ျမန္မာပိုင္နက္အတြင္း ငါးဖမ္းသည့္ ေရလုပ္သားသံုးဦးကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ ထိုင္းဘက္က ဖမ္းဆီးထား

0
320

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ယမံုနာရြာ အနီးတြင္ က်ားပါးစပ္ပိုက္ျဖင့္ ငါးဖမ္းဆီး ေနသည့္ ယမံုနာရြာသား သံုးဦးကို နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ငါးဖမ္းဆီးေနသည္ဟု ဆိုကာ ထိုင္းစစ္တပ္မွ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္က လာေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပန္မလႊတ္ေပးေသးဟု ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံမွ သိရသည္။

ယင္းေန႔ နံနက္ပိုင္းက ယမံုနာရြာ အျပင္ဘက္ (ေဒသအေခၚ)လူသတ္ကၽြန္း အနီးတြင္ ရြာသား ၄ ဦး က်ားပါးစပ္ပိုက္ ပိုက္ေဖာ္ ပိုက္ခ်ျပဳေနစဥ္ ထိုင္းစစ္သား မ်ားက ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ျဖင့္ လာ ေရာက္ ဖမ္းဆီးရာ ၃ ဦး ဖမ္းဆီမိ ၿပီး တစ္ဦးမွာ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဖမ္းခံရသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား က ဧၿပီလ ၂၄ ရက္တြင္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးသို႔ လာေရာက္ အကူအညီေတာင္းခံသျဖင့္ ကြင္းဆင္း ၾကည့္႐ႈရာ အဖမ္းခံရသည့္ ရြာသားမ်ား က်ားပါးစပ္ ပိုက္ေထာင္ပိုက္ခ် ျပဳလုပ္ ငါးဖမ္းသည့္ေနရာမွာ ျမန္မာအပိုင္ဘက္ ျခမ္းတြင္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေနဦးက ေျပာ သည္။

“လူသတ္ကၽြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံက ပိုင္တယ္၊ လူသတ္ကၽြန္းကေန ေျမာက္(ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ေရပိုင္နက္ဘက္) ေပ ၂၀၀ မွာ ၀င္ဖမ္းသြားတာ။ သူ႔ႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္ ေက်ာ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ၀င္ဖမ္း သြားတာ”ဟု ဦးေနဦးက ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥအား ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းဖဲြ႔ စည္းထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ နယ္ျခား ေကာ္မတီ(TPC)၏ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ အစည္း အေ၀းတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးကာ ျပန္ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း ထိုင္းဘက္မွ ယခုထိ ျပန္မလႊတ္ေပးေသး ဟု ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေမလ ၁၀ ရက္က ေျပာသည္။

ဖမ္းခံထားရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၃ ဦးကို ထိုင္းႏိုင္ငံလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ၊ တရားမ၀င္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ တရားစဲြထားၿပီး အျပစ္ရွိသည္ဟု အမိန္႔ခ် မွတ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ ထိုင္းဘတ္  ၆ ေထာင္  ဒဏ္ေဆာင္ ရမည္ဟု ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံမွ သိရသည္။

Dawei Watch