ျပန္သိမ္းေျမႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းအေပၚ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ႏိုင္သည့္ကိစၥ လူထုအသံ

ထားဝယ္ခရိုင္အတြင္း ျပန္လည္သိမ္းဆည္းထားေသာေျမဧက
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားထံမွ ျပန္လည္သိမ္းယူထားသည့္ ေျမဧက သံုးသိန္းႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းအေပၚ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ ယင္းေျမမ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အေျခအေနႏွင့္ ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားေနသူမ်ား သေဘာထားအျမင္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

မျပင္အေနအထား မၾကည့္ဘဲနဲ႔ ကုမၸဏီက ဆြဲထားတဲ့ေျမပံုပဲၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းေနမယ္ဆိုရင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး

ကုိဂၽြန္ေမာင္ေမာင္

ေတာင္သူမ်ား၏ ေျမယာအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ

(တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ သိန္ခြန္းေက်းရြာအုပ္စု တားပလပ္ေက်းရြာ)

ေျမျပန္ေလွ်ာက္မယ္လို႔ စိတ္ကူးလိုက္ရင္ ေတာင္သူထက္ ဦးတဲ့သူေတြ တအားပဲ။ ေျမယာ အထူးအဖြဲ႔ေတြ ေျမယာနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ေကာ္မတီေတြ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ဖြဲ႔တယ္လို႔ ေျပာေနတာပဲ။ တိုင္းအလိုက္ ခရိုင္အလိုက္ ဖြဲ႔ေနၾကတာပဲ ေျမျပင္ကို ကြင္းမဆင္းဘဲ ႐ံုးမွာပဲ ဘုတ္ထုိင္လိုက္၊ တက္လာတဲ့ျပႆနာကို ရံုးကိုေခၚလိုက္၊ ညႇိႏိႈင္းလိုက္၊ ေျမျပင္အေနအထား မၾကည့္ဘဲနဲ႔ ကုမၸဏီက ဆြဲထားတဲ့ ေျမပံုပဲၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းေနမယ္ဆိုရင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။

ေျမယာ ကိစၥေတြ ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ သက္ဆုိင္တဲ့အဖြဲ႔အစည္း ေကာ္မတီေတြြကို ေဒသအလိုက္ဖြြဲ႔တဲ့ အေနအထားမွာ ေျပာရဆိုရတဲ့သူေတြပဲ စုၿပီးဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ပံုစံမိ်ဳး ျဖစ္ေနတယ္။ လက္ေတြ႔ တကယ့္အခက္အခဲ ႀကံဳေနတဲ့ ေတာင္သူေတြရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ဆိုတာ မပါ၀င္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသမွာ ေတာင္သူအေယာက္ တစ္ရာရိွတယ္။ အေယာက္တစ္ရာကေန ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ျဖစ္ သံုးဦးျဖစ္ျဖစ္ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ပါ၀င္ေစခ်င္တယ္၊ ပါ၀င္မွပဲ အခက္အခဲေတြကို သိမယ္၊ ဒါမွလည္းပဲ စကား၀ိုင္းမွာ ေျပာလို႔ရမယ္၊ လက္ရိွ ဒီမွာ သိန္းခြြန္းေက်းရြာ အုပ္စုမွာျဖစ္ရင္ သိန္းခြန္း အုပ္စုက လူေတြပါရမယ္။

ၿမိဳ႕ေပၚမွာေနတဲ့သူက ေက်းရြာအုပ္စုရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ မျဖစ္ရဘူး ေက်းရြာအုပ္စု ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးေရြးၿပီး အခုလက္ရိွ ေထြအုပ္မွာ လုပ္ေနတာမ်ိဳး ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး အားလံုးတက္လာၿပီးမွာ ၿမိဳ႕နယ္က ေတာင္သူ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ ျပန္ထုိင္ရမယ္၊ အခုက တစ္ခါတည္း ဗဟိုဦးစီးစနစ္မ်ိဳးနဲ႔ ဆြဲခန္႔အဖြဲ႔အစည္း ထဲထည့္၊ ဒီပံုစံမ်ိဳးက ေျမယာကိစၥကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘူး။      

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသမွာ ေတာင္သူအေယာက္ တစ္ရာရိွတယ္။ အေယာက္တစ္ရာကေန ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ျဖစ္ သံုးဦးျဖစ္ျဖစ္ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ပါ၀င္ေစခ်င္တယ္၊ ပါ၀င္မွပဲ အခက္အခဲေတြကို သိမယ္၊ ဒါမွလည္းပဲ စကား၀ိုင္းမွာ ေျပာလို႔ရမယ္၊ လက္ရိွ ဒီမွာ သိန္းခြြန္းေက်းရြာ အုပ္စုမွာျဖစ္ရင္ သိန္းခြန္း အုပ္စုက လူေတြပါရမယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာေနတဲ့သူက ေက်းရြာအုပ္စုရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ မျဖစ္ရဘူး ေက်းရြာအုပ္စု ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးေရြးၿပီး အခုလက္ရိွ ေထြအုပ္မွာ လုပ္ေနတာမ်ိဳး ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး အားလံုးတက္လာၿပီးမွာ ၿမိဳ႕နယ္က ေတာင္သူ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ ျပန္ထုိင္ရမယ္၊ အခုက တစ္ခါတည္း ဗဟိုဦးစီးစနစ္မ်ိဳးနဲ႔ ဆြဲခန္႔အဖြဲ႔အစည္း ထဲထည့္၊ ဒီပံုစံမ်ိဳးက ေျမယာကိစၥကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘူး။      

ယခင္ဒီေျမေတြကို ရယူခဲ့စဥ္က သူတို႔ေျပာတဲ့ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းေတြ ဟုတ္မဟုတ္ အရင္ျပန္လည္ စိစစ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္

ဦးမိုးသူေအာင္

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမယာလုပ္သားမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒

သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မစုိက္ပ်ိဳးႏိုင္လို႔ ျပန္သိမ္းထားတဲ့ ေျမေတြလို႔ေျပာတဲ့အေပၚ ယခင္ဒီေျမေတြကို ရယူခဲ့စဥ္က သူတို႔ေျပာတဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းေတြ ဟုတ္/မဟုတ္ အရင္ျပန္လည္စိစစ္ဖို႔  လိုအပ္တယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ စာရင္း ဇယားေျမပံုေပၚမွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ေတြပဲလို႔ ေဖာ္ျပထားတိုင္း ေအာက္ေျခေျမျပင္မွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ပထမသိထားဖို႔ လိုလိမ့္မယ္၊  အခက္ အခဲေတြႀကံဳရင္ ေျပာပါလို႔ေျပာတဲ့ အဆင့္နဲ႔မၿပီးဘူး။ ေအာက္ေျခက လူထုေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္။ ေပးကာေပး၏ မရဆိုတာက ေျမကို အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ ေတာင္သူေတြအတြက္ ကေတာ့ ဟုတ္မွာပါ။

