ကိုယ့္ေျမာင္း ကိုယ္ရွင္း

editorial
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ေႏြအလြန္ မိုးအကူးသို႕ေရာက္ၿပီ။ မၾကာမီ မိုးရြာသည့္ရက္မ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ ရွိလာေတာ့မည္။

မိုးရြာသည့္အခါ အျမဲတမ္းျမင္လိုသည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႕က မိုးရာသီ ေရာက္တိုင္း အျမဲလိုလို ျမင္ရသည့္ ကိုယ့္အိမ္ေရွ႕ေျမာင္းကိုယ္ရွင္း ေနသည့္ျမင္ကြင္း ျဖစ္သည္။ ၾကည္ႏူးဂုဏ္ယူစရာလည္း ေကာင္းလွသည္။

မိုးဦးအစတြင္ မိုးရြာသည့္အခါ ေမ်ာပါလာတတ္သည့္ အမႈိက္မ်ား၊ တစ္ေႏြ တစ္ေဆာင္းလံုး ေျမာင္းထဲက်ထားသည့္ သစ္ရြက္မ်ား သို႕မဟုတ္ အမိႈက္မ်ားျဖင့္ ေရစီးမေကာင္းသည့္ ေျမာင္းကို ရွင္းၾကသည္။

ထို႕အတူပင္ သဲႏုံးမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ တက္ႂကြသူမ်ားမွာ ကိုယ့္အိမ္ေရွ႕ေျမာင္းတင္မဟုတ္။ ကိုယ့္လမ္းထဲရွိ ေျမာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္အားသမွ် ရွင္းၾက ေဖာ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လုပ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယခုတြင္မူ ယင္းကဲ့သို႕ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးကို မေတြ႕ရသေလာက္ ျဖစ္လာသည္။

ေျမာင္းအတြင္း အမိႈက္ပစ္၊ အမႈိက္မီး႐ိႈ႕သူသာ ပိုပိုမ်ားလာသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ေျမာင္းမ်ား ေရလွ်ံၿပီး လမ္းေရေက်ာ္ကာ မေကာင္းသည့္လမ္းက ပိုပ်က္ရသည္။

စည္ပင္သာေရးအဖဲြ႕ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ျဖစ္ေစ၊  စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕မရွိသည့္ ေက်းလက္တြင္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္အိမ္ေရွ႕ေျမာင္း ကိုယ္ရွင္းသည့္ အလုပ္ကိုေတာ့ လုပ္ေစခ်င္ပါသည္။

ယင္းသို႕လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ တာ၀န္ယူမႈအေလ့အက်င့္ ပိုအားေကာင္း လာမည္။ တစ္အိမ္ႏွင့္တစ္အိမ္ဆက္စပ္ေနသည့္အတြက္ ကိုယ့္ေျမာင္းကို ဆယ္သည့္အခါ အျခားအိမ္မ်ား၏ ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ပါ ခ်ိန္ညႇိၿပီး လုပ္ရသည့္အတြက္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈ ေလ်ာ့လာမည္။

အကယ္၍မ်ား စုေပါင္းၿပီး ေျမာင္းဆယ္ၾကလွ်င္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္သည့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ရမည္။

အျခား အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာလည္း ရွိေပဦးမည္။

ယင္းသို႔ လုပ္သည့္ အေလ့အထကို ျပန္လည္ ထြန္းကားေစခ်င္သည္။ ကိုယ့္ အိမ္ေရွ႕ကေျမာင္း ကိုယ္ရွင္းေစခ်င္သည္။

(အယ္ဒီတာ ေမ ၁၈၊ ၂၀၁၉)