ထား၀ယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည့္ ေဒသခံမ်ားကို ကူညီမည္ဟု DDPC ကုမၸဏီ ထုတ္ျပန္

0
401

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လို သည့္ ေဒသခံမ်ားကို ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း DDPC ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ လုိက္သည္။

ထား၀ယ္ေဒသခံမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ရရွိရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည့္ ေဒသခံမည္သူ႔ကိုမဆို လိုအပ္သည့္ေငြေၾကး အလံုအေလာက္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဂက္စ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သည့္စက္ရရွိရန္ႏွင့္ ဓာတ္အားအေလအလြင့္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားပ့ံပိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၈ ရက္ ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ထုတ္ျပန္ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေဒသမီးလင္းေရးအတြက္ အဓိက ကူညီေပးခ်င္တာပါ။ ကုမၸဏီရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ လံုး၀မပါဘူး။ ေဒသမွာ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔အခက္အခဲေတြ႕ေနခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က အဆင္သင့္ရွိေနတဲ့ သေဘာပါ” ဟု DDPC ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေဇာ္ဟိန္းက ေျပာသည္။

ေဒသအတြက္ ေစတနာရွိၿပီး ျပည္သူမ်ား လက္ခံႏိုင္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည့္ ေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လွ်ပ္စစ္တင္ဒါေခၚယူခ်ိန္တြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အျခားေဒသမွ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ အထိ လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေဇာ္ဟိန္းက ဆို သည္။

လက္ရွိထား၀ယ္တြင္GGS ကုမၸဏီ ကို ေအာက္တိုဘာလ၀န္းက်င္အထိ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း ယာယီလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ယင္းကာလ အတြင္း တင္ဒါျပန္ေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

DDPC ကုမၸဏီသည္ ယခင္က ထား၀ယ္ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးၿပီး မၾကာမီ ေခၚယူမည့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး တင္ဒါကိုမူ DDPC ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

Dawei Watch