ေနာက္ဆံုးမွာ ဒီေျမေတြဟာ ခရိုနီေတြရဲ႕ လက္ထဲကိုပဲ ျပန္ေရာက္သြားမ့ဲ အေျခအေန ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ေျမယာခြဲေ၀မႈလို႔ ေျပာရမယ့္ အေနအထား မေတြ႔ရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒါဟာေျမယာကို အမွီျပဳၿပီး တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္မဲ့ အေျခခံလူတန္းစားေတြအတြက္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟုတ္ေနလို႔ပဲ။ အစိုးရအေနနဲ႔ ေတာင္သူေတြအတြက္ ေစ်းကြက္ စီမံဖန္တီးေပးမႈဆိုတာ အရင္အစိုးရေတြေရာ အခုအစုိးရအေနနဲ႔ေရာ လုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳးေတြ မေတြ႔ရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ စုိက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေတာင္သူေတြ စုိက္ပ်ိဳးလို႔ရရိွလာတဲ့ သီးႏွံေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္ေတြကို ဖန္တီးေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္။

တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရေတြမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အကန္႔အသတ္ရိွတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွတဲ့ အခြင့္အာဏာထဲကေန လုပ္လို႔ရတာေတြ အမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ နံပါတ္တစ္ အေနနဲ႔ ျပည္သူအေပၚမွာ အမွန္တကယ္ ေစတနာရိွဖို႔ လုိပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အဂတိကင္းရွင္းစြာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ အခုေျမျပန္ ေလွ်ာက္ပါလို႔ ေျပာတဲ့ကိစၥမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ထဲ ကေနလည္းျဖစ္ ျပည္သူေတြအတြက္လည္း အမွန္တကယ္အက်ိဴးရိွဖို႔ဆိုရင္ ေျမျပင္မွာရိွေနတဲ့ အရိွတရား တစ္ခုကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သိေအာင္လုပ္ ေဆာင္ၿပီး တိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္။ လူထုအတြက္လည္း အက်ိဳးရိွသလို အစိုးရအေပၚလည္း ျပည္သူယံုၾကည္ေလးစား လက္ခံ တဲ့ အစုိးရတစ္ရပ္ျဖစ္မွာပါ။

ေအာက္ေျခက အေျခအေနေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သိရိွဖို႔အတြက္ အဲဒီေဒသအသီးသီးမွာ ရိွေနတဲ့ လူထု အက်ိဳး အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူပုဂ္ၢိဳလ္ေတြ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေပါင္း စပ္ညိႇႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္ အေကာင္းမြန္ဆံုး အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္မယ္ဆိုတာပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။                     

သူတို႔သိမ္းတယ္ဆိုတဲ့ေျမက ကိန္းဂဏန္းအရေတာ့ ဟုတ္တယ္။ တကယ့္ေျမျပင္မွာ ေျမကမရွိဘူး

ဦးရဲျမင့္ေဆြ

(တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္)

တစ္ပိုင္းကေတာ့ ဒါ(ျပန္ေလွ်ာက္ႏိုင္တာ)နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထုသိတာ အားနည္းေနေသး တယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဒါကို ေဒသခံေတာင္သူေတြ သိေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ေၾကးတိုင္နဲ႔ ေျမစာရင္းဌာနက နည္း လမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ေပါ့ေနာ္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဖိတ္ေခၚဖို႔ လိုအပ္တယ္။ လာေလွ်ာက္ တဲ့အေပၚမွာ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴနဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးလို႔ ရရင္လည္း ရ၊ မရရင္လည္း မရဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးကို ၾကည္ ၾကည္ျဖဴျဖဴနဲ႔ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေတာင္သူေတြကို ရွင္းျပေပးဖို႔ လိုတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ျပည္သူ ေတြကို မေခ်မငံ ျပန္ေျပာတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားသိရတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီလိုမ်ိဳးေတာ့ ရွိေနတယ္။

ေနာက္တစ္ပိုင္းက အစိုးရ ျပန္သိမ္းလိုက္တဲ့ ေျမဆိုၿပီး တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ကြင္းဆင္းၾကည့္တဲ့အခါ က်ေတာ့ ေျမျပင္မွာ ဒီေျမေတြက ပိုင္ရွင္ရွိၿပီးသား (ေဒသခံေတြ ဓားမဦးခ် စိုက္ပ်ိဳးထားၿပီးသား) ျဖစ္ေနတယ္။ တရား၀င္ အမည္ေပါက္ေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး၊ ကုမၸဏီက စိုက္ပ်ိဳးျခင္း မရွိတဲ့ေျမေတြကို ေဒသခံ ေတာင္သူေတြ ကေနၿပီးေတာ့ ၀င္စိုက္ၿပီးေတာ့ ဒီေနရာတြက္ စာရင္းအရသာ ေျမလပ္လို႔ေျပာတယ္၊ ေျမျပင္ မွာက်ေတာ့ ေျမလပ္ေတြ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေကာင္းသြားတာက ကုမၸဏီက ပစ္ထားတဲ့ေျမ ရြာသား ၀င္စိုက္လိုက္ေတာ့ ရြာသားေတြရဲ႕ အမည္ေပါက္တရား၀င္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ေတာ့ ရသြားတာေပါ့။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သူတို႔သိမ္း တယ္ဆိုတဲ့ ေျမက ကိန္းဂဏန္းအရေတာ့ ဟုတ္တယ္။ တကယ့္ ေျမျပင္မွာ ေျမက မရွိဘူး။

ေနာက္တစ္ခုက ေဒသခံေတာင္သူေတြက ဌာနဆိုင္ရာရံုးေတြမွာ တရား၀င္ လာေလွ်ာက္တာ နည္းေန ေသးတယ္။ လာေလွ်ာက္တဲ့ ေဒသခံေတာ့ ရွိတယ္။ ေျမစာရင္းဌာနမွာ လာေလွ်ာက္တဲ့ တခ်ိဳ႕ ကိစၥေတြက (ဌာန၀န္ထမ္းေတြရဲ႕) ဆက္ဆံေရးေတြ အဆင္မေျပဘူးဆို တဲ့ တိုင္ၾကားလာမႈေတြ ရွိတယ္။ ဒီအေပၚမွာ အစိုးရက အျခားစိတ္ကူးစိတ္သန္း၊ တျခားအစီအစဥ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိေသးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုေတာ့ မသိေသးဘူး။ လိုအပ္ခ်က္ေတာ့ ရွိေနဆဲ ရွိေသးတယ္။

တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေၾကညာထား တာေတာ့ ရွိတယ္၊ ေၾကးတိုင္အမွတ္ ဘယ္ေလာက္ဘယ္ေလာက္မွာ ေလွ်ာက္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အသုတ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ၊ တာ၀န္ရွိ တဲ့ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြေရာ ကြင္းဆင္းၾကည့္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ေျမျပင္မွာ ခုနက ေျပာတဲ့ ျပန္သိမ္းယူထားတယ္ဆိုတဲ့ ေျမဆိုတဲ့ဟာက ေျမလြတ္ႀကီးေတြ၊ ေျမလပ္ႀကီးေတြ ရွိေနတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ဥယ်ာဥ္ေတြေတာင္ ျဖစ္ေနၿပီ။

(ခြင့္ျပဳမိန္႔ ခ်ေပးၿပီးရင္လည္း)အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီေျမအမ်ိဳးအစားမွာေတာ့ ဘာစိုက္သင့္တယ္၊ ဘာစိုက္တာ အဆင္ေျပတယ္၊ ဘယ္ေျမအမ်ိဳးအစားမွာေတာ့ ေမြးျမဴေရးလုပ္တာ သင့္ေတာ္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳး အစိုးရက လမ္းညႊန္ျပသေပးမႈ ခ်ေပးႏိုင္ရင္ ေတာ့ အဆင္ေျပတယ္၊ ပိုၿပီးအက်ိဳးရွိမွာေပါ့။

(တိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔)အေကာင္း ဆံုးကေတာ့ ပံုစံေဟာင္းထဲကေန ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ဖို႔ လိုတာေပါ့၊ ကိုယ့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ေလ့လာၿပီးေတာ့ ဒီအထဲကေန ျပည္သူလူထုအတြက္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးျပဳႏိုင္တာ ဘာရွိလဲေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ကိုယ့္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔လည္း ဆိုင္မွာေပါ့။      

ေဒသခံေတြက ၾကားပဲ ၾကားေနရတယ္။ ဘယ္နားမွာ ေျမရွိမွန္းေတာင္ သူတို႔ မသိရဘူး

ဦးထင္ေက်ာ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း (ေကာ့ေသာင္း)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းေတြကို ေဒသခံေတြကိုပဲ ဦးစားေပးရေစခ်င္တာေပါ့ေနာ္။ ေဒသခံဆိုတာက လုပ္ငန္းရွင္ေတြထက္ တကယ္ အိမ္မဲ့ရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့ေဒသခံေတြ၊ အရင္တုန္းကလည္း ဆီအုန္းေတြကေနပိုင္ၿပီး ကိုယ့္ေဒသမွာ ကိုယ္ေနၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္စားဖို႔ေတာင္ ေျမတစ္ကြက္မရွိ ဘူးဗ်ာ။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကေန သီးႏွံေတြ ၀ယ္စားရတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိရက္နဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးမယ့္ ေျမမရွိလို႔ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံမွာ ၀ယ္ယူစားသံုးေနရတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္။ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ေရာ ေဒသက လူေတြကို ဦးစားေပးၿပီးေျမယာေဖာ္ထုတ္ေပးေစခ်င္တယ္။ ေကာ့ေသာင္းကေန ဘုတ္ျပင္းအထိ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ လမ္းေဘး၀ဲယာမွာ ဆီအုန္းစိုက္ထားတာေတြ ရွိတယ္။

အစိုးရက ေျမခ်န္ထားတာေတြ ရွိေသးတယ္။ ဒီေနရာေတြမ်ိဳးမွာ ေဒသခံအိုးမဲ့အိမ္မဲ့ေတြကို ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ လမ္းရဲ႕လံုၿခံဳေရးအတြက္ေရာ ေဒသခံေတြ အတြက္ေရာ အင္မတန္ အက်ိဳးရွိမွာ။ လမ္းေဘးဘယ္ညာေပါ့။ တစ္ဘက္တစ္ခ်က္ဆီမွာေပါ့။ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ သူတို႔မွာက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျမဘယ္ေနရာမွာ ရွိတယ္။ ဘယ္ႏွဧက ရွိတယ္။ ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာကို ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ျပည္သူေတြ တရား၀င္ သိေအာင္ အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ ေတြအေနနဲ႔ကို ေၾကညာသင္ပုန္းေတြမွာေတာင္ ကပ္ေပးေစခ်င္တယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ တစ္ခါတေလ ေဒသခံေတြက သြားေလွ်ာက္မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ သြားတယ္။

ဒီေနရာေတြကိုက ဦးေနၿပီ။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကပဲ ဦးေန တာတို႔၊ ကုမ္ၸဏီေတြကပဲ ျပန္ဦးေနတာတို႔၊ ၿပီးရင္ နဂိုရွိရင္းစြဲ ကုမၸဏီေတြကိုပဲ တကယ္လို႔ သူတို႔လုပ္မယ္ ဆိုရင္ သူတို႔ကိုအရင္ဦးစားေပး လုပ္ေပးမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားၾကား ေနရတယ္။ ေဒသခံေတြမွာ စိုက္စားပ်ိဳးစားဖို႔ ေနရာမရွိေတာ့ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွာ အလုပ္သြားလုပ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ ျဖစ္ကုန္တာေပါ့ေနာ္။

ယိုးဒယား-ျမန္မာအစပ္မွာ ဆီအုန္းၿခံေတြက ပိုင္ေနတဲ့ ေျမေတြရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာဆိုရင္ ထိုင္းဘက္က ေနၿပီးေတာင္မွ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၀င္လာၿပီးေတာ့ ပါခ်န္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္မွာေပါ့ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ၀င္လာၿပီး ျမန္မာေဒသခံေတြကို အလုပ္သမား အျဖစ္နဲ႔ ျပန္ခိုင္းၿပီး သူတို႔က ေျမပိုင္ရွင္ေတြ ျဖစ္ေန တာေတြ ရွိတယ္။ တစ္ခ်ိန္ကဆိုရင္ ေဆးေျခာက္ေတြ ဘာေတြစိုက္တယ္။ တကယ္က ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြ ေဒသခံေတြပဲ ပိုင္ဆိုင္ေအာင္ အစိုးရကေနၿပီး ဒီေနရာ၊ ဒီေနရာေတြရွိ တယ္ဆိုၿပီး ေဒသဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ အေနနဲ႔ ေၾကညာသင္ပုန္းမွာေတာင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းေတြရွိတဲ့ေနရာေတြကို ေၾကညာေပးၿပီးရင္ ေျမမဲ့ယာမဲ့ေတြကို ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ေစခ်င္တယ္ဗ်။ ဒီေနရာမွာ အစိုးရကေတာ့ စိစစ္ရမွာေပါ့ ေနာ္။ စိစစ္တယ္ ဆိုတာက ေနာက္ဆံုးကုမၸဏီေတြလက္ထဲျပန္ေရာက္သြားတာမ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္းပဲ သူတို႔ ဌာနဆိုင္ရာေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးတဲ့သူေတြကပဲ ဒီေျမေတြကို ဘယ္နားမွာ ဘာရွိတယ္ဆိုတာ သိတဲ့သူေတြ ရသြားၿပီး ေဒသခံေတြက ၾကားပဲၾကားေနရတယ္။ ဘယ္နားမွာ ေျမရွိမွန္းေတာင္ သူတို႔မသိရဘူး။ 

တစ္ဦးခ်င္းစီကို စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြကို ျပန္ၿပီးေဖာ္ ထုတ္ေပးၿပီးရင္ နည္းပညာနဲ႔ စိုက္ႏိုင္ေအာင္ အစိုးရကေန ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြေတြ ထုတ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ေဒသခံ ေတြ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသြားမလုပ္လည္း ရတယ္ဗ်။ ထိုင္းမွာ လည္း ေကာ္ဖီစိုက္မယ္ ဘာစိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီေျမကို စမ္းသပ္ၿပီး သုေတသနျပဳေပးတယ္။ ၿပီးရင္ နည္းပညာ အခ်က္အလက္ေတြ ေပးတယ္။ ဒီေျမမွာ ဘာစိုက္သင့္တယ္။ ဘယ္လိုမ်ိဳး စိုက္သင့္ တယ္ဆိုၿပီး။ ဆိုေတာ့ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔လည္း စိုက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ အခက္အခဲ မရွိ ဘူးေပါ့ေနာ္။ သူတို႔က ၿပီးရင္ ျဖစ္ထြန္းလာတဲ့သီးႏွံ ေတြကိုသူတို႔က ျပန္၀ယ္ေပးတယ္ဗ်။

