စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးေအာင္ျမင္

0
333

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ားကို ဧၿပီလ ၂၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ေအာင္ျမင္ ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းပညာ ေရးမွဴးရံုးထံမွ သိရသည္။

တနသၤာရီတစ္တိုင္းလံုးတြင္ စတုတၳတန္း ေျဖဆိုသူ၏ ၉၉ ဒႆမ ၉၇ ရာႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အ႒မတန္း ေျဖဆိုသူ၏ ၉၉ ဒႆမ ၉၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရး မွဴး႐ံုးထံမွ သိရသည္။

စတုတၳတန္းတြင္ ေျဖဆိုသူ ၃၄၇၀၂ ဦးအနက္ ၁၁ ဦးသာ က်႐ံႈးခဲ့ၿပီး အ႒မတန္း တြင္ ေျဖဆိုသူ ၂၁၅၈၈ ဦးတြင္လည္း ၁၁ ဦးသာ က်႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ ႐ံုးစာရင္းအရ သိရသည္။

စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းကို ေနာက္ဆံုး အခန္းဆံုး စာေမးပြဲအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း စာေမးပြဲေလးၾကိမ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ယင္းေလးၾကိမ္အနက္ တစ္ႀကိမ္ႀကိမ္တြင္ ဘာသာေပါင္းစံုေအာင္ျမင္သူ သို႔မဟုတ္ ေလးဘာသာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၾကေၾကာင္း အထက္ပါ ရံုး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၾကီးၾကပ္/ အကဲျဖတ္) ေဒၚ၀င္း၀င္းၾကည္က ေျပာသည္။

“ေတာ္ရံုတန္ရံုေလာက္ကေတာ့ မရႈံးႏိုင္ဘူးေပါ့။ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးပဲျဖစ္ ျပႆနာ တစ္ခုခုရွိရင္ေတာင္မွ ေနာက္ဆံုးစာေမးပြဲမွာ ႏႈတ္ေမး၊ ႏႈတ္ေျဖနဲ႔စစ္ေဆးၿပီး ေအာင္ ေပးလို႔ရရင္ ေအာင္ေပးတယ္။ ရႈံးတဲ့သူ ေတြက ျပင္ပေျဖေတြက ပိုမ်ားတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

စတုတၳတန္းကို ခရိုင္အဆင့္၊ အ႒မတန္းကို တိုင္းအဆင့္က စာေမးပြဲ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ယမန္ပညာ သင္ႏွစ္က စတုတၳတန္း ေအာင္ျမင္မႈ ၉၉ ဒႆမ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အ႒မတန္း ေအာင္ျမင္မႈ ၉၆ ဒႆမ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမွဴးရံုး စာရင္းအရ သိရသည္။

ေက်ာ္သူစိုး