မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ရ

0
269
ပြည်တော်ပြန်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီတို႔ ပူးေပါင္း ၍ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအျဖစ္  ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တည္ေထာင္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မြန္    ညီညြတ္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ မြန္ႏွစ္ပါတီတို႔ ေပါင္းစည္း ၿပီး မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီအျဖစ္ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ပါတီတည္ေထာင္ ဖြဲ႔စည္း ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့ သည္ဟု မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ႏိုင္စံတင္က ေျပာသည္။

“ပါတီေပါင္းစည္းခြင့္ေရာ၊ တည္ေထာင္ ခြင့္ေရာ မေန႔က (ေမလ ၁၇) က်လာၿပီ၊ ေပါင္းစည္းခြင့္ တည္ေထာင္ခြင့္က်ၿပီဆို ေတာ့ မွတ္ပံုတင္ရေတာ့မယ္၊ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ကို တစ္ပတ္အတြင္းမွာ တင္သြားမယ္၊ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ကိုလည္း အားလံုး ျပင္ဆင္ ထားၿပီးသားပါ”ဟု ႏိုင္စံတင္က ေျပာသည္။

ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရရွိသည့္ မြန္ ညီညြတ္ေရးပါတီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း နည္းဥပေဒ ၆ ႏွင့္ အညီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ဒု ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ေကာ္မရွင္ထံ မွတ္ပံုတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္စက မြန္ပါတီအမည္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အဆိုပါ အမည္အစား အျခားအမည္ေျပာင္းလဲၿပီး  ျပင္ေလွ်ာက္ခိုင္းသည့္အတြက္ ပါတီတည္ေထာင္သူတို႔က မြန္ညီညြတ္ေရး ပါတီအမည္ျဖင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီအေနျဖင့္ ပါတီ ဗဟိုအဆင့္ေပါင္းစည္းေရး ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေက်းရြာအဆင့္ အစရွိသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေပါင္းစည္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ အဆင့္ဆင့္ေသာ စည္း႐ုံးေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ပါတီက်စ္လ်စ္ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို  ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မြန္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစည္းဖြဲ႔စည္း ထားသည့္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီတြင္ ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္ ၁၄၀ ဦး ၄င္းတို႔ထဲမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ၅၉ ဦး၊ ဥကၠ႒အဖြဲ႔ ၄ ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ ၆ ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီသို႔ က်န္ရွိေန ေသးသည့္ မြန္အင္အားစုမ်ား ပါ၀င္လာ ႏိုင္ရန္လည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္တို႔က  ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ မြန္လူငယ္ မ်ား မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာေစ ရန္လည္း လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္ဟု ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တို႔က ေျပာသည္။

 ယဥ္စႏိုင္း