ၿမိတ္လွ်ပ္စစ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းရန္ တိုင္းအစိုးရစီစဥ္

0
179

ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းအား ခြင့္ျပဳထားသည့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။

လုပ္ကိုင္ခြင့္႐ုပ္သိမ္းသည့္စာထုတ္ ရန္စီစဥ္ေနၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း အတြက္ တင္ဒါျပန္ေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။

ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမလမွစ၍ လွ်ပ္စစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၂၆၀ က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အေပၚ ဦးေအာင္သူရက ယင္းသို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“စာခ်ဳပ္ထဲမွာပါတ့ဲ အခ်က္အလက္ အတိုင္း အေရးယူရမွာေပါ့” ဟု တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။

စာခ်ဳပ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း အေရးယူမည္ဆိုပါက စေပၚေငြသိမ္းယူ ျခင္း၊ ကုမၸဏီအား Black List ေၾကညာျခင္း မီးလင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အစိုးထံအပ္ႏွံေပးျခင္း စသျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“အေရးယူမယ့္အပိုင္းကိုက်ေတာ့ အခုတရား၀င္ေျပာလို႔ မရေသးဘူး။ ဒါက အစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ရတာ။ တစ္ေယာက္တည္း ဆံုးျဖတ္လို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ဦးေအာင္သူရက ဆိုသည္။

တင္ဒါကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္ေခၚမည္ဆိုသည္ကိုမူ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

တင္ဒါေအာင္သည့္ ကုမၸဏီအား လုပ္ငန္းလႊဲအပ္မည့္အခ်ိန္ထိ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္ လက္ လုပ္ကိုင္ေစမည့္ အေနအထားျဖစ္ သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပို ေရးရွင္းႏွင့္ Golden Green Energy Company (GGE) တို႔ ပူးေပါင္းထား သည့္ ၿမိတ္စိမ္းလန္းစြမ္းအင္ (Myeik Green Energy Power Generation and Distribution) ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ ရွိသည္။

တစ္ယူနစ္ က်ပ္၂၆၀ ႏႈန္းမေပးႏိုင္ ျခင္းမွာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကုမၸဏီ၏ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ စီမံကိန္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ်ိန္ တြင္ ၿမိတ္အမ်ားပိုင္က ျဖန္႔ျဖဴးေရးက႑အတြက္လည္းေကာင္း၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ KHAN ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ေရး က႑အတြက္လည္းေကာင္း လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကသည္ဟု ဦးမ်ိဳးေအာင္က ဆို သည္။

ယင္းသို႔ သတ္မွတ္ကာလတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ မျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းအစိုးရ၏ စီမံမႈကို လိုက္နာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“စီမံတဲ့အတုိင္းပဲ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သြားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္”ဟု ဦးမ်ိဳးေအာင္က ဆိုသည္။

ၿမိတ္အမ်ားပိုင္က တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္၂၆၀ ႏႈန္းျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမည္ဟုဆိုကာ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၿမိတ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ မီးလင္းေရးအဖြဲ႕ ၉ ဖြဲ႕က ရပ္နားခဲ့ၾက သည္။

သို႔ေသာ္ သတ္မွတ္ကာလတြင္ တစ္ယူနစ္ ၂၆၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မျဖန္႔ ျဖဴး ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္နားခဲ့သည့္ ပုဂၢလိက မီးလင္းေရးလုပ္ငန္းအသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ခံမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

“တင္ဒါျပန္ဆြဲဖို႔လိုမယ္။ တင္ဒါေခၚ ရင္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္၃၀၀ နဲ႔ေပးမယ့္ ကုမၸဏီ ရိွတယ္”ဟု ပုဂၢလိက မီးလင္းေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦး ေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ ၿမိတ္စိမ္းလန္းစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ျဖန္႔ျဖဴး ေပးလ်က္ရိွၿပီး ဧၿပီလအတြက္ တစ္ယူနစ္ လွ်င္က်ပ္ ၃၈၀ ႏႈန္းက်သင့္ေၾကာင္း ယင္း ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

တင္ဒါေအာင္ထားသည့္ ေစ်းႏႈန္း အတိုင္း မေပးသည့္ ကုမၸဏီအား တိုင္းအစိုးရက မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ဆို သည္ကို မၾကားရေသးဟု တစ္လလွ်င္ မီတာခ ႏွစ္သိန္းနီးပါး ေပးသြင္းေနရသည့္ ၿမိတ္ေတာင္နယ္ေျမရွိ ၀ပ္ေရွာ့လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ျပည္သူေတြကေတာ့ ၂၆၀ ကိုေမ်ာ္လင့္ ေနတုန္းပဲ။ မီတာခက ေစ်းနည္းေလး ေကာင္းေလပဲ။ ဒါမွလည္း လုပ္ငန္း အတြက္ ေရရွည္သြားႏိုင္မယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ကိုးရီယားႏိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္းကာ FO (ေရနံမဲ ေပ်ာ္၀င္ဆီ) အသံုးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Dawei Watch