တနသၤာရီတြင္ သံုးႏွစ္စာ ငွက္သိုက္ထုတ္ယူခြင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ လုပ္ခြင့္ရ

0
330

တနသၤာရီတိုင္း ပင္လယ္ျပင္ရွိ ကၽြန္းမ်ားတြင္ သံုးႏွစ္စာ ငွက္သိုက္စုသိမ္း ထုတ္ယူခြင့္ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ငွက္သိုက္စု သိမ္းထုတ္ယူခြင့္အတြက္ ပင္လယ္ အတြင္းရွိ ကၽြန္းအုပ္စု ၄ ခု(လပ္ပံု ၄ ခု) ကို ဧၿပီလဆန္းပိုင္းက အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚ ယူခဲ့သည္။

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါကို ကုမၸဏီ ၄ ခုက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး လပ္ပံု ၄ ခုစလံုး ကို ဦးေက်ာ္သန္းေဌး (ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္) အမည္ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္း အျမင့္ဆံုးေပးကာ ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးလွေထြးက ဆိုသည္။

ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေမာ္စကိုကၽြန္းအုပ္စုကို ေငြက်ပ္ ၂၅ သိန္း၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရေအးကၽြန္း အုပ္စုကို က်ပ္ ၅၄ သိန္း၊ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကဆိုင္းလွႏွင့္ေကာ့ငါး ကၽြန္းအုပ္စုကို ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၁၈၈၁၀ သိန္းျဖင့္ တင္ဒါေအာင္ခဲ့သည္။

ပုေလာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မလိကၽြန္း အုပ္စုကို က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၅၀၀၂ သိန္း ျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္မွ ဦးေက်ာ္သန္းေဌးကပင္ ေစ်းအျမင့္ဆံုးေပးကာ တင္ဒါေအာင္ခဲ့သည္။

ယခင္က ငွက္သိုက္စုသိမ္းထုတ္ယူခြင့္ကို တစ္ႏွစ္သက္တမ္းသာ တင္ဒါေခၚေရာင္းခ်ရာမွ ယခုႏွစ္မွစတင္ကာ သံုးႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ငွက္သိုက္စုသိမ္းထုတ္ယူခြင့္ကို အခ်ိန္တစ္ႏွစ္တည္းသာ ခြင့္ျပဳစဥ္က ငွက္ကၽြန္းမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းသည့္အတြက္ အခ်ိန္သံုးႏွစ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးလွေထြးက ဆိုသည္။

“တစ္ႏွစ္ပဲရေတာ့ တစ္ႏွစ္ကုန္ၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ႏွစ္သူ ရ/မရ မေသခ်ာေတာ့ သူရဖို႔အတြက္ပဲ ရွာေတာ့တယ္”ဟု ဦးလွေထြးက ေျပာသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က တစ္ႏွစ္စာအတြက္ ေမာ္စကိုကၽြန္းအုပ္စုကို ေငြက်ပ္ ၇ သိန္း၊ ေရေအးကၽြန္းအုပ္စုကို က်ပ္ ၁၆ သိန္းခြဲ၊  ကဆိုင္းလွႏွင့္ေကာ့ငါးကၽြန္း အုပ္စုကို ေငြက်ပ္ သိန္း ၇၂၀၀ ႏွင့္  မလိကၽြန္းအုပ္စု ကို က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၂၆၀၀ ျဖင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္မွ ဦးေက်ာ္သန္းေဌးက ေစ်းအျမင့္ဆံုးေပးခဲ့ေၾကာင္း တိုင္း သစ္ေတာထံမွ သိရသည္။

ကၽြန္းမ်ားရွိ ငွက္သိုက္စုေဆာင္းထုတ္ ယူခြင့္တင္ဒါမွ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ထည့္သြင္း သံုးစြဲေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးထံမွ သိရသည္။

ငွက္အေမြးပါသည့္ ငွက္သိုက္တစ္ ပိႆာလွ်င္ က်ပ္၂၅ သိန္း၊ အေမြးမပါ သည့္ ငွက္သိုက္တစ္ပိႆာလွ်င္ ၃၆ သိန္း ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း ထား၀ယ္ေစ်း ကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

Dawei Watch