ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာေဗဒင္ ေဟာကိန္း

0
300

၂၇-၅-၂၀၁၉ မွ ၂-၆-၂၀၁၉ထိ

တနဂၤေႏြ

အေမြအႏွစ္ ရရွိတတ္သည္။ မည္သည့္စာေမးပဲြေျဖေျဖ အဆင္ေျပမည္။ လွပေသာ နာရီ၀င္မည္။ လူမ်ဳိးျခား၊ ရပ္ေ၀းေျမျခား ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ခါးနာျခင္း သတိထားပါ။ ေမတၱာေရး သည္ကား မိမိေမတၱာသည္ သူတစ္ပါးကုိ တုပ္ေႏွာင္ခ်ည္ထားျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ပါေစႏွင့္။

အက်ဳိးေပးေသာ အေရာင္         – အျပာေရာင္၊ အ၀ါေရာင္

အက်ဳိးမေပးေသာ အေရာင္       – အစိမ္းေရာင္၊ အနီေရာင္

မသြားသင့္ေသာ အရပ္             – အေနာက္အရပ္

ယၾတာ                               – မုန္႕ဟင္းခါး တစ္ခ်ဳိင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႕ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းပါ။

တနလၤာ

စိန္ထည္ပစၥည္းမ်ား ၀င္မည္။ အတုိက္အခံေျပာဆုိရမည့္ ကိစၥ၊ တရားတေပါင္ကိစၥမ်ား ရွိလည္း သင္ေအာင္ႏုိင္မည္။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ႀကိဳးစားသေလာက္ ေအာင္ျမင္မည္။ အဆုတ္၊ ၀မ္းဗုိက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာဂါရတတ္သည္။ ေမတၱာေရးသည္ကား ခ်စ္သူ စိတ္ဆုိး၍ မိမိေခ်ာ့ရမည့္ကာလ ျဖစ္သည္။

အက်ဳိးေပးေသာ အေရာင္         – အ၀ါေရာင္၊ အနက္ေရာင္

အက်ဳိးမေပးေသာ အေရာင္       – အျဖဴေရာင္၊ ဇီးေရာင္

မသြားသင့္ေသာ အရပ္             – အေရွ႕အရပ္

ယၾတာ                               – သစ္ခြပန္း ဘုရားပန္းအျဖစ္ ကပ္လွဴပါ။

အဂၤါ

ပညာရွာသူမ်ား အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ ဘာပဲေဆာင္ရြက္ရြက္ အဆင္ေျပမည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ သတင္းေကာင္းမ်ား ၾကားရမည္။ ေရႊထည္ပစၥည္း(သုိ႕) ဆုိင္ကယ္၊ ယာဥ္ထြက္တတ္ သည္။ လည္ေခ်ာင္း ၊ အဆုတ္က်န္းမာေရး သတိထားပါ။ ေမတၱာေရးသည္ကား ခ်စ္သူကို သင့္ေမတၱာမ်ား ဖြင့္ေျပာရန္ သင့္ေတာ္ေသာကာလ ျဖစ္၏။

အက်ဳိးေပးေသာ အေရာင္         – ခရမ္းေရာင္၊ ေျပာက္က်ားေရာင္

အက်ဳိးမေပးေသာ အေရာင္       – အနီေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္

မသြားသင့္ေသာ အရပ္             – အေရွ႕ေျမာက္အရပ္

ယၾတာ                               – ႏွင္းဆီအ၀ါ (၇)ပြင့္ ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူး

သင္၏ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈႏွင့္သာ ႀကဳံရမည္။ ေျပာသမွ် ဆုိသမွ် အဆင္ေျပမည္။ မိတ္ေဆြမ်ား၏ အထင္အျမင္လဲြမႈ ျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္သစ္တက္ျခင္း မဂၤလာႀကဳံရတတ္သည္။ လည္ေခ်ာင္း၊ အဆုတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးသတိထားပါ။ ေမတၱာေရးသည္ကား လက္ထပ္မဂၤလာျပဳရမည့္အခါ ျဖစ္သည္။

အက်ဳိးေပးေသာ အေရာင္         – အ၀ါေရာင္၊ အျဖဴေရာင္

အက်ဳိးမေပးေသာ အေရာင္       – အနက္ေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္

မသြားသင့္ေသာ အရပ္             – အေနာက္ေတာင္အရပ္

ယၾတာ                               – ေမၿမိဳပန္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတး

စပ္တူ၊ ရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးေပးမည္။ သားသမီး ရတနာရမည္။ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား၊ ပန္းခ်ီဓာတ္ပုံမ်ား လက္ေဆာင္ရမည္။ အေျခအေနေကာင္းႏွင့္ ဘ၀တုိးတက္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ အာ႐ုံေၾကာ မ်က္စိအားနည္းတတ္သည္။ ေမတၱာေရးသည္ကား ခ်စ္သူရ၍ ေမာင္ေပ်ာ္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။

အက်ဳိးေပးေသာ အေရာင္         – ေျပာက္က်ားေရာင္၊ ေရႊေရာင္

အက်ဳိးမေပးေသာအေရာင္        – အျပာေရာင္၊ အျဖဴေရာင္

ယၾတာ                               – ပန္းသစ္ေတာ္သီး၂ လုံးကုိ ခဲြစိတ္၍ ဘုရားဆြမ္းေတာ္ ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာ

ေငြေၾကးအလုံးအရင္း ၀င္မည္။ စီးပြားဥစၥာတုိးမည္။ ေဆး၀ါးတုိးၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မည္။ လွ်ပ္စစ္မီးအႏၱရာယ္ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ပညာေရးေကာင္းမြန္မည္။ သြား၊ ခံတြင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေမတၱာေရးသည္ကား အခ်စ္စစ္၊ အခ်စ္မွန္ႏွင့္ လက္တဲြရမည္။

အက်ဳိးေပးေသာအေရာင္           – အနီေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္

အက်ဳိးမေပးေသာ အေရာင္       – လိေမၼာ္ေရာင္၊ အျဖဴေရာင္

မသြားသင့္ေသာ အရပ္             – အေရွ႕အရပ္

ယၾတာ                               – ေဗာဓိေညာင္ပင္အား ေရသက္ေစ့ေလာင္းလွဴပါ။

စေန

ေျမ၀င္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲတုိ႕ ကူညီမစမည္။ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားမည္။ ကုမၸဏီ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိရမည့္ ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ရတနာပစၥည္း မ်ား၀င္မည္။ မိမိအိမ္ရွိ ဖခင္ဦးႀကီးက်န္းမာေရး ဂ႐ုျပဳပါ။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစား၊ ေသြးထြက္သံယုိ ျဖစ္တတ္သည္။ ေမတၱာေရး သည္ကား အစစအရာရာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မည္။

အက်ဳိးေပးေသာ အေရာင္         – ဇီးေရာင္၊ အနက္ေရာင္

အက်ဳိးမေပးေသာ အေရာင္       – အ၀ါေရာင္၊ အျဖဴေရာင္

မသြားသင့္ေသာ အရပ္             – အေနာက္အရပ္

ယၾတာ                               – ေရႊရင္ေအး မုန္႕ဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴပါ။

                                                 လုိရာဆႏၵျပည့္၀ႏိုင္ပါေစ

                                                 ဆရာေရႊစင္ျမတ္(Geology)

                                                  ေ၀ဒလကၡဏသုေတသီ