တိုင္းအတြင္း ယခုပညာသင္ႏွစ္ ဆရာ/ဆရာမ ၄၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရန္ လ်ာထား

0
284
ဓာတ္ပံု - ေဝယံစိုး

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အထက္တန္းျပႏွင့္ မူလတန္းျပသင္ၾကားေရး ဆရာ၊ ဆရာမ ေလးရာခန္႔ကို ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ခန္႔အပ္လ်ာထားေၾကာင္း တိုင္းပညာေရး မွဴးရံုးထံမွ သိရသည္။

စစ္ကိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္း B.Ed ဘြဲ႕ရ ၁၉ ဦးကို အထက္တန္းျပမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္း(DTEd)ဆင္း ၁၈၅ ဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ မူလတန္း ဆရာအတတ္ ပညာသင္တန္း(PPTT)ဆင္း ၂၀၀ ဦးတို႔ကို မူလတန္းျပမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမွဴး ေဒၚျမင့္စိန္က ေျပာသည္။

“ခန္႔ဖို႔အတြက္ လ်ာထားၿပီးၿပီ၊ ရံုးခ်ဳပ္က ခန္႔စာ မထြက္ေသးဘူး၊ ဘယ္ေတာ့ခန္႔ မလဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းလို႔မရဘူး၊ ေသခ်ာတာ ကေတာ့ အခုပညာသင္ႏွစ္ထဲမွာပဲ၊ ေက်ာင္း မဖြင့္ခင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သလို ေက်ာင္း ဖြင့္ခ်ိန္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္”ဟု ေဒၚျမင့္စိန္က ဆိုသည္။

ယခု ခန္႔အပ္မည့္ ဆရာမ်ားမွာ အဆင့္တိုးထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ မပါ၀င္ေသးဟု ၎က ဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္ အထက္တန္းျပ သင္ၾကားေရးဆရာ ၃၃၆ ဦး၊ အလယ္တန္းျပ ဆရာ ၉၄၀ ဦး၊ မူလတန္းျပဆရာ ၈၈၇ ဦး စုစုေပါင္း ၂၁၆၃ ဦးလစ္လပ္ေနေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမွဴး႐ံုးထံမွ သိရသည္။

မိုးျမင့္