ေက်ာက္တြင္းကမ္းေျခတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ေဒသခံ ငါးဆယ္ေက်ာ္ ကန္႔ကြက္

0
305

ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္တြင္း ကမ္းေျခတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အပန္းေျဖ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ေက်ာက္တြင္းရြာ ေဒသခံ ငါးဆယ္ေက်ာ္က လက္မွတ္ထိုးကာ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္ထားေၾကာင္း အထက္ပါၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန (ေျမစာရင္း)ထံမွ သိရသည္။

ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တြင္း ေက်းရြာရွိ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၊ အပန္းေျဖ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုင္း ၃၇၀ ဧကကို ဦးစိုင္းမ်ဳိး၀င္း အမည္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လုပ္ကိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ေမလ ၂ ရက္မွ ေမလ ၃၁ ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္လႊာ တင္ႏိုင္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းရံုးက ေၾကညာထားသည္။

ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာစာကို ေျမတည္ ရွိရာ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းရံုး၊ ေထြအုပ္ရံုး အစရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ကပ္ ထားေၾကာင္း ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ေထြးက ေျပာသည္။

ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ ေဒသခံ ၅၁ ဦး လက္မွတ္ ထိုးထားသည့္ ကန္႔ကြက္လႊာ ၂ ေစာင္ လာတင္ ထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ကန္႔ကြက္လႊာကို ခရိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲ ေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနကို (ေမလ)၂၉ ရက္မွာပဲ တစ္ခါတည္း ပို႔လိုက္ၿပီ”ဟု ဦးေအာင္ေထြးက ေျပာသည္။

အဆိုပါေျမေနရာတြင္ ဓားမဦးခ် လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားကိုကုမၸဏီ ဘက္က ေတြ႕ဆံု ညႇိႏႈိင္းခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ေလွ်ာက္ထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသ ခံေတာင္သူမ်ားထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္းကန္႔ကြက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ ဟု ၎က ဆိုသည္။

အဆိုပါေနရာကို NAN YIN MOM AUNG GEMS ကုမၸဏီမွ မန္းေနးဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးစိုင္း မ်ဳိး၀င္းအမည္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပဲ့စင္ကၽြန္းကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ဦးစိုင္း မ်ဳိး၀င္း၏ ေနရပ္လိပ္စာတူညီေနသည္။

ယခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ဧက ၁၄၀ ရွိ ပဲ့စင္ကၽြန္း ကို Excellent Fortune Development Group ကုမၸဏီ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းမ်ိဳး၀င္း အမည္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ဧက ၁၃၈ ရွိသည့္ ေက်ာက္တြင္း ကမ္းေျခရွိ အျခားေနရာကိုလည္း ရတနာစိုင္းေက်ာင္း ျမတ္ေက်ာ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမွ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းမ်ိဳး၀င္းအမည္ျဖင့္ပင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

Dawei Watch