ထား၀ယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ေစ်း က်ပ္ ၂၅၀ သတ္မွတ္

0
350
ပြည်တော်ပြန်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္တစ္ ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၅၀အထိ တိုးျမႇင့္ေကာက္ ခံခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။

ထို႕အျပင္ လမ္းမီးေၾကးအျဖစ္ မီတာ တစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀ ႏႈန္းကို ျပန္ေကာက္ ခြင့္ ျပဳလိုက္သည္။

ယခင္က လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ ၊ လမ္းမီးေၾကးအျဖစ္ မီတာ တစ္လံုးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀၀ ေကာက္ခံေန ရာမွ ယခုေမလမွ စတင္ကာ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံခြင့္ ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ GGS ကုမၸဏီကိုပင္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ခန္႔အထိ ယာယီလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကာလအေတာအတြင္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို တင္ဒါျပန္ ေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

လက္ရွိေကာက္ခံေနသည့္ တစ္ယူနစ္ ေစ်းႏႈန္းအရ ကုမၸဏီဘက္က အ႐ႈံးေပၚေနေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည့္အတြက္ ထား၀ယ္ ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ဗဟိုႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ(ခရိုင္ေကာ္မတီ)တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးကာ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သူရက ဆိုသည္။

လွ်ပ္စစ္ထုတ္မည့္ ဂက္စ္ကို ပုဂၢလိက ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူေနရျခင္း၊ ဆံုး႐ႈံးယူနစ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေနျခင္း အစရွိသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အ႐ႈံးေပၚေနသည္ ဟု ကုမၸဏီဘက္က တင္ျပၿပီး ေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပလာ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေမလ ၁၅ ရက္က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီဘက္မွ တင္ျပခ်က္တြင္ ဂက္စ္ကို အစိုးရေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ရပါက ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၈၀၊ ပုဂၢလိကေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဆက္၀ယ္ရမည္ဆိုပါက တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၅၀ ေကာက္ခံခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

GGS ကုမၸဏီ၏ တင္ျပခ်က္ကို ခရိုင္ေကာ္မတီတြင္ အၾကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြး ကာ တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၅၀  ေကာက္ခံ ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ လမ္းမီးေၾကးကို က်ပ္ ၄၀၀ ေကာက္ခံခြင့္ျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္မီတာခ တိုးေကာက္ျခင္းအေပၚ နားလည္မႈေပးႏိုင္ေသာ္လည္း မီးျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစေရး တာ၀န္ယူ ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အလူမီနီယံလုပ္ငန္းလုပ္ေနသည့္ အသက္ ၄၀ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“အလုပ္လုပ္ၿပီဆို မီးမျပတ္ဖို႔က အဓိကပဲ ၊ အခုမီးပ်က္ေနတဲ့ပံုစံအတိုင္းဆို အဆင္မေျပဘူး”ဟု အဆိုပါ အမ်ဳိးသားက ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္ ေနသည့္ GGS ကုမၸဏီက ဂက္စ္ဖိုးေငြ ၁၀ ဘီလီယံနီးပါးကုိ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဆင့္တြင္ ေျဖ႐ွင္း ေဆာင္ရြက္ေနရၿပီး အေၾကြးကို ေလးရစ္ခြဲ၍ ေပးဆပ္ရန္ သေဘာတူထားသည္။

တိုင္းအစိုးရႏွင့္ GGS ကုမၸဏီတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ထုတ္လုပ္ေရးစာခ်ဳပ္ တြင္ ဓာတ္အားေပးစက္မ်ားမွ အသံုးျပဳ ေသာ ဂက္စ္ကို သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးသြင္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္ သည့္အတြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္မည္ဆိုပါက ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေအာင္သူရက ဆို သည္။

“ရုတ္တရက္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္မယ္ဆို ရင္လည္း မီးေမွာင္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အတိုင္းကို အခ်ဳိ႕ကိစ္ၥေတြကို ေျဖေလ်ာ့ ၿပီးေတာ့ မီးမေမွာင္ေအာင္ ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းသြားပါမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီး က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ GGS ကုမၸဏီကို မီတာခ တိုးေကာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္နည္းတူ ကုမၸဏီက ေပးသြင္းရမည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကို အရစ္က်ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးသြင္းရန္၊ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ ဂက္စ္ဖိုးေငြ တစ္လစာကို စေဘာ္ေပးသြင္းထားရန္ အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာလုပ္ ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ယင္းအျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးမလံုေလာက္ သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဒီဇယ္မီးစက္ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေပးရမည့္အခ်က္ကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

Dawei Watch