ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားပ်က္စီးမႈ PTTEP ပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးသင့္ဟု ငါးဦးစီး အၾကံျပဳ

0
816
PTTEP ပိုက္လိုင္းျဖတ္သြားေသာ ေက်ာက္ထရံကမ္းေျခ။ ဓာတ္ပံု - ကိုေဇာ္

ကံေပါက္ေဒသ၊ ေက်ာက္ထရံေက်း ရြာႏွင့္ ျဖဴနတ္ေက်းရြာရွိ ေရလုပ္သားမ်ား၏ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ား ပ်က္စီးမႈမွာ PTTEP ကုမၸဏီ၏ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳထားေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

PTTEP ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေဇာတိကစီမံကိန္း၏ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းႏွင့္ ဇာဒီေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်ာက္ထရံ ေက်းရြာႏွင့္ ျဖဴနတ္ေက်းရြာရွိ ေဒသခံ ေရလုပ္သားမ်ား၏ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားၿငိကာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားႏွစ္စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံ လိပ္မူကာ မတ္လ ၄ ရက္က တိုင္ၾကားထားသည္။

ထိုေၾကာင့္ ဧၿပီလ ၂ ရက္တြင္ ေဒသခံေရလုပ္သား ၂၀ ေက်ာ္ကို တိုင္းငါးဦးဌာန ရံုးသို႔ ဖိတ္ေခၚကာ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းအၾကံျပဳခ်က္ပါ၀င္သည့္ အစီရင္ခံစာကို ဧၿပီလ အေစာပိုင္းက ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ငါးဦးစီးဌာန ေခတၱတိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္ေရႊက ဆိုသည္။

ငါးဖမ္းပိုက္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ယင္းေက်းရြာအနီး ကမ္းေျခမွ သံုးမိုင္ခန္႔အကြာတြင္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ ၿပီး အဆိုပါ ကုမၸဏီ၏ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ ၿငိျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ကို သိႏိုင္ရန္ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေလ့လာအေျဖထုတ္သင့္ ေၾကာင္းကိုလည္း အႀကံျပဳခဲ့သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ေလ့လာၿပီး ယင္းပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမွန္ကန္ပါက ေရလုပ္သား ၁၆ ဦး၏ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားကို ကုမၸဏီက ေပးေလ်ာ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့သည္ဟု ဦးျမင့္ေရႊက ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသင့္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ တင္ျပထားတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီ၏ ဆက္ဆံေရးရံုး ဖြင့္လွစ္ထားသင့္ေၾကာင္း ထပ္မံအႀကံ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေရႊက ဆိုသည္။

ငါးဖမ္းပိုက္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္းငါးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ကို မတ္လ ၂၆ ရက္က တိုင္းအစိုးရက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ခရိုင္ေထြအုပ္၏ အစီရင္ခံစာ မေရာက္လာေသးေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဌာနမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရာက္ရွိလာပါ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ဆက္လက္ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

PTTEP ကုမၸဏီက ပင္လယ္ေရ ေအာက္တြင္ ပိုက္လိုင္းစျမႇဳပ္သည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္၀န္းက်င္ ကတည္းက ငါးဖမ္းပိုက္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေနရၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္မူ ေရလုပ္သားမ်ား၏ ငါးဖမ္းပိုက္ ဆံုးရံႈးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ားက ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက  ေရလုပ္သား ၁၆ ဦး၏ ငါးဖမ္းပိုက္ ၁၂၀ ဖံုခန္႔ ဆံု႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း ေရလုပ္သား အခ်ဳိ႕ထံမွ သိရသည္။

ေရလုပ္သားမ်ားက ယခင္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ေတာင္းဆို ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ အတြက္ ငါးဖမ္းပိုက္တန္ဖိုးကိုသာ ျပန္လိုခ်င္သည္ဟု ေရလုပ္သားအခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။

ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းႏွင့္ ၿငိကာပ်က္စီးမႈ ျဖစ္သည့္ ငါးဖမ္းပိုက္အမ်ဳိးအစားမွာ ေရေအာက္ငါးဖမ္းပိုက္ (ေဒသအေခၚ ေရျမဳပ္ပိုက္) မ်ားျဖစ္ၿပီး ပိုက္တစ္ဖံုလွ်င္ ေငြက်ပ္ ကိုးေသာင္းခြဲခန္႔ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း ေရလုပ္သားအခ်ဳိ႕ထံမွ သိရသည္။

PTTEP ကုမၸဏီကမူ ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းသည္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္တြင္ သြယ္တန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပိုက္လိုင္း မ်က္ႏွာျပင္မွာ ညီညာေျပျပစ္ကာ ေရျမႇဳပ္ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားႏွင့္ ၿငိႏိုင္သည့္ ၀က္အူနပ္တိုင္၊ အခၽြန္အတက္မ်ားမရွိေၾကာင္း တနသၤာရီအပတ္စဥ္သို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားထားသည္။

Dawei Watch