ေကာ့ေသာင္းလွ်ပ္စစ္ကိစၥ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည္

0
287

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီး၊ တိုင္းလွ်ပ္စစ္ဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္က ေခၚယူ ၾကားနာၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အေျဖမထြက္ ေသးသျဖင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္၏ ေရးရာေကာ္မတီက ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ထံမွ သိရသည္။

ယခင္က ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည့္ Green Power Myanmar ကုမၸဏီက လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ ပါခ်န္ေကာ့ေသာင္း ေဒသလံုးဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ အေထြ ေထြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကုမ္ၸဏီ(KDDPC) ကို တိုင္ၾကားထား သည္။

Green Power Myanmar ကုမၸဏီပိုင္ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳး၊ မီးတိုင္ စသည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို KDDPC ကုမၸဏီ က ယူသံုးေနသည္ဟုဆိုကာ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ား၊ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကားစာ၊ အသနာခံစာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ကို တိုင္ၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့တိုင္ၾကားမႈေၾကာင့္ ယခင္ တိုင္းလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးျဖစ္သည့္ ဦးၾကည္လွိဳင္၊ တိုင္းလွ်ပ္စစ္ဌာန၊ Green Power Myanmar ကုမၸဏီတို႔ကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္က မတ္လ ပထမအပတ္တြင္ ေခၚယူကာၾကားနာခဲ့ သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေခၚယူၾကားနာရာ တိုင္းလွ်ပ္စစ္ဌာနက Green Power Myanmar ပိုင္ မီးတိုင္၊ မီးၾကိဳးမ်ားအားလံုး ျဖဳတ္သိမ္း ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ထရမ္စေဖာ္မာတစ္လံုးသာ ျဖဳတ္သိမ္းရန္ က်န္ေတာ့ေၾကာင္း လႊတ္ ေတာ္တြင္ လာေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေျပာၾကားမႈကို ေျမျပင္ တြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္မႈရွိ/မရွိကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္ မ်ား၊ ကတိမ်ား၊ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကားစာ၊ အသနားခံစာ ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီကို သၾကၤန္အၿပီးတြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“အခု ဒီကိစၥက အေျဖမွန္မသိရေသး ဘူးေပါ့။ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး အေျဖမွန္ ကို ရွာရမွာ။ အေျဖတစ္ခုခုရၿပီဆိုမွ တိုင္း အစိုးရကို အစီရင္ခံစာပို႔လို႔ရမွာ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေက်ာ္သူစိုး