တကယ္ကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ အေနနဲ႔ ေစတနာပါရမယ္ေပါ့ေနာ္။ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူတာနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို ေဒသခံေတြ အက်ိဳးစီးပြားကို လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူမႈေတြမွာ ထိုင္းနဲ႔စာရင္ အားနည္းေနေသးတယ္။ ျပည္သူ ကိုမ်က္ႏွာမူၿပီး ျပည္သူကို အေျခခံတဲ့ စီးပြားေရးေတြကို ဦးတည္ဖို႔လိုတယ္။

ေကာ့ေသာင္းဘုတ္ျပင္းလမ္းတစ္ ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာ လံုၿခံဳေရးေရာ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေရာ အစစအရာရာ အတြက္ေရာ ၿပီးေတာ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ေတြေရာ ေနရာရရွိလာေအာင္ လမ္း ဘယ္ညာမွာရွိတဲ့ ေျမေတြကို ေဒသခံေတြအတြက္ အိမ္ရာထူေထာင္ေရးတို႔၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔ ဒါေတြကို အဓိကထားၿပီး လုပ္ေစခ်င္တယ္ဗ်။ ဒီတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ လုပ္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ လူထုလည္း ေတာ္ေတာ္ ေလး စိတ္ခ်မ္းသာသြားမယ္။ ဘုတ္ျပင္းမွာလည္း အိမ္ရာမရွိတဲ့သူေတြ ရွိမယ္။ ဆင္းရဲသားေတြလည္း ရွိမယ္။ ေကာ့ေသာင္းမွာလည္း ရွိမယ္။ ဒီဟာေလး ကို ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ေျမယာမရွိသူေတြ အုိးပိုင္အိမ္ပိုင္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။

သူေဌးနဲ႔ ဆင္းရဲသား အၿပိဳင္ေလွ်ာက္ရင္ ဆင္းရဲသားေတြက မရဘူး

ေဒၚရီရီေထြး

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လယ္သမားသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး

လာေလွ်ာက္ႏိုင္တယ္။ ေပးမယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ သူတို႔မွာ ဘာအစီအစဥ္မွ မရွိဘူး။ အမွန္တရားက ဘယ္သူလဲ။ ေျမစာရင္းက ေျပာတဲ့စကားကို အတည္ယူ မလား။ ျပည္သူလူထုထဲက ရသင့္ရထိုက္တဲ့ သူကို ေပးမလားဆိုတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခု သူတို႔မွာ မရွိဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔ဘယ္လိုပဲ ေပးမယ္လို႔ေျပာေျပာ တကယ့္တကယ္ ရတဲ့အခါမွာ ဘယ္သူ႔စကားကို နားေထာင္ၿပီး ေပးမလဲ။ ဟို႔တစ္ေန႔က ဖိုးဖိုးေက်ာက္ကမ္းေျခမွာ သူေဌးက ေျမေတြအားလံုးကို ေလွ်ာက္ပစ္လိုက္တယ္။ တကယ္ကေတာ့ ဆင္းရဲသားေတြ ကေတာ့ လက္ရွိကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္၊ သံုးဆယ္၊ ဆယ္ႏွစ္စသည္ျဖင့္ လုပ္စားထားတဲ့သူေတြေပါ့။ အခုသူေဌး ၀င္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူေဌးက ေလွ်ာက္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ဆင္းလာ စစ္တယ္၊ ကန္႔ကြက္ လိုက္တယ္။

ဘာျဖစ္လို႕လဲဆို  သူေဌး ေလွ်ာက္လိုက္ တာ ကုိယ့္ျခံေတြ အားလံုးပါသြားလို႔။ သူတို႔(အစိုးရ)မွာ  ေဖာင္ေဒးရွင္း(အေျခခံစံ၊ စဥ္းစားခ်က္) တစ္ခုမရွိဘူး။ ဘယ္သူ့႔ စကားကို အတည္ယူၿပီး ဒီသူေဌးကို ေပးမလဲ၊ ဆင္းရဲသားကို ေပးမလဲဆိုတာ။ သူတို႔က နီးစပ္ရာ နီးစပ္ရာေျပာတဲ့ စကားကိုပဲယူၿပီး လုပ္တဲ့အခါ က်ေတာ့ အေျဖမွန္ကို မရဘူး။ ဆိုလိုတာက သူေဌး နဲ႔ဆင္းရဲသား အၿပိဳင္ေလွ်ာက္ရင္ ဆင္းရဲသားေတြက မရဘူး။

(တိုင္းအစိုးရအေနနဲ႕) တကယ္ လုပ္မယ္ဆို တကယ္ရတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံု ႀကီးကိုပဲ ယိုးမယ္ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ့္ ဟာေတြ တစ္ခုမွမလုပ္ဘူး။ ေျပာခ်င္တာက ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒအရ လုပ္လို႔မရတာေတြ ထားလိုက္၊ လုပ္လို႔ရတဲ့ဟာေတြေရာ တကယ္လုပ္ေနၿပီလားေပါ့။ တကယ္မလုပ္လို႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာ ေတြပဲေလ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့အထဲကေန ေဖာက္ထြက္ၿပီး လုပ္ရမယ္။ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ အသံကို အေလးထားၿပီးေတာ့ ေဖာက္ ထြက္ၿပီး လုပ္ရမယ့္ဟာေတြ လုပ္သင့္တယ္။ ကိုယ့္စိတ္မွာပဲ မူတည္ပါတယ္။               

ကိုယ့္တိုင္းထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာက ကိုယ့္လက္ထဲမွာ အေရးႀကီး ဆံုးပဲေလ

ေစာခ်စ္၀င္းထူး

ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေက်းဇူးေတာ္ေက်းရြာ ေဒသခံ

အစိုးရဘက္ကေတာ့ ျပန္သိမ္းေျမေတြ ေလွ်ာက္ တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခက္ အခဲရွိရင္ လာေျပာႏိုင္တယ္ ေျပာထားတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေျမကိစ္ၥနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး တိုင္းအစိုးရနဲ႔ သံုးၾကိမ္လံုးလံုး သြားၿပီးေတာ့ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ တယ္။ (စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး) ဦးျမင့္စန္းဆီလည္း သြားခဲ့တယ္။ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးေစာလုကာဆီလည္း ေရာက္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က ကြင္းဆင္းၿပီးေတာ့ ၿပီးသြားတာပဲ။ ဘာမွ အေကာင္အထည္ ေပၚမလာေသးဘူး။ အထက္ကို တင္ျပေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဘယ္အထက္ကို တင္ျပေပးမွာလဲေတာ့ မသိဘူး။

