မိုးစပါးေခ်းေငြလ်ာထားခ်က္ ယမန္ႏွစ္ထက္ က်ပ္သိန္းေပါင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေလ်ာ့

0
111

ယခုႏွစ္ထုတ္ေခ်းရန္လ်ာထားသည့္ မိုးစပါးေခ်းေငြမွာ ယမန္ႏွစ္မိုးစပါးေခ်းေငြလ်ာထားခ်က္ထက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္က မိုးစပါးေခ်းေငြထုတ္ေခ်း ရန္ က်ပ္ ၁၇ ဘီလီယံေက်ာ္လ်ာထားေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္မူ က်ပ္ ၁၆ ဘီလီယံေက်ာ္သာ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ကနဦး လ်ာထားေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ျမန္မာ့ လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ေဒၚလဲ့လဲ့သန္းေဌးက ေျပာသည္။(တစ္ဘီလီယံသည္ သိန္းေပါင္းတစ္ေသာင္းႏွင့္ ညီမွ်သည္။)

မိုးစပါးေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည့္ လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ ပံုစံ ၇  မူရင္းကို ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ မိုးစပါးေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသူ နည္းပါး လာသျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚလဲ့လဲ့သန္းေဌးက ေျပာသည္။

ယင္းပံုစံ ၇  မူရင္းကို ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ အေပါင္ထားကာ မိုးစပါးေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းသည့္စနစ္ကို ယမန္ႏွစ္က စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္ စတင္သည့္ႏွစ္တြင္ပင္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်း မည့္သူမ်ား နည္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

“မႏွစ္က လ်ာထားေငြ ၁၇ ဘီလီယံ ေက်ာ္တယ္။ ၁၆ ဘီလီယံေက်ာ္ပဲ လာေခ်း ၾကတယ္။ မႏွစ္ကေခ်းတဲ့ ပမာဏကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္လ်ာထားေငြ ၁၆ ဘီလီယံ ေက်ာ္ပဲ ရံုးခ်ဳပ္က ခ်ေပးေတာ့တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

လယ္အငွား လုပ္ကိုင္သူအမ်ားစု တြင္ ပံုစံ ၇ မူရင္းမရွိၾကသျဖင့္ လယ္အငွား လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို အမွန္တကယ္ လယ္လုပ္ ကိုင္ေၾကာင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေထာက္ခံေပးပါက မိုးစပါးေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးသင့္ေၾကာင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဇဟာေက်းရြာမွ လယ္အငွားလုပ္ကိုင္သူ ဦးထြန္းသိန္းက ေျပာသည္။

“(မိုးစပါး) ေခ်းေငြမရေတာ့ ရတဲ့သူဆီ အတိုးႀကီးႀကီးေပးၿပီး ေခ်းေနရတာေပါ့”ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ၁၆ ဘီလီယံေက်ာ္ကို သာေငြလ်ာထားသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္ ေငြေခ်းသူမ်ားပါက ထပ္မံေလွ်ာက္ထား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚလဲ့လဲ့သန္းေဌးက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္မိုးစပါးေခ်းေငြကို တနသၤာရီ တိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ စတင္ထုတ္ေခ်း ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

မိုးစပါးေခ်းေငြမွာ လယ္တစ္ဧက တစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး ဆယ္ဧကအထိ ထုတ္ေခ်းႏိုင္ၿပီး အတိုးမွာ တစ္ႏွစ္ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။             

ေက်ာ္သူစိုး