မြန္တြင္ ေရရွိေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၁၀၀၀ သံုးစြဲ

0
261
ပြည်တော်ပြန်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာမ်ား ေသာက္သံုးေရရရွိေရးအတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ အစိုးရက ရန္ပံုေငြ က်ပ္သိန္း ၁၁၀၀၀ သံုးစြဲခဲ့သည္ဟု ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း ေသာက္သံုးေရ ဖူလုံစြာရရွိေရးအတြက္ ေက်းလက္ေဒသ ေရရရွိေရး ရန္ပံုေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေငြစာရင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ခြဲေ၀ခ် ထားသည့္ေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သိန္း ၁၁၀၀၀ သံုးစြဲခဲ့သည္ဟု ေမလ ၁၄ ရက္က မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႔႐ုံးတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေသာက္ေရ ရရွိေရးအတြက္ ေငြသံုးစြဲခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရွင္းလင္း ခဲ့သည္။

“အရင္ႏွစ္ထက္စာရင္ေတာ့ ဒီႏွစ္ မွာ စီမံခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေရရရွိေရးအတြက္ ကို ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွာ သီးျခားရန္ပံုေငြ တစ္ရပ္ အေနနဲ႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခါ လက္ရွိ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ရန္ပံုေငြကလည္း ထပ္ေဆာင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အရင္ မႏွစ္က နဲ႔စာရင္ေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈ ျပႆနာကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္”ဟု မြန္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈ မျဖစ္ေပၚ ေစေရးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စၿပီး ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားခဲ့သည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၁၀၀၀ မွ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ အတြက္ စည္ပင္မွ ေရသယ္ယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရရွားပါး သည့္ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာတို႔တြင္ စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ ေရစုကန္ မ်ား တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ ေျမေအာက္ေရ ရွိေရးအတြက္ တိုင္းတာျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ျပည္နယ္ အစိုးရက ေျပာသည္။

၎အျပင္ ေသာက္သံုးေရရွားမႈျဖစ္ ပြားခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာသို႔ ဧၿပီလမွစၿပီး ေသာက္ေရသံုးေရမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း လုပ္ငန္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ရာသီဥတုပူျပင္းျခင္း၊ မိုးရြာေနာက္က်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယမန္ ႏွစ္ကထက္ ေရရွားပါးမႈ ပိုမိုျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္း ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာ ေပါင္း ၂၀ ရြာခန္႔ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္မ်ဳိး ေအာင္က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေရတြင္းေရကန္ မ်ား တူးေဖာ္၍ မရသည့္ ပင္လယ္ကမ္း ေျခႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ကြင္းရြာမ်ားတြင္သာ ႏွစ္စဥ္ ေသာက္သံုးေရ ျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္မူ ရာသီဥတု အလြန္ပူျပင္းသည့္အတြက္ ေရရွားပါးမႈ မျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာတို႔ တြင္လည္း ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ယဥ္စႏိုင္း