လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈ

0
506

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ခရီးစဥ္အၿပီး တနသၤာရီတိုင္းမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက တိုင္းရဲ႕ တာ၀န္အရွိဆံုး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပဳတ္က်သြားတဲ့အထိေပါ့။ အတိုင္ပင္ခံရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္နဲ႔ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြလည္း တသီတတန္းႀကီး ထြက္လာခဲ့တယ္။

အဲဒီအထဲက စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္း တဲ့အခ်က္တစ္ခုက တိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ လူထုနဲ႔ေတြ႔ဆံုမႈေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ဖို႔ ဆိုတာပါ။

ခုေနာက္ပိုင္းသတိထားမိလာတာက တိုင္းအစိုးရရဲ႕တရား၀င္လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာဟာ အေတာ္ကေလး လႈပ္လႈပ္ ရွားရွား အသက္၀င္လို႔ လာတာကိုပါ။ အားရစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ ျမန္ဆန္လာ တာကို ေတြ႔လာေနရတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈေတြကို လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္းနီးပါး ေတြ႔လာရတယ္။

သို႔ေပမယ့္ ေမလ ၁၅ ရက္က ထား၀ယ္ ၿမိဳ႕မွာ လုပ္သြားတဲ့ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲကို ျပည္သူေတြ ဖိတ္ၾကားမခံရတာ၊ သတင္း အခ်က္အလက္ မရတာ အစရွိတဲ့ အသံေတြလည္း ၾကားရတယ္။ ခန္းမထဲလုပ္ရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူဦးေရအကန္႔အသတ္ ရွိတာေၾကာင့္ နားလည္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ဖိတ္ၾကားမခံရတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ အေၾကာင္း ကိစ္ၥတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက အစုိးရအဖြဲ႔႐ံုးသို႔ ျဖစ္ေစ၊ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ စာေရးသားေပးပို႔လို႔ရေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုတယ္။ လူထုနဲ႕ မထိေတြ႔ မဆက္ဆံတာထက္စာရင္ အခုလို ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုလို႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲလို႔ ရတဲ့အေနအထားတစ္ခုကိုေတာ့ ေရာက္ လာတယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။

ဒီမွာ ေဆြးေႏြးလိုတာက သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈ အေၾကာင္းပါ။ လူထုဟာ သူတို႔နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့အေၾကာင္း ကိစ္ၥေတြကို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ၾကမယ့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကို ရရွိပါသလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းၾကည့္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရက ဦးေဆာင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္မယ့္ အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ လူမႈ အသင္းအဖြဲ႔  သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု တစ္ခုကပဲ ျဖစ္ေစ လူထုနဲ႔ပတ္သက္ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္ၾက တဲ့အခါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ ျဖစ္စဥ္မွာ လူထုပါဖို႔ လိုပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ လူထုနဲ႔လူမႈ၀န္းက်င္အေပၚ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ၿပီးေရရွည္ အေကာင္းအဆိုး အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့၊ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အလုပ္ေတြအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ မခ်ခင္မွာ လူထုကို အသိေပး ေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ အႏွစ္သာရရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လူထုေတြ႔ဆံုပြဲေတြအေၾကာင္းေျပာရင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြအေၾကာင္းက မပါမျဖစ္ ပါရပါမယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ထြက္လာတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ စီမံကိန္း ေတြဟာ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ တာ၀န္ရွိလာပါတယ္။ အႏွစ္သာရျပည့္၀ ၿပီး လူထုပါ၀င္မႈ အျပည့္အ၀ရွိတဲ့ ေတြ႔ဆံုပြဲ ေတြျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေသးစိတ္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။

၂၀၁၄ နဲ႔ ၂၀၁၈ ၾကားမွာ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ အေတာ္မ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့တာကို သတိထား မိပါတယ္။ ဥေပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အတိုင္း အားလံုးမဟုတ္ရင္ေတာင္ အႏွစ္သာရ ျပည့္၀တဲ့ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ိဳးေတြျဖစ္ ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ကုမၸဏီေတြလည္းရွိသလို မည္ကာ မတ္ၱပြဲျဖစ္႐ံုလုပ္သြားတဲ့ ေတြ႔ဆံုပြဲေတြ လည္း အမ်ားႀကီးပါ။