ကၽြန္ေတာ့္ ရဲ႕အျမင္ကေတာ့ ကုမၸဏီေတြကို တရား၀င္ ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လုပ္ေပးေန သလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သိမ္းထား တဲ့ေျမေတြကို ဘယ္သူမဆို ေလွ်ာက္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ကုမၸဏီေတြကလည္း ျပန္ေလွ်ာက္ လို႔ရတယ္။ အဲလို ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ အခု ကုမၸဏီေတြက သူတို႔ေျမ ဘယ္ႏွဧကလဲ ဆိုတာ တစ္ခါတည္းျပန္ေလွ်ာက္လိုက္ ေရာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္မွာ အစိုးရက ျပန္သိမ္းလိုက္ တာ ဧက ၁၂၀၀ ေလာက္ ရွိတယ္။ အဲဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသခံေတြ သြားေလွ်ာက္ေတာ့ ေျမတိုင္းဦးစီးက ေဒသခံ ေတြေလွ်ာက္တဲ့ေျမပံုေတြ ထပ္ေနတယ္ဆို တာက လာေသးတယ္။ အဲလိုျပန္ေလွ်ာက္ ဖို႔အတြက္ ေျမပံု ၾကမ္းေရးဆြဲဖို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရမယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရင္ အဲဒီေျမထဲကို ေဒသခံေတြက နင္းပိုင္ခြင့္ေတာင္ မရွိဘူးတဲ့။ တရားစြဲလို႔ရတယ္တဲ့။ ကုမၸဏီေတြ ဘက္ကက် ေတာ့ အခုမီး႐ိႈ႕လို႔ မီးေတြေလာင္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျခံေတာင္ ပါကုန္ၿပီ။ အခုထိ အဲဒါေတြလည္း အေရးမယူ ဘူး။ ဘာမွလည္း အသံမၾကားေသးဘူး။

ကုမၸဏီေတြက မလုပ္ႏိုင္လို႔ ျပန္သိမ္းထားတဲ့ ေျမေတြကို ဘာလို႔သူတို႔ကို  ျပန္ေလွ်ာက္ ခိုင္းထားတာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လုပ္ၿပီးေတာ့ ေဒသခံေတြအတြက္ဆိုရင္ ေဒသခံေတြ အတြက္ဆိုၿပီး လုပ္ေစခ်င္တယ္။ အခုက ဘယ္ကုမၸဏီက ဘယ္ေလာက္ သိမ္းထားပါတယ္ဆိုၿပီး နာမည္ပဲၾကား ထားေသးတယ္။ သြားေလွ်ာက္တာ ေလွ်ာက္လို႔ မရေသးဘူး။ ဒီအတိုင္း ဆက္သြားေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရေရာ၊ ေဒသခံေတြေရာ ကုမၸဏီေရာ ျပႆနာေတြ ႀကီးလာႏိုင္တယ္။ ဘယ္လို ျပႆနာမ်ိဳး လဲဆိုေတာ့ ကုမၸဏီေတြက သိမ္းထားတဲ့ ေျမေတြမွာ ၀င္လုပ္ေနၾကၿပီ၊ ေဒသခံေတြက ဘာမွလုပ္လို႔ မရေသးဘူး။ အဲဒါမ်ိဳးဆိုေတာ့ ေဒသခံေတြက ၾကာၾကာေနေတာ့ ဘယ္ခြင့္ လႊတ္ေတာ့မလဲ။ အဲေတာ့ ျပႆနာေတြက တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

အစိုးရအေနနဲ႔ ေဒသခံေတြကို ေျမေတြေလွ်ာက္ခြင့္ေပးသလို ေဒသထြက္သီးႏွံေတြ ေစ်းကြက္ရေအာင္လည္း ေသခ်ာ ေလ့လာၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္ ဆိုတာ။

တိုင္းအစိုးရမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိေနတယ္ ဆိုတာေတာ့ ဟုတ္တယ္ဗ်။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းအစိုးရ အေနနဲ႔လုပ္လို႔ရတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲဗ်။ ကိုယ့္တိုင္းထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ျပႆနာက ကိုယ့္လက္ထဲမွာ အေရးႀကီးဆံုးပဲေလ။ တိုင္းကေနၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ တင္ျပႏိုင္မွပဲ ဗဟိုကေနၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ မွာေလ။ တိုင္းအေနနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ တင္ျပႏိုင္ဖို႔ကလည္း တိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ပံုမွန္ကြင္းဆင္းဖို႔ လိုတယ္။ အခုက ကြင္းမဆင္းဘဲနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေလာက္ကေန တင္ျပလိုက္တဲ့ ဟာေတြကို လက္မွတ္ထိုး ခ်ေပးလိုက္ေတာ့ ေအာက္က ေဒသခံေတြမွာ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္တယ္ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္း သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်။ အခုက ေအာက္ေျခဌာနေတြက ကုမၸဏီကို ကာကြယ္ ေပးေနတာေတြ  ျဖစ္ေနၾကတာ။ အစိုးရမွာ ျပင္ဆင္မႈ အားနည္းတယ္။ ေလ့လာမႈအားနည္းတယ္ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္။

အစိုးရအေနနဲ႔ ျပန္သိမ္းထားတဲ့ ေျမေတြအေျခ အေနကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး။ ၿပီးရင္ေဒသခံေတြနဲ႔ နီးစပ္ရာရြာေတြမွာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္။ ဌာနဆိုင္ရာ ေတြကိုပါ အဲကိုဖိတ္ၿပီးေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းခ်ျပ။ အဲဒါမ်ိဳးလိုခ်င္တယ္။    

ေလွ်ာက္ၾကပါ၊ ေလွ်ာက္ၾကပါလို႔ ၀န္ႀကီးကေတာ့ ေျပာေနတယ္ ဒါဟာအေျပာသက္သက္ ျဖစ္ေနတယ္

ကိုမင္းခန္႔

Mother Land Network

သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္လို႔ ျပန္သိမ္းထားတဲ့ ေျမဧက ၃ သိန္းေက်ာ္ အပါအ၀င္ ယခင္ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းေတြကို ျပန္ေလွ်ာက္ၾကဖို႔နဲ႔ အခက္ အခဲေတြ ၾကံဳရင္ေျပာပါဆိုေတာ့ ဒါဟာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ စကားကို လြယ္လြယ္ ေျပာလိုက္တာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္လို႔ သိမ္းထားတဲ့ ေျမေတြကေရာ မွန္ရဲ႕လား။၂၀၁၈၊ ဧၿပီလ(၂၅)ရက္ ရက္စြဲ ျဖင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ဥပေဒႏွင့္အညီ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရိွ၍ ျပန္လည္အပ္ႏွံေစခဲ့သည့္ ေျမမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ေဒသေန ျပည္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ လိုပါက ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာနတြင္ စုံစမ္းေမးျမန္း၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း စာထုတ္ခဲ့ေပမယ့္ ဘာမွထူးျခားလာတာ မရိွဘူး။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျပန္လည္အပ္ႏွံ ေစခဲ့သည့္ေျမလို႔သာ ေျပာထားတာ၊ အမွန္ေရာ အပ္ၿပီးၿပီလား။ ေတာင္သူေတြကေရာ အမွန္တကယ္ ေလွ်ာက္ထားလိ႔ု ရရဲ႕လား။ အခုလည္း ျပန္သိမ္းထားတဲ့ ေျမေတြကို စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ဖို႔ ေလွ်ာက္ထားၾကပါသာ ေျပာေနတာ၊  ျပန္သိမ္းတဲ့ေျမေနရာက ဘယ္ေနရာ တိတိက်က် သိဖို႔ လိုသလို ျပန္အပ္သူကလည္း အမွန္တကယ္ ျပန္အပ္ ၿပီလား။ ေျမျပင္အမွန္ေရာျပန္အပ္ရဲ႕လားဆိုတာ တိက်ေသခ်ာတဲ့ အစီအစဥ္မရိွဘဲ ေျပာေနတာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ သုံးသပ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ၾကပါ၊ ေလွ်ာက္ၾကပါလို႔ ၀န္ႀကီးကေတာ့ ေျပာေနတယ္။ ဒါဟာ အေျပာသက္သက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ေပးကားေပး၏မရ ဆိုသလို ေတာင္သူေတြ ေငြကုန္ လူပန္းပဲ ျဖစ္သြားၾကတယ္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြ မွာလည္း ဆင္ေျခဆင္လက္က အဆင္သင့္။ ဒီအတိုင္းသာ ေရွ႕ဆက္သြားေနရင္ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္၊ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္က မတိုးတက္ဘဲ အဆိုးဘက္ကို တြန္းပို႔သလို ျဖစ္သြား လိမ့္မယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေျမယာခြဲေ၀မႈကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ အစီအစဥ္လို႔ေျပာလို႔ ရေပမယ့္ ယေန႔အထိ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့က႑အစုံမွာ တိက်တဲ့ အစီအစဥ္နဲ႔ ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳး မျမင္ ေတြ႕ရသလို၊ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံေတြအတြက္ ေစ်းကြက္ ျပင္ဆင္ေပးထားတာမ်ိဳးလည္း မရိွတာေၾကာင့္ တိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရး၊ အခြင့္အေရးကာကြယ္ ေပးေရးေတြကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ လက္ရိွ ေျမယာျပႆနာေတြကို အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပး သင့္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို တကယ္ လိုလားရင္ေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲကေန ျပည့္ျပည့္၀၀ လုပ္ေဆာင္လို႔ရသလို အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ စနစ္က်တဲ့ အစီအမံေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းေတြရဲ႕အသံေတြကိုလည္း နားေထာင္ တိုင္ပင္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ထဲကေန လုပ္လို႔ရပါတယ္။ လူထုအက်ိဳးရိွေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္ တဲ့စိတ္သာ တကယ္ရိွရင္ေပါ့၊ လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို တင္ျပၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ ရိွၿပီးသားပါ။        

လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို အျပည့္အ၀ အသံုးခ်ဖို႔ လိုတယ္

ဖဒို၀င္းခိုင္

KNU ၿမိတ္ – ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ တပ္မဟာ ၄၊ ဆက္ဆံေရး႐ံုး တာ၀န္ခံ

ကုမၸဏီတို႔ရဲ႕ ခ်ထားတဲ့အစီအစဥ္တိုင္း ျပည့္မီေအာင္ သူတို႔က မစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ဘူး၊ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဘူး၊ သို႔ေသာ္ ျငားလည္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိး ျပန္သိမ္းၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လည္း မေျပာတတ္ဘူး။ သိရသေလာက္ ေတာ့ ေက်းဇူးေတာ္ရြာမွာေတာ့ ျပႆနာေတြတက္ တာပဲ။ ဒီေျမယာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဟာက ကုမၸဏီလည္း မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေျမဧက ထဲပါတယ္လို႔ေတာ့ ေတာင္ယာသြားခုတ္ေတာ့ တရားစြဲ ခံရတာေတြ ရွိတယ္ဆိုေတာ့ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အစိုးရ ဘက္ျခမ္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းတာေတာ့ မရွိဘူးေပါ့။

သူတို႔ (အစိုးရ) ကလည္း လက္မေႏွးဖို႔ ေျပာရမွာေပါ့၊ လုပ္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ဖို႔အတြက္ေပါ့၊ အခုက ဌာနဆိုင္ရာကို ျပန္ၾကည့္ ရင္လည္း အားနည္းခ်က္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတာပဲ။ သူတို႔လူဦးေရ၊ ေနာက္လုပ္ငန္းပိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ့္လူေတြကလည္း မရွိ။ တကယ္တမ္းလုပ္ဖို႔ အတြက္ကလည္း အခက္အခဲ၊ ေနာက္လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ေတြကလည္း အမ်ုိးမ်ဳိးပဲဆိုေတာ့ အဲဒါက လူထုအတြက္ေတာ့ ထိခိုက္နစ္နာ မႈရွိတယ္ေပါ့။

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ဗဟိုကေတာ့  ခ်ဳပ္ကိုင္မႈက မ်ားေပမယ့္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနနဲ႔ ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီလုပ္ပိုင္ခြင့္ အတိုင္းအတာအတိုင္း ျပည့္မီေအာင္ သူလုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕မယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ ပဲ လိုအပ္ခ်က္အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တာကေတာ့ အကုန္လံုးခ်ဳပ္ကိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျဖေလွ်ာ့မယ့္ အပိုင္းကေတာ့ ရွိမွာပဲ၊ သူ႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို အျပည့္ အ၀ အသံုးခ်ဖို႔ လိုတယ္။

တကယ္ေစတနာရွိရင္ အစိုးရက ကုမၸဏီေတြဆီက သိမ္းလိုက္ၿပီဆိုရင္ ျပည္သူေတြလက္ထဲကို တန္းထည့္ေပးရမွာ

ကိုစည္သူ

အတြင္းေရးမွဴး၊ ဒို႔ေျမကြန္ရက္

တကယ္တမ္း ျပည္သူေတြေလွ်ာက္ရင္ အခက္ အခဲေတြ႔မွာ အမွန္ပဲ။ ရေတာ့ ရႏိုင္တယ္။ လူတစ္ရာမွာ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းရရင္ ရမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကေတာ့ ကုမ္ၸဏီအတြက္ပဲလို႔ မွတ္ခ်က္ေပးခ်င္ တယ္။

တကယ္ေလွ်ာက္ရင္လည္း ကုမၸဏီေတြ၀င္ဖို႔ မစဥ္းစား ထားတဲ့ေနရာ၊ ကုမၸဏီေတြ လက္လႊတ္ထားတဲ့ေနရာတို႔ ေလာက္ကိုသာ ရေလ့ရထရွိၿပီးေတာ့ ေတာသူေတာင္ သားေတြ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာ ကုမၸဏီေတြကသာ လ်ာထားရင္ ကုမၸဏီေတြကိုသာ ဦးစားေပးတာ အမွန္တရားဗ်။

တကယ္ေစတနာရွိရင္ အစိုးရက ကုမၸဏီေတြဆီက သိမ္းလိုက္ၿပီဆိုရင္ ျပည္သူေတြလက္ထဲကို တန္းထည့္ေပးရမွာ။ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္း(ဥပေဒ)နဲ႔ ျပန္ေလွ်ာက္ပါလို႔ ေျပာလိုက္ကတည္းက ေလွ်ာက္ လိုက္တာနဲ႔ အဲဒါကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းလို႔ လက္ခံၿပီးသား ျဖစ္သြားတယ္။ အဲလိုလက္ခံၿပီးသား ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျမ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ သေဘာမွာ သြားသက္ေရာက္သလိုမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။

တကယ္တမ္းေျပာရင္ အစိုးရရဲ႕ ေစတနာ မမွန္မႈ၊ အစိုးရေစတနာမမွန္ဘူး ဆိုတာလည္း အျခားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။ အစိုးရ နားမလည္တာ ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ တကယ္က န၀တ စစ္အာဏာရွင္ေတြ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္ေနတာ။ အဲဒါကို အခုလက္ရွိအစိုးရ ျပန္ယူသံုးေတာ့ သူဟာ အဲဒီဥပေဒအတိုင္း က်င့္သံုးတဲ့၊ အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပန္အသက္သြင္းေနတာႀကီး ျပန္ျဖစ္တာ။ မွတ္ခ်က္ေပးခ်င္ တာက ျပည္သူလူထုကို တကယ္တမ္း အက်ိဳးမျပဳဘူး။

