မူ၀ါဒ ၿပိဳင္ပဲြ

0
121

“မီးပ်က္ေနလား ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဆံုၾကရေအာင္”ဟူသည့္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို ေမလ ၁၀ ရက္ထုတ္ The Voice သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေဆာင္းပါးရွင္မွာ ေနယံဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေအာက္စ္ဖို႕ဒ္ တကၠသိုလ္၌ ပညာသင္ယူေနသူ ျဖစ္သည္။ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရင္း တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ စိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ တက္ႂကြေနသည့္ လူငယ္တစ္ေယာက္၏ မ်က္ႏွာကို အထင္းသား ျမင္ေနရသည္။ ေဆာင္းပါးတြင္  လက္ရွိ ၾကံဳေနရသည့္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပႆနာအေပၚ အေျခခံၿပီး ေရးသားထားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းသည္ ျပည္မႏွင့္ မတူဘဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို သီးျခား အစီအစဥ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သံုးစဲြေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ကိုယ့္ပံုစံႏွင့္ကိုယ္ လွ်ပ္စစ္ျပႆနာကို ၾကံဳေန ရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေဆာင္းပါးရွင္ေနယံဦး၏ လွ်ပ္စစ္ကိစၥႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ခ်ိတ္ဆက္ ေရးသားခ်က္ကို အာရံုက်မိျခင္း ျဖစ္သည္။

အားလံုး သိၾကသည့္အတိုင္းပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ “လူကိုမၾကည့္နဲ႕၊ ပါတီကို ၾကည့္ပါ” ဟူသည့္ စည္း႐ံုးခ်က္က အင္မတန္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ စည္းရံုးမႈက ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ေအာင္ျမင္ရန္ တိုင္းျပည္ ၏ အေျခအေနကလည္း တြန္းပို႕ေနသည္။ ယင္းကိုလည္း ေဆာင္းပါးရွင္က ရွင္းျပထားသည္။

ထိုသို႕ လူကိုမၾကည့္၊ ပါတီကိုၾကည့္ခဲ့သည့္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေကာင္းေမြ ဆိုးေမြမ်ားကို ျပည္သူလူထုက ခါးစည္းခံေနရသည္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္က အားရဖြယ္ မရွိ။

ကိစၥရပ္မ်ားကို အၿမဲတမ္းလိုလို၊ လူပုဂ္ၢိဳလ္အေျခခံ စဥ္းစားခ်က္၊ အဖဲြ႕အစည္း ဂိုဏ္းဂဏအေျခခံ စဥ္းစားခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ေျပာဆို ခ်ဥ္းကပ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မူ၀ါဒအေျခခံ စဥ္းစားခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးကို ေတြ႕ရခဲလွသည္။

ယင္းသို႕ေသာအေျခအေနမ်ိဳးကို လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ မေတြ႕မျမင္ခ်င္ ေတာ့။

ေဆာင္းပါးရွင္က သူ႕အေနျဖင့္ လူကို အေျခမခံ၊ ပါတီကို အေျခမခံ ၊ မူ၀ါဒကို အေျခခံသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ စည္းရံုးေရးပံုစံကို မိတ္ဆက္သြားသည္။

အေတာ္သေဘာက်မိပါသည္။ အားလံုးလည္း ယင္းပံုစံကို လိုခ်င္ၾကမည္ဟု ထင္ပါသည္။

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ လူကို အေျခမခံ၊ ပါတီကို အေျခမခံ၊ မူ၀ါဒကို အေျခခံသည့္ ၿပိဳင္ပဲြျဖစ္ေအာင္ ၀ိုင္းတြန္းၾကေစလိုပါသည္။

အယ္ဒီတာ ( ေမ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္)