အထူးအားျဖင့္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႔ရအမ်ားဆံုးက လူထုဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ မရတာပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္ဖို႔ ဖိတ္စာ သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ျဖင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္းကို အခ်ိန္ကပ္မွ သိရတာမ်ိဳးေတြက အေတြ႔ရမ်ားပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ရတာ ကလည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚမွာ အေျခခံပါတယ္။ မည္သုိ႔ ဆိုေစကာမူ ေတြ႔ဆံုပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကို ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသေန ျပည္သူလူထု ႀကိဳတင္သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရပါမယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနရင္ေသာ္မွ ထိုသို႔ ၾကန္႔ၾကာရျခင္း အေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုသင့္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ပိုေကာင္းတဲ့ စနစ္တစ္ခုကို ဘယ္လိုအတူတကြ ဘယ္လို ေဖာ္ေဆာင္ၾကမလဲဆိုတာကို အေျဖရွာႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ အေတြ႔ရမ်ားတာက အစိုးရဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳလုပ္တဲ့ ေတြ႔ဆံုပြဲ ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကုမ္ၸဏီေတြက ျပဳလုပ္တဲ့ ေတြ႔ဆံုပြဲေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဖိတ္ၾကားလႊာ ေတြကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ေတြ ကေနတစ္ဆင့္ ေပးပို႔တာပါ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြဟာ ၎င္းတို႔နဲ႔လက္လွမ္းမီရာ ကို ဖုန္းနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူႀကံဳနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကားေလ့ ရွိၾကပါ တယ္။ ဒီေနရာမွာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး/ ရာအိမ္မွဴးေတြဆီကို ေတြ႔ဆံုပြဲေတြ မျပဳလုပ္ခင္ ဖိတ္ၾကားမႈေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ဖိတ္ၾကားစာ၊ သတင္းစကားကို အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ႀကိဳတင္ၿပီး ေရာက္ရွိသလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလက်ျပန္ ေတာ့ ဖိတ္ၾကားစာ/သတင္း စကားကို ႀကိဳတင္ရရွိေသာ္ျငား ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ သတင္းျဖန္႔ေ၀ျခင္း မလုပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခ အေနမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲတဲ့ ပထ၀ီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ပိုဆိုးပါမယ္။ (စကားခ်ပ္ ။     ။ လုပ္ခ လစာ နည္းပါးစြာသာ ရရွိၿပီး ေက်းရြာအုပ္စု တစ္ခုလံုးရဲ႕ တာ၀န္အ၀၀ကို ထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြရဲ႕ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ဖုိ႔ လိုပါမယ္။)

