ကၽြန္းသံုးကၽြန္းႏွင့္ ကမ္းေျခကိစၥ သီးျခားအဖြဲ႕ျဖင့္ စစစ္

0
260
ပြည်တော်ပြန်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပဲ့စင္ကၽြန္း အပါအ၀င္ ကၽြန္းသံုးကၽြန္းႏွင့္ ကမ္းေျခ တစ္ခုတြင္ အပန္းေျဖစခန္းေဆာက္ရန္ ေျမေနရာ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ သူမ်ားရိွသည့္အတြက္ သီးျခားအဖြဲ႕ျဖင့္ စတင္စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန(ေျမစာရင္း)ထံမွ သိရသည္။

ေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာကို ဇြန္လအတြင္း တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာန ထံမွ သိရသည္။

အပန္းေျဖစခန္းေဆာက္ရန္အတြက္ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပဲ့စင္ကၽြန္း၊  ေက်ာက္တြင္းကမ္းေျခ၊ စမ္းလွမ္းရြာအနီးရွိ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းႏွင့္ ပညစ္ကၽြန္းတို႔တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ အတြက္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ကုမၸဏီမ်ားက ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲ ေရးဗဟိုေကာ္မတီထံ ယမန္ႏွစ္က ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။

အဆိုပါ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ၾကသည့္အတြက္ သရက္ ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ပါ၀င္သည့္ သီးျခားအဖြဲ႕က ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ ကန္႔ကြက္သည့္ ေဒသခံမ်ားကို စစ္ေဆး ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

သီးျခားအဖြဲ႕တြင္ ေျမစာရင္းဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳး ေရးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဌာန၊ စီမံကိန္းဌာန၊ ေထြအုပ္ဌာနတို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

ေျမေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ား ကို ေမလ ၂၅ ရက္က စတင္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္လည္း ဆက္လက္စစ္ ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္ကိုကိုက ဆိုသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေနရာေလးခုအနက္ လက္ရွိတြင္ ပဲ့စင္ကၽြန္းတစ္ခုအတြက္သာ စစ္ေဆးေနၿပီး က်န္သည့္ေနရာမ်ားကို တစ္ခုခ်င္း ဆက္စစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္း က ေျပာသည္။

ကုမၸဏီမ်ားေလွ်ာက္ထားသည့္ ေနရာတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အထက္ပါသီးျခားအဖြဲ႕ က စစ္ေဆးၿပီး အဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီထံ ဇြန္လအတြင္း တင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ကိုကိုက ဆိုသည္။

“စစ္ၿပီးမွပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕က ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ၊ သံုးသပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အၾကံျပဳ ခ်က္ေတြနဲ႔ တင္ရတယ္”ဟု ဦးျမင့္ကိုကိုက ေျပာသည္။

အဆိုပါကၽြန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံေရလုပ္ သားမ်ားအေနျဖင့္ လႈိင္းေလႀကီးခ်ိန္တြင္ နားခိုႏိုင္ျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရ၀င္ခပ္ျခင္းႏွင့္ ကၽြန္းအနီးတစ္၀ိုက္တြင္ ငါးဖမ္းျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနရၿပီး အဆိုပါကၽြန္းမ်ား သည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကိုလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ကန္႔ကြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုထားသည္။

ဧက ၁၄၀ ရွိ  ပဲ့စင္ကၽြန္းကို Excellent Fortune Development Group ကုမၸဏီမန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းမ်ိဳး၀င္း အမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊  ဧက ၁၃၈ ရွိသည့္ ေက်ာက္တြင္းကမ္းေျခကို ရတနာစိုင္းေက်ာင္းျမတ္ေက်ာ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းမ်ိဳး၀င္း အမည္ျဖစ္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

၎အျပင္ စမ္းလွမ္းကမ္းေျခအနီး က ၇ ဒႆမ ၉၈ ဧက ရွိ ကၽြန္းကို First Golden Dragon Construction ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚနန္းခင္ျမင့္ရီ အမည္ျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၂ ဧက နီးပါးရွိသည့္ ပညစ္ကၽြန္းကို စိုးႏိုင္ၿဖိဳးကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚနန္းခင္ျမင့္ရီအမည္ျဖစ္ လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ေက်ာက္တြင္းေက်းရြာရွိ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုင္း ၃၇၀ ဧကေပၚတြင္ NAN YIN MON AUNG GEMS ကုမၸဏီမွ မန္းေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးစိုင္းမ်ဳိး၀င္း အမည္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ထပ္ေလွ်ာက္ထားသည္။     

Dawei Watch