အလုပ္သမား တစ္ေထာင္နီးပါး အလုပ္ရေစမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ခြင့္ျပဳ

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

တနသၤာရီတိုင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ခန္႔အတြင္း အလုပ္သမား တစ္ေထာင္နီးပါးကို အလုပ္အကိုင္ ေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

အလုပ္သမားတစ္ေထာင္နီးပါး အလုပ္ရေစမည့္ လုပ္ငန္း ၂၁ ခုကို ခြင့္ျပဳ လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ မႈိင္းခံ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း (သို႔မဟုတ္) ေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း ၆၀၀၀ အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ခြင့္ (အတည္ျပဳမိန္႔) ေပးႏိုင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ TRIC ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

အဆိုပါေကာ္မတီတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥက္ၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမ္ၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးက အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။

ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း ၂၁ ခု အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္း ၁၈ ခုရွိၿပီး ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္း ၃ ခုပါ၀င္ေၾကာင္း TRIC ၏ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာထြန္းထြန္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ အတည္ျပဳမိန္႔ထုတ္ ေပးရန္ စိစစ္ဆဲလုပ္ငန္း ၂၅ ခုခန္႔ က်န္ေနေသးၿပီး အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမား ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းထြန္းက ဆုိသည္။

စိစစ္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းဆိုရင္ လူသံုးရာေလာက္ ခန္႔မယ္လို႔ ေျပာထားတယ္”ဟု ေဒါက္တာထြန္းထြန္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ TRIC ၏ အတည္ျပဳ မိန္႔ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း ၂၁ ခု၏  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၄၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ စာရင္းအရ သိရသည္။

ကိုေဇာ္