တနသၤာရီတိုင္းမွာ ေလွ်ာက္ပါလို႔ သတင္းစာေတြ ထဲမွာ ဖတ္ရတယ္။ အဲဒါက ေဒသခံေတြအတြက္ လြယ္ကူမယ့္ ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမယ္။ ရရင္လည္း ခုနကလို ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကလဲြ ရင္ေတာ့၊ အေရးမႀကီးတဲ့ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္သာရၿပီး က်န္တာက ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ဦးစားေပးတာ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ေပးခ်င္ပါတယ္ဗ်။

ျပည္သူလူထုကေတာ့ ေလွ်ာက္ခ်င္ရင္ ဧက ၅၀ ေလာက္ထိ ရႏိုင္တဲ့အေနအထားေတာ့ ရွိတယ္ေပါ့။ အဲဒီေပၚမွာ(ေလွ်ာက္ၿပီး၊ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး/ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္ၿပီး ထြက္ရွိလာမယ့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္) ေစ်းကြက္အာမခံခ်က္ေတာ့ သူတို႔ ျပ႒ာန္း မထားဘူး။ ဘယ္လို ပံ့ပိုးေပးမယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းေတြကေတာ့ ထိုင္းတို႔ ဘာတို႔လိုလည္း မရွိဘူးေပါ့။ မ႐ွိတဲ့အျပင္ တျခားအာမခံခ်က္ေရာ ရွိလားဆိုရင္ ဘာအာမခံခ်က္မွ မရွိတဲ့ဟာမ်ိဳး။

ေျပာထားတာလည္း ေျမလြတ္ေျမလပ္ ေျမရိုင္းဆို ႏွစ္ ၃၀ ပဲေပါ့။ သူက အငွားသေဘာ ျဖစ္သြားတာကိုး။ တိုင္းရင္းသားေတြက ေျမကို အပိုင္ႀကီးလို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေနခဲ့ၾကေပမယ့္ ေျမလြတ္၊ ေျမရိုင္း(ဥပေဒအရ)က လုပ္ကိုင္ခြင့္ သာလွ်င္ ျဖစ္တယ္ ေပါ့ေနာ္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရလို႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္တန္ ရင္ေတာ့ ျပန္သိမ္းယူမယ့္ေျမျဖစ္တယ္။ ဘာမွအာမခံခ်က္လည္း မရွိဘူး။ အဲဒါက ပိုင္ဆိုင္မႈ အာမခံခ်က္ ေပါ့ေနာ္။

ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းဥပေဒက လယ္ယာေျမ ဥပေဒနဲ႔ သပ္သပ္စီ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒမွာပါတဲ့ အခြင့္အေရးေတြလည္းရမွာ မဟုတ္ဘူးဗ်။

(တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရေတြက) သူတို႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေဘာင္ထဲက ေနၿပီးေတာ့ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းေတြ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္၊ ကုမၸဏီေတြကို လက္ခံႀကိဳဆိုရမယ္ တဲ့ဟာေတြ အေပၚမွာပဲ သူတို႔ သြားတာမ်ားတယ္။ လူထုအတြက္ေတာ့ ဘာမွမေတြ႔ရဘူးဗ်။ ေျမယာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔လုပ္ေပးတာ၊ ဒီ ေျမလြတ္ေျမလပ္ ေျမရိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာတာေပါ့ေနာ္။

ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ေျမသိမ္းမႈ ေတြေတာ့ ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ခုလိုမ်ိဳး လက္လြတ္စပယ္ ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူလူထုေတြ ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္တယ္ဆိုတာ ၾကည့္ရမယ္။ Win Winသီအိုရီေပါ့ဗ်ာ။ တိုင္းျပည္ ၀င္ေငြလည္း ၀င္ေအာင္ ျပည္သူလူထုလည္း ဒုကၡမေရာက္ေအာင္ဆိုတဲ့ ႐ႈေထာင့္ေတြနဲ႔ တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ရွိေလ့ ရွိထ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံလိုပဲ ဆိုး၀ါးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြလည္း ရွိတာေပါ့ေနာ္။

ႏိုင္ငံတကာ ဥပမာနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ ထိုင္းဆိုရင္ေတာ့ လူထုကိုအာမခံခ်က္ ေပးတယ္၊ လယ္သမားေတြ အတြက္ ေစ်းကြက္အာမခံခ်က္ ေပးတဲ့ဟာမ်ိဳးရွိတယ္။ ဆန္စပါးကအစ မ႐ံႈးတဲ့ႏႈန္းနဲ႔ ၀ယ္ေပးတာမ်ိဳး ရွိတယ္။     

ေနာက္ဆံုး ဒီေျမယာျပႆနာေတြက ၾကာလာရင္ေတာ့ ဒီထက္ပိုပိုဆိုးဆိုးလာဖို႔ပဲရွိေတာ့တာေပါ့”

ဦးစံေငြ

ျမန္မာႏိုင္ငံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈႏွင့္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕

(MATA) တနသၤာရီတိုင္းတာ၀န္ခံ

ေဒသခံေတြက ဒီေျမေတြျပန္ေလွ်ာက္ဖို႔ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွမသိၾကဘူး။ အခုျပန္သိမ္းထားတဲ့ေျမသံုးသိန္းေက်ာ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသခံ ေတြက ဘာမွကို မသိၾကဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ျပန္သိမ္း တယ္ဆိုတာ ေျပာတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ အထူးသျဖင့္ ဘာေတြ႔လဲဆိုေတာ့ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာဗ်ာ၊ ဘာေတြ ျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ကတည္းက ေျမယာ ျပႆနာေတြက ဘာေတြ႐ႈပ္ေနလဲ ဆိုေတာ့ ေျမစာရင္း နဲ႔ ပိုက္ဆံရွိတဲ့သူေတြကို ပံုစံ(၇) ထုတ္ေပးထားတာ ေတာင္ ရွိတယ္။ အဲဒါကိုျပန္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာသိရသလဲဆိုေတာ့ လက္ရွိျပန္သိမ္း တယ္လို႔ေျပာတယ္။ ျပန္သိမ္းတဲ့ေျမေတြကလည္း ဘယ္သူေတြက လက္ဦးမႈယူထားသလဲ။ ပိုက္ဆံရွိတဲ့ သူေ႒းေတြ သူတို႔(ေျမစာရင္းနဲ႔) ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိတဲ့လူေတြ၊ ရြာစကားနဲ႔ေျပာမယ္ဆိုရင္ ေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္ ရွိတဲ့သူကပဲ သိေနၾကတယ္ဗ်။ ေဒသခံေတြက ပိုေနျမဲ က်ားေနျမဲပါပဲ။ အစိုးရအေနနဲ႔ကလည္း ကြင္းထဲဆင္း ၿပီး သြားေျပာတာ လံုး၀မရွိေသးဘူး။ အဲဒါဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕ နယ္ထဲမွာ ျဖစ္ေနတာ။