ဒီေနရာမွာ ဥပမာတစ္ခုကို စဥ္းစား ၾကည့္ၾကရေအာင္။

အစိုးရက ဦးေဆာင္ၿပီး လမ္းမႀကီး တစ္ခုေဖာက္လုပ္မယ္ဆိုပါစို႔။ လမ္းဟာ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ အသက္ ရွင္သန္မႈေတြ အမွီသဟဲျပဳ ေနရတဲ့ ေရေျမေတာေတာင္ေတြ အပါအ၀င္ သူတို႔ရဲ႕ သီးပင္စားပင္ေတြကို ျဖတ္သန္း ေဖာက္လုပ္ရမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးပါ။ ဥပေဒအရ သက္ဆိုင္ရာဌာနဟာ လူထု ေတြ႔ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းအတိုင္း ေတြ႔ဆံုပြဲ ဖိတ္ၾကားစာကို သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေတြဆီကို ပို႔လိုက္ပါတယ္ဆိုပါစို႔။ ဌာနဟာ ဖိတ္ၾကားစာကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ပို႔တယ္ဆိုတာ မသိရေပမယ့္ အေၾကာင္းၾကားစာေတြ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံကို ေရာက္ရွိခ်ိန္ဟာ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ဖို႔ ၂ ရက္သာ လိုေတာ့တဲ့ အေျခ အေနမ်ိဳးဆိုပါစို႔။ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးထံကေန ဖိတ္ၾကားစာကို ရာအိမ္မွဴးေတြ လက္ထဲ အေရာက္ပို႔ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ မွာ ေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္တစ္ရက္သာ လိုပါေတာ့တယ္။ ေဒသဓေလ့အရ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြဟာ တစ္ပတ္လံုးလံုး ေတာထဲေတာင္ထဲ ျခံထဲကိုင္းထဲမွာသာ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကသူေတြ ျဖစ္ၿပီး စေန၊ တနဂၤေႏြသာ ဘုရား၀တ္ျပဳရန္ ဘုရားေက်ာင္းရွိရာ ရြာကို ျပန္လာၾကသူ ေတြဆိုပါစို႔။ ဒီလိုအေနအထားမွာ ေက်းရြာသူရြာသားေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ဘ၀ ရပ္တည္မႈ အပါအ၀င္ သူတို႔ရဲ႕ လူမႈဘ၀ နဲ႔ပတ္၀န္းက်င္ကို အႀကီးအက်ယ္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာေစႏိုင္တဲ့ ဒီလမ္းမ ႀကီးေဖာက္လုပ္မႈမွာ သူတို႔ရဲ႕အျမင္ သေဘာထားေတြကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ အခက္အခဲက အႀကီးႀကီးပါ။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဟာ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲကို ဆက္လုပ္ တယ္ဆိုပါစို႔။ ေတြ႔ဆံုပြဲကိုလည္း ၿမိဳ႕ေပၚ မွာပဲျပဳလုပ္တာ ဒါမွမဟုတ္ စီမံကိန္း ႐ံုးစိုက္ရာေနရာမွာသာ ျပဳလုပ္တယ္ ဆို ပါစို႔။ ေတြ႔ဆံုပြဲကို ေရာက္ရွိလာသူ အမ်ားစုဟာ ဌာနဆိုင္ရာေတြ၊  ၿမိဳ႕ေပၚ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နဲ႔နီးစပ္တဲ့ေက်းရြာေတြက စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူေတြ၊ ကုန္သည္ေတြ၊ ခရီးသြားလာမႈနဲ႔ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြ အမ်ားစုျဖစ္ေနတယ္ဆိုပါစို႔။ ဒီမွာ ျဖစ္ႏိုင္တာက ေတြ႔ဆံုပြဲဟာ “အားလံုး ေကာင္းပါသည္”နဲ႔ အဆံုးသတ္ သြားတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔လမ္းမႀကီး တကယ္ ေဖာက္တဲ့အခါမွာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မွာရွိတဲ့ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူေတြ အၾကား ပဋိပက္ၡေတြျဖစ္တာ၊ ေဒသေန ျပည္သူလူထု မွီခိုစားေသာက္ေနရတဲ့ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္း၊ အင္းအိုင္ေတြ မပ်က္စီး ေအာင္ ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲၾကမလဲဆိုတာ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာေတြက ျပည္သူ လူထုနဲ႔ ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း သေဘာတူထား တာ မရွိတာေၾကာင့္ ေဒသေနျပည္သူေတြ ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကို ထိခိုက္တာ အစရွိတဲ့ မလိုလားအပ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္လာဖြယ္ရာ ရွိပါတယ္။

အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ ေတြ ျပဳလုပ္တာဟာ ႀကိဳဆိုစရာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ဆက္စပ္သူေတြဆီ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ စီမံကိန္း ေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ေတြေၾကာင့္ အလုပ္ျဖစ္ရံုလုပ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ သတိထားရပါမယ္။ ပါ၀င္သင့္ သူေတြ ပါ၀င္လာၿပီး အႏွစ္သာရ ျပည့္၀ တဲ့ လူထုေတြ႔ဆံုမႈ၊ ေတာ္တည့္မွန္ကန္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ၊ ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ ျဖစ္စဥ္ ေတြ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရပါမယ္။        ။

ေအာင္လြင္(ကံေပါက္သား)