ေမာေတာင္-စင္ခြန္းနယ္စပ္ဂိတ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ကို စနစ္တက်တိုင္းတာရမည္ဟုဆို

0
332
ပြည်တော်ပြန်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ျမန္မာ – ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ဂိတ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၿမိတ္ခ႐ုိင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေမာေတာင္-စင္ခြန္းနယ္စပ္ဂိတ္ အား အဆင့္တိုးျမႇင့္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ ကို စနစ္တက်တိုင္းတာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

ေမလ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာ-ထိုင္း ကုန္သြယ္ေရးနယ္စပ္ဂိတ္စခန္းအား ယာယီအထူးဂိတ္စခန္းမွ အၿမဲတမ္း ကုန္သြယ္မႈ ဂိတ္စခန္းအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွ/မရိွကုိ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္တင္ရီက ေမးျမန္း ခဲ့ရာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမာေတာင္နယ္စပ္ဂိတ္စခန္းအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္က တရား၀င္ အၿမဲတမ္းကုန္သြယ္မႈ ဂိတ္စခန္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ စင္ခြန္းဂိတ္ကိုမူ အထူးယာယီနယ္စပ္ဂိတ္ အျဖစ္သာ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

နယ္စပ္ဂိတ္ကို အဆင့္ျမႇင့္ရန္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ကို စနစ္တက်တိုင္း တာရမည့္အျပင္ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တို႔တြင္ ျဖည့္စြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက တရား၀င္အၿမဲတမ္း ကုန္သြယ္ေရးစခန္းအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

နယ္စပ္ဂိတ္အား အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္ လွစ္ႏိုင္ပါက ၿမိတ္ေဒသထြက္ ေရထြက္ ကုန္ပစ္ၥည္းမ်ားအား ေမာေတာင္ဂိတ္မွ တရား၀င္တင္ပို႔ႏိုင္မည္ဆုိပါက ၈ နာရီခန္႔ သာၾကာသျဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္စရိတ္ သက္သာမည့္အျပင္ ကုန္ပစၥည္းအရည္ အေသြးထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္တင္ရီက ဆိုသည္။

နယ္စပ္ဂိတ္အား အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္ လွစ္ႏုိင္ေရးတို႔အတြက္ ျမန္္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးပူးတြဲေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ျမန္မာ-ထုိင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ရာတြင္ ညိႇႏိႈင္းလ်က္ရိွေၾကာင္း ဒုတိယ ၀န္ႀကီးက ေျဖဆိုခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ေမာေတာင္-စင္ခြန္း ဂိတ္မွတဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ နယ္စပ္ျဖတ္သန္း ခြင့္လက္မွတ္ Border Pass (BP) ျဖင့္ ၁၃ ညအိပ္ ၁၄ ရက္၊ ယာယီနယ္စပ္ျဖတ္ သန္းခြင့္လက္မွတ္ Temporary Boder Pass(TBP) ျဖင့္ ၆ ညအိပ္ ၇ ရက္ သြားလာ ခြင့္ျပဳရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္မူ ပရာကၽြတ္ၿမိဳ႔သို႔ ၃ ညအိပ္ ၄ ရက္သာ ခရီးသြားလာခြင့္ရွိေၾကာင္း  ေမာေတာင္နယ္စပ္ဂိတ္စခန္းထံမွ သိရသည္။

 ျမင့့္မုိရ္(ၿမိတ္)