမ္း/ေရေျမာင္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ လွ်ပ္စစ္တိုင္၊ ဆက္သြယ္ေရးတိုင္ စုစုေပါင္း ၆၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

လမ္း/ေရေျမာင္းႏွင့္ မလြတ္သည့္ အဆိုပါတိုင္ အေရအတြက္ကို သိႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေကာ္မတီ၊ လွ်ပ္စစ္ဌာန၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလကုန္ပိုင္းက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

“အဓိကက ေရစီးေရလာပိတ္ဆို႔ေနတဲ့ ေရေျမာင္းထဲ က်ေနတဲ့ဟာေတြ၊ အိမ္ရွင္ေတြက အၾကံျပဳတဲ့ဟာေတြ တိုင္ ၆၀ ေလာက္ သြားေတြ႕ရတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ႀကိဳးမသြယ္ရေသးသည့္ ဆက္သြယ္ေရး တိုင္အခ်ဳိ႕ကို ကုမၸဏီဘက္က ျပန္ႏႈတ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ MPT ကဲ့သို႔ အစိုးရဌာနပိုင္ တိုင္မ်ားကိုမူ ျပန္ႏုတ္/ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားက အဆင့္ ဆင့္တင္ျပေနရသည့္အတြက္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးက ဆိုသည္။

ကြင္းဆင္းရာတြင္ လမ္း/ေရေျမာင္းႏွင့္ မလြတ္ဘဲ စိုက္ထူထားသည့္တိုင္မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးတိုင္မ်ား အျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

Dawei Watch