ထား၀ယ္ – ထီးခီးလမ္းကို က်ပ္သိန္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ သံုးစဲြ ျပဳျပင္ေနဟုဆို

0
388

ထား၀ယ္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္သို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ထား၀ယ္-ထီးခီးလမ္းပိုင္းကို ေငြက်ပ္ သိန္းသံုးေထာင္ေက်ာ္သံုးစဲြၿပီး ျပဳျပင္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုသည္။

ယင္းလမ္း၌ ယခုႏွစ္မိုးရာသီတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာသြားလာႏိုင္ရန္ ပ်က္စီးေနသည့္ေနရာမ်ား ကို ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု အထူးျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ရန္ပုံေငြ က်ပ္သိန္း ၂၁၀၀ ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီးျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ရန္ပုံေငြ က်ပ္ ၁၀၈၇ သိန္း စုစုေပါင္းရန္ပုံေငြက်ပ္ ၃၁၈၇ သိန္း သံုးစဲြကာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနမည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ထား၀ယ္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိန္၏ ေမးျမန္းမႈကို ၀န္ႀကီးက ေျဖဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဦးေအာင္စိန္က ယင္းလမ္းစီမံကိန္းအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (NEDA) ထံမွ ေငြေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ရာ မည္ကဲ့သို႔ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သိရွိလိုၿပီး NEDA ထံမွ ေခ်းေငြကို လက္ရွိ ရယူျခင္းမရွိေသးပါက ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ပင္ ပ်က္စီးေနေသာ လမ္းပိုင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ ကန္ခ်နဘူရီမွ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ႏွစ္လမ္းသြား ကတၱရာကားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္ေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ (NEDA) ထံမွ ထိုင္းဘတ္ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ သေဘာတူအတည္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္။

“သူ႔(ထိုင္း)အစိုးရဘက္က ေခ်းမွ ရမွာကိုး၊ သူ႔ဟာႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ေနလို႔ ရမလား၊ လက္ရွိ ရွိတာနဲ႔ပဲ လုပ္ရမွာကိုး၊ ဒါေၾကာင့္ ေမးတာပါ။ ကားသမားေတြလည္း ေတာင္းဆိုလာတယ္ေလ”ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိန္က ေျပာသည္။

ယင္းလမ္းပိုင္းမွာ ထား၀ယ္ခရိုင္ႏွင့္ ထိုင္း အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ၀င္ထြက္သြား လာေရးအတြက္ ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳေနေသာ လမ္းျဖစ္ၿပီး မိုးတြင္းတြင္ သြားလာရ အလြန္ခက္ခဲေသာလမ္းအျဖစ္ ခရီးသြားမ်ားၾကား ထင္ရွားသည္။

ယင္းလမ္းပိုင္းအား အဆင့္ျမႇင့္ေရးအတြက္ ထိုင္းေခ်းေငြယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ခဲ့သည့္အတြက္ မၾကာမီ လမ္းေကာင္းလာ ေတာ့မည္ဟု ေဒသခံတို႔က ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ထား၀ယ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း-ေမတၱာ-ထီးခီးလမ္းကို ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ထီးခီးအထိ ၁၃၈ ကီလိုမီတာ လမ္းအျဖစ္အဆင့္ျမႇင့္စီမံကိန္း ၏ Survey & Detailed Design (စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ဒီဇိုင္း) မ်ားအတြက္ NEDA မွ နည္းပညာဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ယင္းလမ္းစီမံကိန္းကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္း ကာလမွာ ၂၀၂၀ မွ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ အထိျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ လမ္းပိုင္း ေနရာအခ်ိဳ႕ ကို ျပဳျပင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈ မရွိလွဟု ထား၀ယ္- ထီးခီး ကားသမားအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ေမးခြန္းေမးသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိန္ကမူ လႊတ္ေတာ္ ေခတၱရပ္နားလွ်င္ ယင္းလမ္းကို ကြင္းဆင္းမည္ဟု ေျပာသည္။

“(လက္ရွိ ခ်ထားရန္ပံုေငြနဲ႔ဆိုရင္) လမ္းေတြ ျပင္ဖို႔ ဖာဖို႔ပဲ ရမွာေပါ့။ ဘာေတြ လုပ္ေနလဲ၊ ဘယ္ေလာက္လုပ္ေနလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ ၿပီးၿပီလဲဆိုတာျပန္လာရင္လည္း လိုက္ၾကည့္ဦးမယ္၊ ေငြလည္း ခ်ေပးထားၿပီးၿပီဆိုေတာ့ေလ”ဟု ဦးေအာင္စိန္က ေျပာသည္။

ထား၀ယ္-ထီးခီးလမ္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေခ်းေငြျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆင့္ျမႇင့္ တင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ လမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ ၂ ေဒါက္တာျမင့္ဆန္း က ေျပာဆိုထားသည္။

Dawei Watch