ထား၀ယ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ HIV လူနာအသစ္ အက်ဥ္းသား ၇ ဦးေတြ႕

0
459

ထား၀ယ္အက်ဥ္းေထာင္ရွိ အက်ဥ္း က်ေနသူမ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္က်ေနသူမ်ားကို က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခဲ့ရာ HIV လူနာ အသစ္ ခုနစ္ဦး ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနရွိ ခုခံက်/ ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္က် ေနသူ အမ်ဳိးသား ၈၅၆ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၅၆ ဦးကို စုစုေပါင္း ၉၁၂ ဦးကို ဧၿပီလ ၆ ရက္က က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရာမွ အမ်ိဳးသား ၆ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတို႔ တြင္ HIV ပိုးေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ခုခံက်/ ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္တင့္ထြန္းက ဆိုသည္။

“ပိုးေတြ႕တဲ့လူနာအသစ္ေတြကို    ေဆးစေပးဖို႔ လုပ္ေနၿပီ”ဟု ေဒါက္တာ ေက်ာ္တင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ထား၀ယ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ART (HIV ပိုးျပန္႔ပြားျခင္းအား ဟန္႔တားသည့္ ေဆး) ေဆးေသာက္ ေနရသည့္ HIV လူနာအေဟာင္း ၁၆ ဦးရွိၿပီး ယခုလအတြင္း လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျဖင့္ လႊတ္ေပးရာတြင္ ၂ ဦးပါေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ဧၿပီလ ၆ ရက္က ထား၀ယ္ေထာင္ရွိ အက်ဥ္းသားမ်ားတြင္ HIV ပိုး စစ္ေဆးခဲ့သည့္နည္းတူ တီဘီေရာဂါ ရွိ/မရွိကိုလည္း စစ္ေဆးခဲ့သည္။   

  ကိုေဇာ္