ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံုဖူဆယ္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ မည္

0
625

ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံု အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ဖူဆယ္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲကို ဇြန္လကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အမ်ိဳးသားၿပိဳင္ပြဲတြင္ တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးက ပါ၀င္ၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးၿပိဳင္ပြဲတြင္မူ သရက္ေခ်ာင္း၊ ပုေလာႏွင့္ တနသၤာရီ အသင္းတို႔ကပါ၀င္ ျခင္းမရွိေပ။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲကို ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ေရႊ၀ယ္သီရိ အားကစားကြင္းရွိ ဖူဆယ္ေဘာလံုး အားကစား႐ံုတြင္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္မွ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္အထိ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳး သမီးၿပိဳင္ပြဲႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲကာ ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမဆုရ အသင္း ကို သံုးသိန္းက်ပ္၊ ဒုတိယဆုရအသင္းကို ၂ သိန္းက်ပ္စီ ဆုေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း တိုင္းအားကစားႏွင့္ ကာပညာ ဦးစီးဌာန ထံမွ သိရသည္။

ေက်ာ္သူစိုး