အသင့္စား ထား၀ယ္မုန္႔ဟင္းခါးထုပ္ ျပည္ပပို႔သူမ်ား အဓိက၀ယ္

0
410

အသင့္စား ထား၀ယ္ရိုးရာ မုန္႔ဟင္းခါးထုပ္မ်ားကို ျပည္ပသို႔ ေပးပို႔မည့္သူမ်ားက အဓိက ၀ယ္ယူၾကေၾကာင္း မုန္႔ဟင္းခါး ထုပ္ျဖန္႔သည့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၏ အဓိက ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚကလ်ာေအာင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ယင္းမုန္႔ဟင္းခါးထုပ္မ်ားကို ထား၀ယ္ေစ်း ကြက္အတြင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလမွစတင္ ေရာင္းခ်ေနခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း စားသံုးရန္ ထက္ ျပည္ပသို႔ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးပို႔ရန္ ၀ယ္သူက ပိုမ်ားေၾကာင္း ေဒၚကလ်ာေအာင္က ဆိုသည္။

“ဒီတစ္ထုပ္က တစ္ခါခ်က္ရင္ ရွစ္ေယာက္ေလာက္ စားလို႔ရတယ္ဆိုေတာ့  စားမကုန္ေတာ့ ထား၀ယ္မွာေတာ့ သိပ္ မ၀ယ္ၾကဘူး။ ႏိုင္ငံျခားကိုလက္ေဆာင္ ေပးဖို႔ ဆိုၿပီး တစ္ခါလာ၀ယ္ရင္ ေလးငါးထုပ္ လာ၀ယ္တဲ့သူပဲမ်ားတယ္”ဟု ၎က ဆို သည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ေနသူ အမ်ားစုမွာ မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္မ်ားတြင္ အဆင္သင့္၀ယ္ယူ စားသံုးသည္ကမ်ားၿပီး ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ား စုေပါင္းခ်က္စားရန္အတြက္သာအသင့္စား မုန္႔ဟင္းခါးထုပ္ကို၀ယ္ယူ ေလ့ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အထုပ္ေရ စုစုေပါင္း ၅၀၀ ႏွင့္ ၇၀၀ ၾကားေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚကလ်ာေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းမုန္႔ဟင္းခါးထုပ္ကို တာရွည္ အထားခံသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား မပါ၀င္ဘဲ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ၿပီး  လိုအပ္သည့္ တညင္ရြက္(ေဒသအေခၚ လန္ေဂၚရြက္)ကို ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ကတင္ပို႔ ေပးရေၾကာင္း ေဒၚကလ်ာေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းမုန္႔ဟင္းခါးတစ္ထုပ္ကို က်ပ္ ၃၅၀၀ မွ က်ပ္ ၄၀၀၀ အၾကား ေရာင္းခ် ေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ကုန္တိုက္မ်ား တြင္ပါ တင္ေရာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ေက်ာ္သူစိုး