ေနာက္ဘာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္မလဲ ဆိုေတာ့ ႏွစ္ခု ေျပာဖို႔ ရွိတာေပါ့။ တစ္ခုက လမ္းေဘး၀ဲယာ မ်က္စိ တစ္ဆံုး ၾကည့္လို႔ရတဲ့ ေနရာေတြ အားလံုးေျပာင္ေနၿပီ။ ဘာျဖစ္လို႔ ေျပာင္ေနလဲဆိုေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္ ရွိတဲ့သူေတြသည္ လမ္းေပၚ ေနရာေတြမွာပဲ ပံုစံ(၇) ေလွ်ာက္တာေတြ ရွိတယ္။ အဲေတာ့ ေဒသခံေတြက ဘာကိုသြားေလွ်ာက္ရမွန္း ကို မသိေတာ့ဘူး။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ဥပမာေပါ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ရွိတဲ့ေနရာမွာဆိုရင္ KNUမွာဆိုလည္း သူတို႔မွာ ေျမယာမူ၀ါဒ ရွိတယ္။ အဲဒီ KNUေတြရွိတဲ့ဘက္မွာဆိုရင္ ေဒသခံေတြက သူတို႔ဘာသာ ငါ့ေျမ ဘယ္ေလာက္ ရွိတယ္ သူတို႔ဘာသာတိုင္းတယ္။ သူတို႔ဘာသာယူ ၾကတယ္။ အစိုးရဘက္ကို မတင္ၾကေတာ့ဘူး။ ဆိုေတာ့ ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္ဆိုေတာ့ ေနာက္ပိုင္း KNUနဲ႔ ျမန္မာ အစိုးရအၾကား စကားေျပာရႏိုင္တာေတြ ရွိတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ကေတာ့ မင္းတို႔ကို ေလွ်ာက္ခိုင္းထားတာပဲ မင္းတို႕မွ လာမေလွ်ာက္တာလို႔ ေနာက္ပိုင္း ေျပာလာ တာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္အျမင္ကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အဓိကကေတာ့ ပိုက္ဆံရွိေသာလူ ေတြကပဲ ေျမယာဦးမႈျပႆနာေတြပဲ လာေတာ့မွာပဲ။ ဒီေျမေတြက ငါတို႔ေလွ်ာက္ထားၿပီးသား၊ ငါတို႔အစိုးရ ဆီမွာ ေျပာထားၿပီးသားေတြပဲ လာေတာ့မွာပဲ။ ဒီလို ေျမယာဦးမႈျပႆနာ ေတြလာၿပီးရင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပိုက္ဆံရွိတဲ့ လူေတြအၾကား ပဋိပကၡ ေတြျဖစ္လာ ႏိုင္တာေပါ့။

ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕ နယ္မွာဆိုရင္ လက္ရွိကို ေျမယာလက္ဦးမႈေတြ စေနၿပီ။ ေနာက္တစ္ခုက သစ္ေတာနဲ႔ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔တာ ေတြျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို ဒီလို ျဖစ္လာႏိုင္လဲဆိုေတာ့ ေျမယာလက္ဦးမႈ ယူထားတဲ့သူေတြက ေျမတစ္ဧကထဲမွာ တစ္ေပပတ္လည္ရွိတဲ့အပင္ေတြ မခုတ္ရဘူးဆိုၿပီး သစ္ေတာကသတ္မွတ္ထားတာ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို ေျမယာလက္ဦးမႈ ယူထားတဲ့ သူေတြက ခုတ္တယ္၊ မီး႐ႈိ႕တယ္။ အဲေတာ့ သစ္ေတာနဲ႔ လည္း ျပႆနာတက္လာႏိုင္တယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ကိုယ္တိုင္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႔ေနရ တယ္။

ေျမယာခြဲေ၀မႈဆိုတာကလည္း က်ယ္ျပန္႔တယ္ ခင္ဗ်။ တိုင္းရင္းသားေဒသမွာဆိုလို႔ရွိရင္ သူတို႔သတ္ မွတ္ထားၿပီးသား ေျမယာခြဲေ၀မႈပံုစံရွိၿပီးသား။ ျမန္မာ အစိုးရနဲ႔ KNUတို႕အၾကားေရာ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ေျမယာခြဲေ၀ၾကမလဲ ဆိုတာလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလုပ္ဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေဒသခံေတြရဲ႕သီးႏွံ ေတြေစ်းကြက္ရရွိေရးကလည္း အေရးႀကီး ပါတယ္။ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႔ ခြဲမႈရွိေသာ အစိုးရဆိုတာ ေျမယာအၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ရွင္းေအာင္ အရင္ဆံုးလုပ္ရမယ္။ အခုဟာက စိုက္ရမယ့္ေျမေတာင္ ဘယ္နားမွာရွိမွန္း မသိဘဲရွိေနတာ။

တိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္လို႔ရတဲ့ ေဘာင္ထဲကေန ၿပီး လုပ္လို႔ရတဲ့နည္းလမ္း တစ္ခုကေတာ့ အစိုးရက ဘာလုပ္ေနသလဲ။ ၀န္ၾကီးဌာနကသြားခ်င္တဲ့လမ္း ေၾကာင္းကဘာလဲ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေပါ့၊ အဲဒါ ေတြကို ေဒသခံေတြ သတင္းအခ်က္အလက္ တိတိက်က် ေရာက္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ဖို႔လိုလိမ့္မယ္။ အဲလိုသတင္း အခ်က္အလက္ေတြေရာက္ေအာင္မပို႔ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ေနာက္ဆံုး ဒီေျမယာျပႆနာေတြက ၾကာလာရင္ေတာ့ ဒီထက္ပိုပိုဆိုးဆိုးလာဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့။ ပိုပိုဆိုးလာ တယ္ဆိုတာက ပဋိပကၡေတြျဖစ္လာမယ္။

ေဒသခံေတြက သူတို႔ဘာသာ သူတို႔ဓေလ့ထံုးတမ္းအတိုင္း လုပ္လာ ၾကလိမ့္မယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာရင္ ေဒသခံေတြက ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္အတြက္ အစိုးရကို ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ ရင္လည္းတင္မယ္၊ မတင္ရင္လည္းမတင္ဘူး။ အဲလိုပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေတာ့မယ္။  ေနာက္တစ္ခုက တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြရွိ တယ္။ ၂၀၁၂ လယ္ ယာေျမ ဥပေဒထဲမွာဆိုရင္ေတာ့ ဓေလ့ထံုး တမ္းဆိုတာ မရွိဘူးလို႕ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ေျမျပင္မွာက ရွိေနတယ္။ ဆိုေတာ့ တိုင္းအစိုးရ အေနနဲ႕ ကိုယ့္ရဲ႕ေဒသမွာရွိတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ဓေလ့ထံုး တမ္းေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ တယ္။ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ သူတို႔ ထိန္းသိမ္းတဲ့ သဘာ၀နယ္ေျမေတြကို အစိုးရေနနဲ႔ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဘာပဲေျပာေျပာ တိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူ႕အသံကိုနားေထာင္ၿပီးလုပ္တဲ့ အစိုးရဆိုၿပီး ျမင္လာႏိုင္တယ္။        

ထားဝယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၏ေကာင္းမြန္ေသာ သယံဇာတအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္ 

(Good Natural Resource Governance Program) ျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။

ထားဝယ္ခရိုင္အတြင္း ျပန္လည္သိမ္းဆည္းထားေသာေျမဧက
ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္း ျပန္လည္သိမ္းဆည္းထားေသာေျမဧက
ေကာ့ေသာင္းခရိုင္အတြင္း ျပန္လည္သိမ္းဆည္းထားသည့္ေျမဧက